Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
704KB

Dizajn budućnosti

U ovom projektnom zadatku primjenom mbot robota i programa za uređenje interijera - Homestyler prikazat će se mogućnost poučavanja i učenja na kreativan i učenicima zanimljiv način. Korelacijom nastavnih tema iz područja informatike (programiranja) te područja matematike (geometrije) i tehničke kulture (tehničko crtanje) učenici su stvorili svoju učionicu budućnosti te tako postali kreatori vlastitih inovativnih digitalnih sadržaja. Na početku su pomoću napisanog programskog koda i mbot robota na papiru iscrtali tlocrt svoje zamišljene učionice vodeći pri tome računa o zadanoj površini koju nisu smjeli prekoračiti kao i omjeru. Nacrtani tlocrt su zatim pomoću tablet računala digitalizirali i implementirali u program za dizajn interijera - Homestyler. Završni dio zadatka sastojao se od uređenja i upotpunjavanja interijera željenim 3D modelima. Projektni zadatak odrađen je s pedesetak učenika 6. razreda tijekom tri blok sata nastave informatike. Učenici su bili podijeljeni u grupe od tri do pet učenika te je jedan od ciljeva bio suradnja u grupi kao i podjela zadataka, izrada/razrada programskog koda, digitaliziranje nacrtanog, manipulacija 3D modelima. Obzirom da su zadatkom obuhvaćena nastavna gradiva iz nastavnih predmeta matematike, tehničke kulture i informatike zadatak je proveden tek nakon što su učenici gradivo obradili na svim prethodno spomenutim predmetima. Ovdje je moguće istovremeno uključiti rad više učitelja koji odrađuju zasebno svaki svoj dio programa što se kasnije spaja u jednu smislenu cjelinu. Ovim projektnim zadatkom koji uključuje povezivanje gradiva iz različitih nastavnih predmeta kod učenika se potiče spajanje teorijskih znanja s praktičnim kroz ponavljanje dosadašnjih znanja, ali i učenja i savladavanja novih vještina na inovativan i zabavan način. Također, učenike se osposobljava i priprema za upotrebu novih tehnoloških dostignuća i trendova. Obzirom da su učenici bili visoko motivirani za rad, a zadatak je bio sveopće prihvaćen uz vrlo pozitivne komentare, namjera je nastaviti s njegovom redovitom provedbom.

Tamara Ređep
I. osnovna škola Varaždin
Croatia

mr.sc. Tamara Ređep na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin je diplomirala, završila poslijediplomski znanstveni studij i stekla akademski stupanj magistra znanosti, a od 2019. godine na istom fakultetu je doktorandica poslijediplomskog doktorskog studija. Radi kao učiteljica informatike u I. osnovnoj školi Varaždin od 2001. godine. U zvanje učitelj izvrsni savjetnik napredovala je 2022. godine. U listopadu 2019., 2020., 2021. i 2022. godine primila je nagradu za jednog od 500 najboljih odgojno-obrazovnih djelatnika u Republici Hrvatskoj.

Tomislav Leček
III. osnovna škola Varaždin

Nakon završetka studija na Fakultetu organizacije i informatike, smjer Informacijski sustavi zapošljava se u III. osnovnoj školi Varaždin gdje radi već 20 godina. Tijekom 2019. postaje učitelj savjetnik. Osim obrazovanja u osnovnoj školi radi kao voditelj smjera web, grafički dizajner te predavač informatičkog marketinga u školi za obrazovanje odraslih, Ivora - škola informatike gdje je autor nastavnih materija i skripti. Niz godina sudjeluje u radu Centra izvrsnosti informatike i robotike Varaždinske županije. Sudjeluje i projektima "Generacija NOW" te "Croatian Makers ligi".

Potrebno predznanje: Osnovno znanje programiranja robota, tehničkog crtanja, osnove geometrije/matematike.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC