Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
25.9MB

Kreativnost i mašta u punoj snazi – digitalno se izrazi

U višegodišnjem iskustvu odgojno-obrazovnoga rada susretale smo se s različitim zahtjevima nekadašnjih nastavnih programa, a današnjih predmetnih kurikuluma kao i različitim odgojno-obrazovnim očekivanjima i potrebama učenika. U svim tim različitim sustavima, pristupima i gledištima jedna je konstanta ostala nepromijenjena – neiscrpna učenička kreativnost i stvaralačka energija koju je vođenim aktivnostima potrebno osloboditi i usmjeriti. Današnji digitalni alati proširili su prostor za njezino iskazivanje i, uz svrsishodno vođenje različitim aktivnostima, danas mogu poslužiti kao izvrstan medij za poticanje stvaralaštva, ali i funkcionalnu primjenu ostvarenih odgojno-obrazovnih ishoda propisanih predmetnim kurikulumom. U svojoj ćemo radionici predstaviti platformu Renderforest kao multifunkcionalan alat koji učiteljima i učenicima pruža mogućnost izrade različitih digitalnih prezentacijskih sadržaja. Polaznici će se u radionici, kroz postupno vođenje u strukturiranim etapama, okušati u izradi kratkih videosadržaja/animiranih logotipa, plakata i prezentacija te razvijanju poduzetničke ideje kroz izradu prototipa proizvoda (tzv. mockup). Kombiniranjem različitih medijskih sadržaja (slika, grafika, animacija, glazbe…), uz uporabu gotovih predložaka koje aplikacija nudi te iskorištavanjem mogućnosti alata utemeljenima na AI tehnologiji i strojnom učenju, polaznici će relativno lako i brzo stvarati gotov digitalni proizvod. Prednost alata Renderforest je u bogatstvu gotovih predložaka (scena za videosadržaje i animacije, grafičkih izvora za plakate i prezentacije i slično) koje je vrlo lako prilagoditi vlastitoj stvaralačkoj ideji. Iako je Renderforest platforma osmišljena za potrebe digitalnoga marketinga, ovo je i izvrstan alat primjenjiv u različitim učeničkim projektnim aktivnostima, pri izradi radova za predstavljanju postignuća u projektima, ali i u svakodnevnom nastavnom radu, u različitim etapama nastavnoga sata, različitim nastavnim situacijama i nastavnim predmetima. Radioničkim oblikom rada voljele bismo ukazati na prednosti aplikacije koje se ogledaju kroz vrlo jednostavnu uporabu i kretanje kroz aplikaciju, multifunkcionalnost i različite alate na jednoj platformi, mnoštvo ponuđenih predložaka i dojmljivih grafičkih izvora u svakoj podtemi te uporabu umjetne inteligencije kojom je moguće generirati videozapise i logotipe.

Ivana Macan
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Ivana Macan rođena je 1978. godine u Osijeku. Pedagoški fakultet u Osijeku (danas Filozofski fakultet Osijek) završava 2003. godine sa zvanjem profesorice hrvatskoga jezika i književnosti. Kao učiteljica Hrvatskoga jezika u OŠ Vijenac Osijek zaposlena je posljednjih sedamnaest godina. U školskoj godini 2019./2020. promovirana je u zvanje učiteljice mentorice. Permanentno stručno usavršavanje i praćenje najnovijih didaktičkih, metodičkih i pedagoških spoznaja dio su njezine profesionalne svakodnevice. Rado sudjeluje na stručnim skupovima organiziranima za učitelje Hrvatskoga jezika, ali i na usavršavanjima s interdisciplinarnim sadržajima iz područja odgoja i obrazovanja. Rado održava predavanja na stručnim skupovima vezanima za integraciju IKT-a u nastavu Hrvatskoga jezika (ŽSV učitelja Hrvatskoga jezika, CUC, webinari u organizacije Školske knjige…) sa željom da sustručnjacima podijeli vlastita iskustva dobre prakse. Izrađuje digitalne obrazovne sadržaje primjenjive u nastavi Hrvatskoga jezika koje objavljuje je u repozitorijima digitalnih aplikacija u kojima su načinjeni kao i na CARNETOVOM Edutoriju te grupama na društvenim mrežama koje organiziraju sustručnjaci. Na vlastitome You Tube kanalu objavljuje videosadržaje kao motivaciju za različite učeničke aktivnosti te učeničke stvaralačke videoradove. Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenik Snaga riječi autorice Anite Šojat. Dobitnica je nagrada i priznanja Ministarstva znanosti i obrazovanja za inovativne digitalne obrazovne sadržaje.

Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju Eksperimentalna primjena modela korištenja IKT-a u učenju i poučavanju u suradnji s Fakultetom za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, a u okviru 2. faze Carnet-ova projekta e-Škole, 2022. godine.

Od školske godine 2022./2023. voditeljica je Županijskoga stručnog vijeća učitelja Hrvatskoga jezika Osječko-baranjske županije.

Renata Čeč
OŠ Tenja, Tenja
Croatia

Renata Čeč je profesorica hrvatskog jezika i književnosti i filozofije, u zvanju savjetnika, trenutno radi kao učiteljica Hrvatskog jezika u OŠ Tenja u Tenji. Svoje osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završava u Orahovici te na Filozofskom fakultetu u Zagrebu završava dvopredmetni studij gdje stječe zvanje profesor hrvatskog jezika i književnosti i filozofije. Svojim dugogodišnjim iskustvom u nastavi pokušava na inovativan način obogatiti nastavni proces što dokazuje stjecanjem zvanja mentora pa savjetnika te postaje i MIEE (Microsoft Innovative Educator Expert). U nastavi se koristi metodama koje uključuju digitalnu tehnologiju te potiče učenike na razvijanje vlastitog identiteta. Sudjelovala je u međunarodnim projektima u K1-mobilnostima Erasmus i K2-Erasmus+ projektima. Istražuje nove digitalne alate aktivnim sudjelovanjem u Webučionici, Etwinningu i drugim online webinarima te izrađuje vlastite digitalne sadržaje koje rado dijeli za primjenu u nastavi. Održava predavanja i webinare na školskoj, županijskoj i državnoj razini (ŽSV učitelja Hrvatskog jezika, CUC, predavanja u organizaciji ŠK, aktivi na razini škole i županije, međunarodni Erasmus projekti – radionice). Autorica je dodatnih digitalnih sadržaja kao dio digitalne podrške uz udžbenike Snaga riječi i Naš hrvatski za sve udžbeničke komplete od 5. do 8. razreda autorice Anite Šojat. Isto tako, izrađuje digitalne obrazovne sadržaje koje objavljuje u repozitorijima digitalnih aplikacija kao i na CARNET-ovom Edutoriju. Kao voditeljica dodatne skupine za 7. i 8. razrede s učenicima postiže značajne uspjehe na županijskoj i državnoj razini Natjecanja iz hrvatskog jezika. U svom radu promiče kreativnost u bilo kojem obliku kojim se može poticati na rast i razvoj učeničkih sposobnosti, znanja i vještina.

Potrebno predznanje: Poželjno je prethodno poznavanje rada u različitim digitalnim alatima za izradu sadržaja prezentacijskoga tipa (videosadržaja, plakata, prezentacija, letaka, multimedijskih sadržaja…), ali nije presudno jer ćemo se pri vođenju radionice prilagođavati potrebama polaznika različitih digitalnih vještina.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC