Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Kako smo podigli digitalnu zrelost svoje škole?

Ova djelomično vođena diskusija planirana je kao jedan od načina da se tema digitalna zrelost u projektu e-Škole zaključi. Diskusija će dati priliku pojedincima da prenesu prisutnima kako je koncept digitalne zrelosti doživljen u njihovoj školi i kako su radili na njegovoj primjeni i razvoju. Kako su u ta nastojanja bili uključeni zaposlenici škole, a kako učenici? Koje su prilike za razvoj digitalne zrelosti iskoristili, a koje su možda propustili? Postepeno se u diskusiju mogu uključivati i drugi prisutni, pitanjima za govornike, ali i iznošenjem svojih iskustava. Takav manje formalni pristup zadnja je prilika da se u projektu razmijene mišljenja o digitalnoj zrelosti kao i ideje za njezin razvoj, među samim korisnicima projekta, ali i s projektnim timom. U naslovu konferencije digitalna zrelost istaknuta je kao glavna tema na čiji se razvoj možemo osvrnuti nakon gotovo 10 godina rada na projektu. Koncept digitalne zrelosti poslužio je kao temelj projekta e-Škole i s njim su mapirane sve aktivnosti projekta, odnosno time je koncept pomogao planiranje i primjenu aktivnosti u područjima: strategija i vodstvo, razvoj digitalnih sadržaja i usluga za obrazovanje i poslovanje, edukacijske aktivnosti, podrška korisnicima te mrežna i računalna infrastrukture. Voditeljica: Jasna Tingle Jasna je zaposlenica CARNET-a koja je sudjelovala u razvoju koncepta digitalne zrelosti od samog početka projekta e-Škole te u svim fazama njegove primjene u projektu. Jasna je također sudjelovala u izradi upitnika kojim se procjenjuje digitalna zrelost škola kao i u provođenju vanjskog vrednovanja te u analizi rezultata u svim do sada obavljenim procjenama. Ima dovoljno predavačkog i moderatorskog iskustava za pripremu, organizaciju i provođenju formalne i neformalne diskusije.

Jasna Tingle
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Jasna Tingle je tijekom dugogodišnjeg iskustva u CARNET-u sudjelovala u mnogobrojnim projektima vezanima uz primjenu digitalne tehnologije u obrazovanju te u istraživanjima. Koordinirala je planiranje i provođenje obrazovnih programa i aktivno sudjelovala u izradi i održavanju tečajeva predviđenih za online i tradicionalno izvođenje. Obrazovanje ju zanima i promatrano u širem teorijskom smislu, kao i u širem kontekstu suvremenog globaliziranog svijeta i razvoja tehnologije koja na njega utječe. Slijedeći ove interese 2007. godine je završila online program Master of Distance Education na Sveučilištu Athabasca u Kanadi, a 2017. godine doktorski program Društvo znanja i prijenos informacija na Sveučilištu u Zadru.

Albert Novak
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Kristijan Zimmer
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Potrebno predznanje: Poželjno je iskustvo vezano uz digitalnu zrelost u projektu e-Škole.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC