Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

CARNET ctrl - aplikacija za upravljanje školskom mrežom

U okviru izlaganja, predavači će predstaviti novu aplikaciju CARNET ctrl, razvijenu u okviru projekta e-Škole, namijenjenu za olakšano upravljanje te jednostavan nadzor lokalnih računalnih mreža implementiranih u svim škola u Republici Hrvatskoj u sklopu programa “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”. Aplikacija CARNET ctrl namijenjena je dodijeljenim stručnjacima tehničke podrške za upravljanje i nadzor svim lokacijama za koje su nadležni, neovisno o mrežnom tehničkom rješenju i fazi implementacije aktivne mrežne opreme.

Mirna Ljubić Tustonjić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Djelatnica CARNET-a, Odjel mrežne infrastrukture. Radi u službi Mrežne usluge CARNET-a na razvoju i administraciji nadzorno-upravljačkih alata te je zadužena za koordinaciju i vođenje projektnih aktivnosti unutar Odjela mrežne infrastrukture.

Daniel Zima
CARNET

Daniel Zima diplomirao je elektrotehniku na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. S radom u CARNET-u započinje 2020. godine kao inženjer u Odjelu mrežne infrastrukture. Radi u službi Mrežne usluge CARNET-a na razvoju i administraciji nadzorno-upravljačkih alata.

Potrebno predznanje:
-

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC