Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.6MB

Prije i poslije projekta

U pilot projekt e – Škole smo krenuli kao tim koji se putem raspao. Od nas četiri ostale smo nas dvije. Ravnateljica i profesorica matematike i fizike kao koordinator pilot projekta naravno uz podršku kolektiva. Na prvoj inicijalnoj vanjskoj i samoprocjeni OŠ Jurja Dalmatinca Pag procijenjena je kao digitalna početnica (2. razina). Zajedničkim odrađivanjem edukacija u obliku radionica, webinara i online tečajeva, upoznali smo bezbrojne alate, odabrali sebi najbolje i krenuli s njihovim korištenjem. Stigla je i oprema koju je trebalo koristiti. Najveći izazov u cijelom projektu nam je bila izrada Strateškog plana primjene IKT – a u našoj školi. Što je to vizija škole, što je misija škole? Koji su naši strateški ciljevi vezani uz ostvarenje vizije prema strateškim inicijativama? Puno pitanja i kompliciranih definicija, a malo odgovora. Trebalo je odgovoriti na pitanja: Koji je položaj škole danas u primjeni IKT-a? Gdje želimo biti u budućnosti? Kako ćemo stići do toga? Nakon provedbe SWOT analize, PEST analiza postavili smo misiju škole. Odgonetnuli IKT temeljne vrijednosti da postavimo viziju te na kraju napravili akcijski plan. Željeli smo korištenjem IKT – a obogatiti načine poučavanja i vrednovanja, podići razinu digitalne pismenosti, stvoriti nove digitalne sadržaje u školi 21. stoljeća u kojoj želimo uskladiti tradicijske vrijednosti i suvremenost. Na završnoj procjeni i samoprocjeni naša škola postala je Digitalno napredna (4. razina), na što smo jako ponosni. U planu je izrada novog Akcijskog strateškog plana, jer smo ovoga odradili. Jedno je sigurno pilot projekt nas je pripremio za nama najveći izazov, online nastavu.

Željka Zubović
Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag
Croatia

Rođena 1. srpnja 1974. godine u Rijeci. Nakon završene osnovne škole upisuje Prvu riječku hrvatsku gimnaziju, smjer odgojno-obrazovni. Završava Filozofski fakultet, smjer razredne nastave te postaje diplomirani učitelj razredne nastave. Godine 1998. zasniva radni odnos kao učiteljica razredne nastave u OŠ Jurja Dalmatinca Pag. Godine 2009. postaje ravnateljice škole u Pagu, a taj posao i danas radi. Kao ravnateljica sudjeluje u mnogim školskim, gradskim i županijskim projektima. Napredovanje u zvanje ravnatelj mentor stekla je 2021. godine. Završava Specijalistički poslijediplomski studij Vođenje i upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom pri Sveučilištu u Zadru.

Božica Oštarić Veršić
Osnovna škola Jurja Dalmatinca Pag
Croatia

Rođena 20. ožujka 1977. u Rijeci. Nakon završene osnovne škole upisuje Medicinsku školu u Rijeci smjer Primalja. Diplomu profesora matematike i fizike stekla na Odsjeku za fiziku pri Sveučilištu u Rijeci. Još kao student počinje raditi u OŠ F.K. Frankopana u Brodu na Kupi kao učiteljica matematike. 2014. s obitelji seli na Pag gdje počinje raditi u OŠ J. Dalmatinca kao učitelj matematike i fizike, gdje je unaprijeđena u zvanje učitelja mentora. Prijavom škole u Pilot projekt „e – Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“ postaje koordinator projekta. Aktivna je u svojoj zajednici u Kolanu gdje u suradnji s Općinskom knjižnicom održava radionice za djecu. Uključuje se u projekt Festival znanosti. Za izradu digitalnog obrazovnog sadržaja nagrađena je od Ministarstva znanosti i obrazovanja u prosincu 2018. godine. Živi u Kolanu na otoku Pagu, udata, majka dvoje djece.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC