Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
24.3MB

ZgEKO – istraživanje o navikama razvrstavanja otpada i STOP animacija

Današnje društvo veliki naglasak stavlja na ekologiju. Time recikliranje više nije moderni izraz koji koristimo u govoru, već nužnost svakodnevnog života. Izgledno je da većina ljudi reciklira, no postavlja se pitanje recikliraju li na pravilan način? Uz promjene u novom sustavu odvoza otpada koje se događaju u lokalnoj zajednici grada Zagreba postavlja se pitanje koliko učenika naše škole reciklira te znaju li pravilno reciklirati otpad? U želji prikupljanja točnih podataka na postavljena pitanja osmišljen je projekt te su učenici 4. razreda, na razini cijele škole, proveli istraživanje. U ovom radu bit će prikazani konkretni koraci koje smo prošli. Postavljanje osnovnih etapa istraživanja, upotreba anketnog listića izrađenog u Microsoft Formsu, upotreba tableta u ulozi učenik - anketar, osmišljavanje reklame za bolju motiviranost učenika za pristupanje anketi te detaljna analiza i interpretacija dobivenih rezultata. Uz povezivanje sadržaja nastave matematike i istraživanja, učenici su uvježbavali vještinu čitanja i samostalnu izradu stupčastih dijagrama analizirajući dobivene podatke u programu Microsoft Forms. Zajedničkom analizom utvrdili smo da 81% učenika reciklira otpad no svega 5% učenika pravilno razvrstava otpad u odgovarajuće spremnike. Kao produkt projekta, na temelju dobivenih rezultata istraživanja, nastali su kratki animirani filmovi. Želja je bila da učenike naše škole dodatno educiramo o pravilnom razvrstavanju otpada i to na zabavan način. Korištenjem programa/aplikacije za STOP animaciju učenici su uz pomoć školskih tableta samostalno napravili kratke filmove o pravilnom načinu recikliranja. Ovim projektom zadovoljen je kriterij suvremene nastave koja podrazumijeva povezivanje nastavnih sadržaja unutar predmeta i među predmetima u integriranom nastavnom procesu s ciljem funkcionalnoga povezivanja sadržaja. To znači da se tijekom procesa učenja/poučavanja uspostavlja korelat na tematskoj i sadržajnoj razini koji učenicima omogućava cjelovito spoznavanje te ih usmjerava na aktivno učenje i stvaralački rad. Kratki pregled provedenog školskog projekta možete pogledati i na školskoj web stranici: https://rb.gy/397ty8

Mara Kolar
Osnovna škola Remete
Croatia

Mara Kolar rođena je 13.02.1980 godine. Pohađala je XV. gimnaziju u Zagrebu te 1998. godine upisala tadašnju Učiteljsku akademiju koju završava 2003. godine. Od 2004. godine do danas radi kao učitelj razredne nastave u Osnovnoj školi Remete u Zagrebu. 2019. godine postaje suradnik Učiteljskog fakulteta te izvodi vježbe iz kolegija Metodika hrvatskog jezika II. Od 2019 aktivni je član eTwinning platforme te autor i partner u eTwinning projektima koju su nagrađeni europskim i nacionalnim oznakama za kvalitetu. 2021. godine pobjednik je natječaja Nature-based solutions in education. Iste godine postaje učitelj mentor te je izabrana za člana stručne radne skupina za izradu i razvoj nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala u školskoj godini 2021./2022. i 2022./2023. za nastavni predmet Priroda i društvo. 2022 izabrana je u naslovno nastavno zvanje predavača u znanstvenom području humanističkih znanosti, grana: metodika nastavnih predmeta humanističkih znanosti. Piše stručne članke u kojima objavljuje praktične prikaze iz svakodnevne nastave, autorica je Testomata iz predmeta Matematike te digitalnih sadržaja i videolekcija na platformi IZZI. Stručni interes usmjeren je na različite aspekte poučavanja u nižim razrednima osnovne škole te metodički utemeljenu integraciju informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavu.

Potrebno predznanje: Osnovno poznavanje računala (Office 365 za škole ili Google Education)

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC