Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
17.7MB

Promatraj mojim očima

Materijalna i nematerijalna kulturno – povijesna baština predstavlja poveznicu prošlosti, sadašnjosti i budućnosti te temeljni identitet određenog prostora i zajednice. Digitalizacijom kulturno-povijesne građe omogućuje se njezina znanstveno-istraživačka valorizacija, zaštita, dostupnost na nacionalnoj i internacionalnoj razini te u konačnici, ostavljanje nasljeđa budućim generacijama. To su bili glavni poticaji za uključivanje nastavnih predmeta Glazbene i Likovne kulture te Povijesti u Erasmus+ projekt „Digital Heritage in Education“ s partnerskim školama iz Sjeverne Makedonije i Bugarske. Radom na projektu učenici sedmih i osmih razreda su na inovativan način pristupali istraživanju zavičajne materijalne i nematerijalne kulturno-povijesne baštine: prikupljanje informacija o odabranom objektu snimanja, upoznavanje s opremom, digitalnim programima i alatima, snimanje 360 stupanjskom kamerom - Insta 360 One X, montiranje snimljenog materijala u digitalnom programu Da Vinci Resolve i upotreba VR naočala, stvarajući vlastitu virtualnu stvarnost. Sudjelovanje u projektu imalo je pozitivan utjecaj na razvoj životnih vještina i znanja učenika (prezentacijske i govorničke vještine, vršnjačko dijeljenje znanja i iskustva), a ujedno i na razvoj mentorskih kompetencija učitelja. Radionica, temeljena na digitalnim alatima, programima i tehnologiji koji su primjenjivani u radu projekta „Digital Heritage in Education“: kamera Insta 360 One X, mobilni telefon, računala, digitalni program Da Vinci Resolve, VR naočale, bit će podijeljena na tri dijela. U prvom dijelu timovi će osmisliti scenarije snimanja (eksterijer/interijer, objekt i trajanje snimanja). Nakon snimanja, u drugom dijelu radionice, polaznici će upoznati osnove rada digitalnog programa Da Vinci Resolve, montirati snimljene materijale te oblikovati timski VR video. Na kraju, timovi će prezentirati svoje radove i razmijeniti stečena iskustva u radionici. Radionica je namijenjena zainteresiranim polaznicima koji primjenjuju inovativan pristup u poučavanju te stvaraju vlastitu zbirku edukacijskih materijala za potrebe nastave. Potrebno predznanje: Radionica iziskuje osnovne digitalne kompetencije.

Ivančica Jež
Osnovna škola Veliki Bukovec
Croatia

IVANČICA JEŽ Osnovna škola Veliki Bukovec, Veliki Bukovec Croatia Rođena je 28. srpnja 1971. godine u Ludbregu gdje je završila osnovnu školu. Srednjoškolsko obrazovanje nastavila je u Varaždinu (danas Prva gimnazija Varaždin, jezični program). Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu završila je dvopredmetni studij povijesti i filozofije. Nakon završenog studija 1997. godine, zaposlila se u Osnovnoj školi Veliki Bukovec na poslovima učiteljice povijesti. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, upisala je Doktorski studij hrvatske povijest gdje je 2013. godine obranila doktorski rad na temu: „Varaždin u doba modernizacije (1850.-1918.) u srednjoeuropskom kontekstu“ te je stekla akademski stupanj doktorice znanosti. Članica je Društva povjesničara grada Varaždina i Varaždinske županije, Društva „Terra banalis“ te Uredništva časopisa „Historia Varasdiensis“. Autorica je više znanstvenih i stručnih članaka. U svome radu pokazuje interes za valorizaciju zavičajne kulturno-povijesne materijalne i nematerijalne baštine unutar nacionalnog i srednjoeuropskog konteksta te njezino očuvanje. Svoj interes nastoji implementirati u osnovnoškolske kurikulume redovne i dodatne nastave te izvannastavne aktivnosti uz primjenu IKT-a.

Davor Cvetnić
Osnovna škola Veliki Bukovec
Croatia

Davor Cvetnić Osnovna škola Veliki Bukovec, Veliki Bukovec Croatia Davor Cvetnić rođen je 13. studenog 1984. godine u Koprivnici. Osnovnu školu završava u Legradu, te upisuje Graditeljsku školu u Čakovcu, smjer dizajn unutrašnje arhitekture. Godine 2011. diplomira na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu, te stječe titulu magistar primarnog obrazovanja s pojačanim predmetom likovne kulture. Školske godine 2011./2012. zapošljava se u Osnovnoj školi Legrad, te radi kao učitelj razredne nastave u kombiniranom razrednom odjelu u Područnoj školi Veliki Otok. Od 2013. godine radi kao učitelj likovne kulture u Osnovnoj školi Veliki Bukovec, a od 2015. i u Osnovnoj školi Legrad. S učenicima redovito sudjeluje na natjecanjima iz likovne kulture, a od 2018. godine voditelj je i Učeničke zadruge „Matapurač“. Redovito sudjeluje na županijskim smotrama učeničkih zadruga. Do sad je sudjelovao u nekoliko projekata u školama u kojima radi. Za spomenuti je Erasmus + projekt „Digital Heritage in Education“, u kome su sudjelovale škole iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije i Bugarske. Isto tako sudjelovao je u projektu „3 od 300“, te međunarodnom projektu OŠ Legrad i OŠ Zakanyi, „Joliz“.

Potrebno predznanje: Osnovno znanje u radu sa računalnim programima za montiranje filmova.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC