Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
69.5MB

Vučedolskom čizmicom do hibridne nastave

Interaktivnim izlaganjem predstavit ćemo dva integrirana dana koja su provedena suradnjom dviju škola u obliku hibridne nastave s ciljem povezivanja dvaju različitih zavičaja Republike Hrvatske i učenja o njihovoj povijesti, jeziku i kulturi. Svakog dana nastavu je držala jedna od učiteljica za oba razreda. Nastava se održavala putem aplikacije Teams pri čemu su učenici nastavu pratili u realnom vremenu putem video prijenosa. Prvog dana nastavu s temom Vučedolske kulture držala je jedna učiteljica, a drugog dana nastavu o Krapinsko-zagorskoj županiji i kajkavskom narječju, druga učiteljica. Oba dana svi učenici su radili sve zadatke istovremeno. Zadaci su obuhvaćali nastavne sadržaje hrvatskog jezika, matematike, prirode i društva te likovne kulture. Tijekom rješavanja zadataka aktivno su surađivali, pomagali jedni drugima i natjecali se. Tijekom rada korištena je IKT – Poly studio (videokonferencijski uređaj), pametne ploče, tableti, aplikacija Bookwidgets te čitači QR kodova. Digitalna nastava je upravo ono što nam je omogućilo povezivanje kolega i učenika diljem Hrvatske, ali i šire te proširilo mogućnosti načina učenja i stjecanja novih znanja. Učenicima je omogućeno iskustveno učenje, istraživanje, izražavanje kreativnosti, ali i razvijanje vještina emocionalne kompetentnosti kroz uvažavanje i slušanje učenika u virtualnoj učionici u kojoj sudjeluju učenici različitih interesa i stavova. Ovakvom suradnjom znatno se podiže i motivacija učenika što je jedan od osnovnih preduvjeta za postizanje boljih uspjeha u nastavnom procesu. Ono što vrijedi za sve učenike i utječe na njihovu motiviranost je uvođenje novosti i raznolikosti što nam je razvoj tehnologije uvelike olakšao. Važno je kod uvođenja elemenata e-učenja biti dobro organiziran, tehnologiji dati svrhovitost u nastavi ne koristiti ju samo kao zamjenu za nešto što možemo odraditi i bez njene upotrebe. Upotreba tehnologije uvelike može pomoći da se učenici koji su imali nisku motivaciju potaknu i ohrabre za daljnji rad i prilikom upotrebe različitih alata pokažu svoje sposobnosti i interese.

Kristina Žuvić
Osnovna škola Dragutina Tadijanovića, Vukovar
Croatia

Kristina Žuvić rođena je 1.lipnja 1983.g. u Vukovaru. Diplomirala je 2007.g. na Učiteljskom fakultetu u Osijeku te stekla zvanje učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz engleskog jezika. Nakon završetka studija godinu dana radila je kao profesorica engleskog jezika u Osnovnoj školi Čakovci. U rujnu 2007.g. zapošljava se u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, gdje i danas radi kao učiteljica razredne nastave. 2020.g. stekla je zvanje učiteljice savjetnice. Voditeljica je županijskog stručnog vijeća za učitelje razredne nastave grada Vukovara. Tijekom rada redovito se stručno usavršava te sudjeluje u brojnim projektima i radionicama. Posljednjih godina aktivno uvodi IKT u svoju učionicu i na taj način motivira učenike na učenje i suradnju.

Andreja Juranić Knezić
Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički
Croatia

Andreja Juranić Knezić rođena je 30.ožujka 1989.g. u Zagrebu. Diplomirala je 2013.g. na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu te stekla zvanje učiteljice razredne nastave s pojačanim programom iz informatike. Nakon završetka studija radi dvije godine na zamjenama u razrednoj nastavi u školama Krapinsko-zagorske županije, a od 2015. zapošljava se u Osnovnoj školi Stjepana Radića, gdje radi i danas. Tijekom rada redovito se stručno usavršava te sudjeluje u brojnim projektima i radionicama. U svom radu aktivno uvodi IKT u svoju učionicu i na taj način motivira učenike na učenje i suradnju.

Potrebno predznanje: Osnovno korištenje računala i tableta/pametnog telefona.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC