Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
38.7MB

Skockana nastava uz Pametne kocke i Minecraft EE

Djeca se najprirodnije osjećaju dok se igraju. Igre u raznim oblicima u nastavi se primjenjuju odavno, često radi opuštajućeg efekta na učenike ili kao predah među “ozbiljnim” temama. Razvojem edukativne tehnologije, igra u nastavi nalazi svoje mjesto u najrazličitijim sadržajima, etapama sata ili u projektima. U ovom izlaganju prikazat ćemo kako smo koristili Pametne kocke i Minecraft EE u nastavi engleskog jezika i eTwinning projektima.

Učenje kroz pokret osnovna je osobina upotrebe pametnih kocaka. Kocka u sebi ima senzor pokreta, uređaj koji ju povezuje s pametnom pločom korištenjem i3 tehnologije. Svaki učenik okretanjem ili stavljanjem kocke u određeni položaj odabire koji odgovor želi dati na postavljeno pitanje. Kocke se mogu koristiti u svakom nastavnom predmetu i idealne su za motivaciju na početku nastavnog sata te za ponavljanje i uvježbavanje nastavnih sadržaja. Sadržaje za učenje ili ponavljanje svaki učitelj može izrađivati sam, a mogu se koristiti i gotovi materijali. Sama kocka oblikom ustvari nije kocka već joj je vrlo slična. Zbog nasuprotnih nakošenih i zakrivljenih ploha omogućuje aktivno sjedenje jer učenik može birati želi li sjediti na ravnoj, kosoj ili zakrivljeno plohi koja omogućuje i lagano ljuljanje. Osim povezivanja s i3 tehnologijom, kocke se mogu koristiti i u nizu analognih igara. Izrađene su od laganog i izdržljivog materijala što ih čini pogodnima za prenošenje, podizanje, koturanje, slaganje različitih oblika i sl.

Minecraft Education Edition koristimo eTwinning projektu. U njemu učenici predmetne nastave povezuju sadržaje iz STEM područja, povijesti, engleskog jezika i međupredmetnih tema kroz izgradnju individualnih i zajedničkih svjetova. Svaki izgrađeni svijet učenici međusobno prezentiraju i vršnjački vrednuju prema zadanim sastavnicama. S učenicima smo sudjelovali na webinaru Hour of Code te natjecanjima koje organizira Digital school iz Slovenije. Radom u Minecraft EE svjetovima, učenici razvijaju kreativnost, divergentno i kritičko mišljenje, suradnju, uče se počecima programiranja i koriste engleski jezik.

Blanka Špeglić
OŠ "Vladimir Nazor" Pisarovina
Croatia

Blanka Špeglić učiteljica je razredne nastave i matematike te diplomirana knjižničarka. Kao učiteljica matematike radila je u OŠ “Vladimir Nazor” Pisarovina, a zatim nastavila rad u istoj školi kao školska knjižničarka. Uključivanjem u različite projekte kontinuirano radi na poticanju čitanja i razvoju čitalačke i informacijske pismenosti. U radu često koristi IKT alate te poučava učenike osnovama programiranja. S učenicima sudjeluje u eTwinning projektima, članica je školskog Erasmus tima. 2021. godine napredovala je u zvanje stručni suradnik školski knjižničar mentor.

Maja Knez Vranić
OŠ "Vladimir Nazor" Pisarovina
Croatia

Maja Knez Vranić učiteljica je RN s engleskim jezikom. Od samog početka radi na mjestu učiteljice engleskog jezika u osnovnoj školi OŠ “Vladimir Nazor” Pisarovina. Često u nastavi koristi nove tehnologije kako bi nastava današnjim generacijama bila zanimljivija i u trendu. Aktivno s učenicima sudjeluje u nizu međunarodnih projekata na eTwinning platformi. Članica školskog Erasmus tima. Godine 2022. napredovala u zvanje učitelj mentor.

Potrebno predznanje: Nije potrebno prethodno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC