Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.2MB

Rezultati i održivost terenske podrške školama u projektu e-škole

Temeljem izvještaja mobilnih timova kreiranih u razdoblju od 2019. do 2020. godine u sklopu prvog obilaska 151 pilot škole, nastojalo se dobiti uvid u percepciju projekta "e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)" od strane nastavnika, ravnatelja te ostalih dionika projekta. Posjet svim pilot školama iz projekta e-Škole ponovljen je u periodu od 2022. do 2023. godine, kada su bilježena saznanja o iskustvima škola nakon završetka pilota. Izvještaj se bazirao na prikupljanju povratnih informacija, odnosno postavljanju pitanja oko sljedećih tematika: Mreža, Nastavnička oprema, Učionička oprema, DOS/Scenariji poučavanja, Edukacije, Usluge, STP – Stručnjak za tehničku podršku, Odnos s osnivačem te ostale vezane teme. U navedenim tematskim grupama ispitivalo se zadovoljstvo, odnosno detektirale su se poteškoće uočene prilikom korištenja opreme, mreže, pohađanja edukacija, korištenja digitalnih obrazovnih sadržaja i dr., od strane odgojno-obrazovnih i administrativnih djelatnika, učenika i ostalih dionika projekta. Za prikupljanje statističkih podataka koristila se metoda polustrukturiranog intervjua. Kao što mu i ime sugerira, polustrukturirani intervju je kombinacija strukturiranog i ne strukturiranog intervjua gdje ispitivač prati određeni scenarij intervjua i ima definirane teme koje se istražuju, ali se u isto vrijeme ne drži strogo forme, već ima slobodu postavljati dodatna podpitanja koja proizlaze iz odgovora ispitanika. Prilikom obrade prikupljenih podataka koristile su se metode deskriptivne statistike. Prvi korak organizacije podataka bilo je kodiranje, odnosno kvantificiranje svih varijabli i njihovo unošenje u tablice s podacima. Nakon toga, podaci su se analizirali i grafički prikazali u obliku kružnih i stupčastih dijagrama te drugih odgovarajućih vizualih alata radi preglednijeg prikaza ključnih informacija. Dodatno, kroz predstavljanje održivosti modela podrške školama ćemo dati odgovore za dalje.

Doroteja Mandarić
CARNET
Croatia

Doroteja Mandarić zaposlena je u CARNET-u na mjestu voditeljice Mobilnih timova. Od osnivanja Mobilnih timova, dio je CARNET Mobilnog tima u Zagrebu te radi na aktivnostima vezanim za program e-Škole. Trenutno je na doktorskom studiju "International Economic Relations and Management" u Austriji, a područje istraživanja vezano je za održivost. Osim radnog iskustva u tehničkoj podršci i podršci projektu, održala je niz webinara i radionica za djelatnike osnovnih i srednjih škola.

Žaklina Šupica
CARNET
Croatia

Žaklina Šupica zaposlena je u CARNET-a kao član mobilnog tima u čvorištu Rijeka. Kroz projektnu i tehničku podršku školama te podršku djelatnicima osnovnih i srednjih škola pomaže uspješnom provođenju aktivnosti projekta i korištenju opreme isporučene kroz projekt.

Potrebno predznanje: Nije potrebno

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC