Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
50.3MB

Monitoring i zaštita Marmontove aleje u Karlovcu

Marmontova aleja je zaštićeni drvored 100 stabla platana u Karlovcu posađenih u Napoleonovo doba. Opsežni građevinski radovi u aleji započeti su 2019. godine te je opstanak i zdravlje stabala bilo ugroženo. Cilj istraživanja bio je dokazati biološku važnost aleje za stanovnike, pokazati važnost očuvanja aleje te postaviti sustav praćenja (monitoringa) stanja u okolišu, tj. u Marmontovoj aleji. Učenici koji su provodili istraživanje uključeni su u GLOBE i informatičku skupinu. Na početku su aplikacijom GLOBE Observer izmjerili visinu svih stabala i lokacije, a opseg mjernom trakom. Na temelju dobivenih podataka, izračunato je za svako stablo: starost , masa živog i suhog drveta, masa pohranjenog ugljika te masa apsorbiranog CO2 . Izračuni su napravljeni programiranjem u Pythonu radi složenosti matematičkih operacija u ciklusu ugljika. Rezultati su prikazani tablično i grafički te je potvrđena hipoteza da količina apsorbiranog CO2 eksponencijalno raste sa starosti drveta. Osobito su važna stara stabla koja su tijekom postojanja apsorbirala velike količine CO2 koji nastaje u prometu. U rujnu 2022. je napravljena meteostanica Arduino sustav sa senzorom za mjerenje kvalitete zraka (MQ135) i postavljena u Marmontovoj aleji kako bismo pratili postoje li onečišćenja zraka. Odabrani senzor precizno bilježi CO2, NH3, dim i štetne plinove u atmosferi, a izmjereni podatci se putem Wi-Fi-a šalju na server. Mjerenja sa meteostanice spremaju se u bazu podataka. Dnevno se rade atmosferska mjerenja na školskoj meteorološkoj postaji (udaljenosti 100 m od aleje) te se uspoređuju s izmjerenim vrijednostima plinova u Marmontovoj aleji. U rezultatima će se grafički usporediti atmosferski čimbenici s količinom nastalog CO2 i ostalih plinova tijekom višemjesečnog perioda Kako bi usporedili izmjerene vrijednosti dnevno nastalih štetnih plinova s prometom u Marmontovoj aleji, učenici izrađuju program koji koristi computer vision sustav s kamerom kojim se može pratiti količina prometa. Monitoringom prometa i plinova moći će se pravovremeno ukazati na onečišćenje okoliša.

Snježana Markovic-Zoraja
OŠ Dubovac, Karlovac
Croatia

Snježana Marković-Zoraja, prof. biologije i kemije, učitelj savjetnik kemije u OŠ Dubovac, Karlovac. Voditeljica je Međužupanijskog GLOBE vijeća. Član je Državnog povjerenstva GLOBE. Na Državnom natjecanju GLOBE s učenicima je osvojila 1. mjesto 2008., 2016.i 2022. godine, 2018. i 2021.godine 2.mjesto. Mnogobrojni projekti koji su nagrađeni na Državnoj smotri GLOBE, prezentirani su lokalnoj zajednici, a potom i na internacionalnim smotrama i webinarima GLOBE. Sudjeluje s učenicima na Državnim natjecanjima iz kemije (2019. 2020., 2021.) Redovno sudjeluje u radu EU- Scientix – Europske zajednice za STEM područje te je član tima Carrier adviser pri EU – Scientix. Dobitnica je nagrade za najbolji scenarij poučavanja u EU – Scientix. eu za 2021. godinu koji je i objavljen na istim stranicama. Sudjeluje u internacionalnim projektima “Phenology” 2019.-2022. , “Trees around the GLOBE” 2019. - 2022., „Urban Heat Island effect“ 2022. Nagrađeni istraživački projekti objavljeni su na internacionalnim stranicama globe. gov. i u biološkom časopisu PMF-a Sudjeluje kao autor u istraživanjima u kemiji te su istraživanja predstavljena na HKKO u Splitu 2016. i 2022. godine, a potom i objavljena u Zborniku radova s međunarodne kemijske konferencije. Sudjelovala je s učenicima na Državnim natjecanjima iz kemije 2019.,2020.,2021. godine. Redovito sudjeluje u radu Županijskih i Međužupanijskih povjerenstva. Predavač je na stručnim vijećima GLOBE, Biologije i Kemije te na stručnim skupovima Profil- STEM zajednica. Sudjeluje kao član u Erasmus+ koji se bavi temom „Održivi razvoj“ (2021.-2023.)

Kristina Fratrović
OŠ Dubovac, Karlovac
Croatia

Kristina Fratrović, dipl. ing matematike i informatike, učitelj savjetnik matematike u OŠ Dubovac, Karlovac. Bila je mentorica učiteljima pripravnicima. Sudjelovala je u projektima “Napredne Internet of Things tehnologije u hrvatskim školama”, ProMikro, “Generacija NEXT“., u projektu Profil Kletta Želim stablo kojim se potiče sadnja drveća i podiže kvaliteta zraka u učionicama, u svjetskom projektu InnovateYourDreams (EU-Scientix), te u Eratostenovom projektu. Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja matematike Karlovačke županije, te je održala više predavanja na Županijskim stručnim vijećima. Sudjelovala je u pripremi učenika za ekipno natjecanje mladih matematičara KAmatKA. Uspješno je završila stručno usavršavanje u okviru Preventivnog programa grada Karlovca, te redovito održava predavanja na roditeljskim sastancima i satovima razrednika o aktualnim temama vezanim uz prevenciju učeničkih ponašanja. Recenzirala je radne listove “Matematički izazovi 5, 6, 7 i 8” u izdanju izdavačke kuće “Alfa”. Autorica je radnih bilježnica iz matematike Laka matka 5, Laka matka 6 i Laka matka 7. Vodi izvannastavnu aktivnost robotike i veoma uspješno sudjeluje s učenicima u Croatian Makers ligi. Redovito sudjeluje u organizaciji i radu provedbenih i prosudbenih povjerenstava u školskim i županijskim natjecanjima iz matematike i iz informatike. U radu škole sudjeluje u organizaciji i provedbi Večeri matematike kao i u organizaciji međunarodnog natjecanja Klokan bez granica, te redovito surađuje s kolegicom knjižničarkom Anom Sudarević i kolegicom Snježanom Marković – Zoraja u provedbi STEM projekata. Sudjeluje kao član u Erasmus+ koji se bavi temom „Održivi razvoj“ (2021.-2023.).

Potrebno predznanje: rad s aplikacijom GLOBE observer, programiranje u Pythonu, izrada Arduina sa senzorima, rad na computer vision sustavu s kamerom

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC