Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
30.9MB

Medijska kampanja učenika "Ne ignoriraj, reagiraj!"

Početkom nastavne godine 2021./2022. psihologinja Dora Vranjican Leško i pedagoginja Snježana Fištrović uključile su učenike trećih razreda u dvogodišnji projekta "REVIS – Odgovaranje na vršnjačko nasilje u školskom i izvanškolskom okruženju" organizacije Terre des hommes iz Mađarske, udruga iz Bugarske, Rumunjske, Srbije i Hrabrog telefona iz Hrvatske. Osim Gimnazije Karlovac u projekt je bilo uključeno još devet srednjih škola iz Hrvatske. Glavni ciljevi projekta su odgovaranje na nasilje među djecom mijenjanjem društvenih i rodnih normi, stvaranje sigurnog okruženja za djecu te poticanje na aktivno djelovanje u društvu. Tijekom nastavne godine s učenicima su provele niz radionica na temu vršnjačkog nasilja s ciljem osvješćivanja, prepoznavanja različitih oblika vršnjačkog nasilja, isticanja važnosti i načina odgovaranja na nasilje. U završnoj fazi projekta organizirano je natjecanje u sklopu kojeg su učenici osmislili i proveli vlastitu medijsku kampanju na temu vršnjačkog nasilja. Prije osmišljavanja kampanje učenici su na nacionalnim radionicama u Zagrebu stekli vrijedna znanja i dobili korisne savjete marketinških stručnjaka te razmijenili svoje ideje s učenicima drugih srednjih škola uključenih u projekt. Kao ciljnu skupinu svoje medijske kampanje učenici su odabrali vršnjake promatrače nasilja, jer su na radionicama provedenim tijekom godine raspravljali o tome da su promatrači ti koji u većini slučajeva mogu zaustaviti nasilje. Međutim, vrlo često zbog difuzije odgovornosti, predrasuda, društvenih i/ili rodnih normi ili straha ne reagiraju. Upravo zbog toga odlučili su da je važno prenijeti poruku da vršnjačko nasilje koje promatramo ne smijemo ignorirati i da postoje načini kako možemo reagirati. U sklopu svoje medijske kampanje "Ne ignoriraj, reagiraj!" učenici su snimili video, izradili mrežnu stranicu kampanje, ilustrirali i izradili straničnike za knjige, izradili i postavili City Light i Billboard plakate u Karlovcu. U suradnji s Centrom za mlade organizirali i proveli dva okrugla stola za učenike osnovnih i srednjih škola u prostoru CZM te proveli debatu u svojoj školi.

Snježana Fištrović
Gimnazija Karlovac
Croatia

Snježana Fištrović (Tuzla, 20.12.1983.) Maturirala je 2002. godine u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu. Studirala je njemački jezik i književnost i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru. Diplomirala je 2008. godine i stekla zvanje profesorice njemačkoga jezika i književnosti i profesorice pedagogije. Od 2008. do 2016. godine radi kao nastavnica njemačkoga jezika u osnovnim školama na području Karlovačke županije, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Generalski Stol, OŠ Katarine Zrinski i OŠ Krnjak. Od 2014. do 2021. godine radi kao nastavnica njemačkog jezika u Gimnaziji Karlovac. 2017. godine napredovala je u zvanje mentora. Od 2021. godine radi kao pedagoginja u Gimnaziji Karlovac. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Završila je E-learning akademiju, smjer Course design te se redovito usavršava u području primjene tehnologija u obrazovanju putem različitih radionica, online seminara i tečajeva. Sa svojim učenicima sudjeluje u eTwinning projektima te je aktivno sudjelovala u CARNet-ovim projektima Škole 2.0, ISE, ODS i ICT Edu. Provodila je brojne edukacije u sklopu projekta e-Škole te je sudjelovala u izradi scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Udana i majka dvoje djece.

Dora Vranjican Leško
Gimnazija Karlovac
Croatia

Dora Vranjican Leško rođena je u Zagrebu 02. srpnja 1993. godine. U Zagrebu je pohađala Klasičnu gimnaziju gdje je maturirala 2012. godine. Na Fakultetu hrvatskih studija u Zagrebu studirala je psihologiju koju je diplomirala 2018. godine čime je stekla titulu magistre psihologije. Tijekom studija (2015.-2018.) volontirala je na savjetodavnim linijama Hrabrog telefona za djecu i odrasle gdje je počela razvijati vještine savjetodavnog rada i pružanja psihološke pomoći. Od 2019. do 2020. godine radila je kao psiholog pripravnik preko mjere stručnog osposobljavanja u Poliklinici za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba gdje se osposobljavala u području kliničke psihologije u radu s djecom i mladima. Kao suautorica objavila je dva znanstvena rada iz područja preventivnog rada s djecom i mladima u školskom okruženju. Od 2020. godine radi kao stručni suradnik psiholog u Gimnaziji Karlovac. Od 2019. godine kontinuirano se educira se u području zaštite mentalnog zdravlja te trenutno završava drugi stupanj edukacije iz kognitivno-bihevioralne terapije.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC