Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

10 godina Europskog mjeseca kibernetičke sigurnosti

Na izlaganju ćemo predstaviti europsku inicijativu Europski mjesec kibernetičke sigurnosti koja se uspješno provodi proteklih 10 godina, a u kojoj od 2019. godine sudjeluje i CARNET kao koordinator aktivnosti na nacionalnoj razini. Prikazat ćemo dostupne edukativne materijale u obliku video sadržaja, infografika, igrica i kvizova koji mogu poslužiti nastavnicima za pripremu nastavnih sadržaja o računalnoj sigurnosti, potaknuti ih na razvoj vlastitih ideja i općenito im približiti teme iz područja kibernetičke sigurnosti koje će osnažiti digitalne kompetencije njihovih učenika i njih samih, a time učiniti školsko okruženje otpornijim na različite i rastuće kibernetičke ugroze. Europski mjesec kibernetičke sigurnosti (ECSM) je inicijativa Agencije Europske unije za kibernetičku sigurnost (ENISA) koja uz podršku Europske komisije, Europol-a, Europske središnje banke, država članica Europske unije, Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA) i više od 300 partnera iz javnog i privatnog sektora promovira važnost kibernetičke sigurnosti s posebnim naglaskom na informacijskoj sigurnosti građana i organizacija te zaštiti njihovih osobnih, financijskih i profesionalnih informacija. Glavni je cilj mjeseca kibernetičke sigurnosti osvještavanje prosječnih korisnika o važnosti kibernetičke sigurnosti, promjena njihovog stava prema zaštiti te pružanje resursa koji im omogućavaju da se uspješno obrane od kibernetičkih prijetnji te smanje rizik od napada. Najveći doprinos ovoj inicijativi dala je hrvatska nacionalna kampanja Veliki hrvatski naivci koja je postala primjer dobre prakse za druge članice Europske unije. Pozvat ćemo sudionike izlaganja da prijave svoje aktivnosti, sadržaje i događanja posvećene kibernetičkoj sigurnosti i time se pridruže ovoj europskoj inicijativi. Prikazat ćemo izvore na kojima se nalaze dostupni materijali na hrvatskom i drugim jezicima Europske unije https://cybersecuritymonth.eu/countries/croatia

Marina Dimić Vugec
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Marina Dimić Vugec je voditeljica tima za podizanje svijesti i edukaciju o kibernetičkoj sigurnosti te savjetovanje o sigurnosnim politikama u Nacionalnom CERT-u.

Dona Šeruga
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Dona Šeruga radi u Nacionalnom CERT-u na poslovima obrade incidenata, edukaciji i aktivnostima podizanja svijesti korisnika o kibernetičkoj sigurnosti.

Potrebno predznanje:
-

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC