Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Adaptivno učenje uz pomoć Loomena

Definicija e-učenja je od svojih početaka nudila mogućnost individualizacije učenja uz pomoć tehnologije u skladu s potrebama pojedinca. Međutim, u praksi je to obećanje teško postići pa smo svjedoci postojanja velikog broja digitalnih nastavnih sadržaja i aktivnosti koje nisu prilagođene potrebama pojedinca nego su iste za sve. U najboljem slučaju pojedinac može pronaći specifične sadržaje koje odgovaraju njegovim ili njenim potrebama, ali uz značajan dodatni napor. Iz perspektive nastavnika, zahtjevno je izraditi potpuno nove ali i pronaći već gotove sadržaje, a posebno one prilagođene različitim potrebama pojedinih učenika i studenata. U današnje vrijeme se sve više govori o adaptivnom učenju i umjetnoj inteligenciji, ali su nam ti pojmovi prilično apstraktni. Još uvijek nismo svjesni da u praksi već i sami koristimo neke oblike adaptivnog učenja i umjetne inteligencije. Ovom radionicom ćemo polaznicima približiti pojam adaptivnog učenja i pokazati kako ono izgleda u praksi uz pomoć jednog od resursa koje omogućava Loomen, a to je Lekcija. Nastavnici uz pomoć Lekcije mogu unaprijed definirati koji sadržaj će učenici prolaziti i kojim redoslijedom ovisno o njihovim odgovorima na pitanja koje je unaprijed postavio nastavnik a koja su ugrađena u nastavni sadržaj. Polaznici će u uvodnom dijelu radionice čuti što je to adaptivno učenje i na koji način je uz pomoć aktivnosti u Loomenu moguće postići adaptivno učenje, tj. omogućiti svakom učeniku prilagođeno iskustvo učenja u skladu s razumijevanjem ponuđenog sadržaja u svrhu postizanja zadanih ishoda učenja. Nakon toga će uz pomoć voditelja radionice sami izraditi jednostavnu lekciju u Loomenu koja omogućuje adaptivno učenje.

Gordana Jugo
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Gordana Jugo voditeljica je Službe za obrazovne tehnologije u CARNET-u gdje radi od 2002. godine. Fokus njenog rada je u podršci obrazovateljima na svim obrazovnim razinama u primjeni digitalnih tehnologija u učenju i poučavanju. Odgovorna je za CARNET-ovu uslugu Loomen, nacionalnu platformu za učenje na daljinu koja se bazira na Moodle-u. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia. Promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su otvoreni obrazovni sadržaji i sustavi otvorenog koda. U siječnju 2014. pokrenula je masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje obrazovatelja – Moodle MOOC, kao jedan od prvih tečajeva takve vrste u Hrvatskoj. Sudjeluje u projektu e-Škole na razvoju sustava za digitalnu zrelost škola, razvoju digitalnih kompetencija ravnatelja i podršci obrazovateljima u njihovom obrazovnom radu i stručnom usavršavanju. Inicirala je ideju i vodila projekt AMORES, prvi europski projekt koji je koordinirao CARNET. Sudjelovala je i u drugim europskim obrazovnim projektima kao što su CRISS (Cloud-based digital learning infrastructure for the Certification of digital competences in primary and secondary schools) i ODS (Open Discovery Space). Bila je polaznik prve generacije CARNET-ove E-learning akademije na kojoj je niz godina radila kao mentor. Iako ne može zamisliti život bez digitalne tehnologije, smatra da ona treba biti u službi čovjeka. Cjeloživotna je učenica koja podržava inovativne pristupe učenju i poučavanju usmjerenom na učenika.

Marin Režić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Marin Režić stekao je zvanje magistra inženjera elektrotehnike na Elektrotehničkom fakultetu u Osijeku gdje je magistrirao 2013. godine. Završio je i Program za pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičku izobrazbu na Filozofskom fakultetu u Osijeku iste godine.

U CARNET-u radi od srpnja 2018. godine kao suradnik u Odjelu za podršku obrazovanju gdje sudjeluje u administraciji Moodle sustava, stvaranju sadržaja, kao i rješavanju korisničkih upita. Od 2022. godine radi kao Stručni suradnik te pored administracije Moodle sustava, radi kao voditelj i urednik portala e-Laboratoriji, gdje osim sadržaja, radi i na razvoju ove usluge. Piše upute za korištenje Moodle sustava, kao i recenzije drugih digitalnih alata za korištenje u nastavi i drugim procesima koji se održavaju u školi (izvannastavne aktivnosti, stručno usavršavanje nastavnika, određena područja poslovanja škole).

Aleksandra Mudrinić Ribić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Aleksandra Mudrinić Ribić se intenzivno bavi aktivnostima i projektima kojima je cilj sveobuhvatna podrška u primjeni tehnologije u obrazovanju. Promovira cjeloživotno učenje i važnost razvoja osobnih kompetencija pojedinca nužnih za razvoj kolektiva u cjelini.

Veliko iskustvo stekla je usavršavanjem i na konferencijama u području primjene tehnologije u obrazovanju – tehnologija kao podrška promjeni paradigme učenja i poučavanja. Sustavno se bavi razvojem obrazovnih programa i digitalnih obrazovnih sadržaja imajući u vidu potrebe i kompetencije CARNET-ovih korisnika i njihov razvojni put. Veliko iskustvo ima u planiranju i vođenju transformacijskih europskih i nacionalnih projekata kao što su Škole 2.0, Inspiring Science Education, te programa edukacija za razvoj digitalnih kompetencija i dr. Održala je na desetke radionica i predavanja vezanih za specifične izazove i načine primjene digitalnih tehnologija u procesu učenja i poučavanja.

Potrebno predznanje: Poželjno je da su polaznici radionice već ranije koristili Loomen ili neku drugu platformu temeljenu na Moodle-u za izradu nastavnog sadržaja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC