Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
3.1MB

Uloga stručnih suradnika pedagoga u digitalnom sazrijevanju škola

Cilj uporabe tehnologije u radu stručnih suradnika je razvijanje digitalnih kompetencija i primjena digitalnih alata u svakodnevnom radu a prije svega u području stručnog usavršavanja i profesionalnog razvoja učitelja. Proveden je anketni upitnik u osnovnim i srednjim školama kojim se htjelo utvrditi na koji način stručni suradnici i učitelji stječu digitalne kompetencije, u kojim područjima rada se mogu koristiti digitalnim alatima i u kojoj mjeri njihova primjena unapređuje odgojno-obrazovni proces. Bit će prikazano na koji način najčešće korišteni digitalni alati, koje stručni suradnici pedagozi koriste u radu s učiteljima, učenicima i roditeljima, unapređuju njihov rad (Zoom, Teems, One Note, Forms, Canva, Genially, Padlet, Wakelet, Wordwall, Adobe Spark , Thinglink idr.). Primjena navedenih alata unaprjeđuje i olakšava rad stručnim suradnicima pedagozima u području planiranja i pripreme rada, izradi pedagoške dokumentacije i obrazaca, komunikacije s učenicima, učiteljima i roditeljima, vrednovanja i stručnog usavršavanja. Tijekom izlaganja će se posebno istaknuti oni alati koji se uspješno koriste i koji su unaprijedili rad tj. odgojno-obrazovni proces. Prikazat će se digitalni Vodič za rad stručnih suradnika izrađen u One Note, web stranica pedagoga splitsko-dalmatinske županije Pedagoški svijet za dijeljenje iskustva, informacija i stručnih materijala. Analiza provedenog upitnika ukazuje u kojoj mjeri je podignuta razina digitalnih kompetencija za vrijeme pandemije što je ujedno i temelj za planiranje daljnje primjene digitalnih alata u svim područjima rada. Pokazalo se da je u velikoj mjeri razvijena svijesti o potrebi korištenja digitalne tehnologije te važnosti stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika u tom području s ciljem razvoja digitalno zrelih škola kao procesa cjeloživotnog učenja.

Đurđica Kaurloto Martinić
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia

Đurđica Kaurloto Martinić, diplomirani pedagog i diplomirani sociolog zaposlena u Agenciji za odgoj i obrazovanje. Ima preko trideset godina radnog iskustva u odgoju i obrazovanju, kao stručni suradnik pedagog u školi, a od 2003. godine radi u Agenciji za odgoj i obrazovanje kao viša savjetnica za stručne suradnike pedagoge. Poslovi kojima se bavi su stručno usavršavanje stručnih suradnika pedagoga, savjetodavni rad, provođenje stručno-pedagoškog nadzora, provođenje stručnih ispita, provođenje napredovanja u zvanj. Od značajnih projekata izdvajamo: sudjelovanje u projektu i izrada priručnika Stručno usavršavanje i profesionalni razvoj (AZOO); Sudjelovanje u radu na Cjelovitoj kurikularnoj reformi – članica jedinice za stručnu podršku i izradu dokumenata (MZOS); Sudjelovanje u projektu Vanjskog vrednovanja i samovrednovanja osnovnih škola i gimnazija (NCVVO); Sudjelovanje u projektu Zaštita mentalnog zdravlja djece i mladih (projekt i koautorstvo u knjizi – NZJZ); Sudjelovanje u radu Stručne radne skupine za izradu nacrta, čestica instrumenta, popratnih materijala i priručnika za korištenje instrumenta za prepoznavanje darovitosti (NCVVO); sudjelovanje u projektu E-škole (AZOO u suradnji s CARNETOM). Koautorica je Vodiča za stručne suradnike pedagoge koji je izrađen i u digitalnom alatu OneNote. Posebno područje profesionalnog interesa je i obrazovanje odraslih i rad s darovitima.

Agnes Jelačić
Osnovna škola Lokve-Gripe Split
Croatia

Agnes Jelačić, diplomirani pedagog u zvanju izvrsnog savjetnika s preko trideset godina radnog iskustva u Osnovnoj školi „Lokve-Gripe“ u Splitu. Tijekom profesionalnog razvoja završila niz edukacija u okviru šireg stručnog područja rada. Najznačajnije su: Dječja i adolescentna psihoterapija, Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, ECDL diploma, Sigurnost djece na internetu (međunarodna edukacija). Sudjelovala u nizu projekata u organizaciji MZO-a, AZOO-e, NCVV-e (Vanjsko vrednovanje i samovrednovanje osnovnih škola i gimnazija i Carnet-a (projekt e-škole). U projektu „Sigurnost djece na internetu“ koautorica priručnika za roditelje, učitelje i učenike 7. i 8.razreda. Urednica mrežne stranice ŽSV-a pedagoga „Pedagoški svijet“ osnovnih škola SDŽ-e preko deset godina, koautorica Vodiča za stručne suradnike pedagoge u digitalnom alatu OneNote i koautorica priručnika za roditelje „Djeca traže vrijeme“. Kao dugogodišnja voditeljica ŽSV-a potiče profesionalni razvoj i stručno usavršavanje stručnih suradnika pedagoga u različitim područjima rada.

Hajdi Jelaska Relja
Prirodoslovna škola Split
Croatia

Hajdi Jelaska Relja, profesor pedagogije, zaposlena u Prirodoslovnoj školi u Splitu u svojstvu stručnog suradnika pedagoga. Promovirana u zvanje izvrsnog savjetnika.. Posjeduje europsku računalnu diplomu i svakodnevnom radu koristi brojne e-alate. Za vrijeme online nastave zadužena za vođenje i ažuriranje Loomena. Voditeljica Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika pedagoga. Kroz brojne županijske skupove i edukacije koje je organizirala nastojala je s kolegama raditi na podizanju informatičkih kompetencija. Sudjelovala u projektu e-škole, angažirana kao administrator e-dnevnika. U sklopu procesa samovrednovanja škola imenovana za koordinatora kvalitete te ažurira sustav e-kvalitete. S ciiljem unapređenja stručnog rada u suradnji s višom savjetnicom Đurđicom Kurloto Martinić i stručnom suradnicom Agnes Jelačić kreirala digitalni priručnik pod nazivom „Vodič za stručne suradnike pedagoge“. Od značajnih projekata izdvajamo: Sudjelovanje u projektu Vanjskog vrednovanja i samovrednovanja osnovnih škola i gimnazija (NCVVO); sudjelovala u brojnim međunarodnim istraživanjima, sudjelovala u četiri međunarodna e-Twining projekta

Potrebno predznanje: napredno korištenje "Microsoft Office" alatima i korištenje Interneta

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC