Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.3MB

Društvene mreže i učiteljske FB grupe kao zajednica praktičara

Društvene mreže u 21. stoljeću postale su važno mjesto za međusobno povezivanje korisnika, a pogotovo u obrazovne svrhe jer su promijenile način komunikacije i olakšale suradnju s kolegama. U radu će biti opisani rezultati istraživanja koje su proveli administratori nastavničke Facebook grupe Školska zbornica. Cilj istraživanja bio je utvrditi jesu li nastavničke grupe jedne od glavnih izvora informacija te koliko i na koji način utječu na profesionalni razvoj učitelja i na razvoj sustava obrazovanja u Republici Hrvatskoj. Ispitanici su bili učitelji i nastavnici iz osnovnih i srednjih škola u Republici Hrvatskoj. Anketi je pristupilo gotovo dvije tisuće ispitanika, a struktura ispitanika prema dobi, godinama radnog staža i sličnom odgovara općoj strukturi svih nastavnika u Republici Hrvatskoj. Anketa je ispitala niz mišljenja i navika nastavnika, ali među najzanimljivijim rezultatima je primjerice da je više od 85% nastavnika navelo kako najaktualnije informacije o novostima u školskom sustavu dobiva upravo s društvenih mreža, odnosno iz nastavničkih Facebook grupa. Preko 50% ispitanika je odgovorilo kako im društvene mreže jako pomažu ili su im glavni izvor pomoći u svakodnevnom nastavničkom radu, dok je primjerice manje od 4% ispitanika reklo isto za AZOO (Agencija za odgoj i obrazovanje), odnosno manje od 3% za MZO (Ministarstvo znanosti i obrazovanja). Prema rezultatima ankete društvene mreže također na profesionalni razvoj nastavnika utječu više nego AZOO, iako je profesionalni razvoj nastavnika jedan od primarnih razloga postojanja AZOO-a uopće. Prema mišljenju 93% ispitanih nastavničke Facebook grupe djelomično ili snažno utječu na razvoj sustava obrazovanja RH. Autori istraživanja voditelji su najveće nastavničke Facebook grupe u Hrvatskoj, koja okuplja preko dvadeset i tri tisuće obrazovnih djelatnika.

Ivana Bašić
OŠ Opuzen
Croatia

Ivana Bašić je magistra primarnog obrazovanja u zvanju izvrsne savjetnice i zaposlena je u OŠ Opuzen. Višestruka je dobitnica državnih i međunarodnih priznanja među kojima se ističe godišnja nagrada Ivan Filipović. Član je Upravnog vijeća Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja. Bila je član Povjerenstva za napredovanje učitelja i stručnih suradnika pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja te je izabrana u Radnu skupinu za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2023. Član je radne skupine za izmjenu Pravilnika o nagrađivanju učitelja, nastavnika, stručnih suradnika i ravnatelja u osnovnim i srednjim školama te učeničkim domovima. Sudjeluje kao trener u radionicama za E-škole koje Ministarstvo znanosti i obrazovanja provodi zajedno sa svojim partnerima u sklopu kurikularne reforme. Član je organizacijskog i programskog odbora 1. međunarodne konferencije za učitelje RN koju je organizirala HZOŠ te Međunarodne konferencije Nauka i nastava danas koju organizira pedagoški fakultet Bijeljina.

Josip Matković
OŠ dr. Vinka Žganca, Zagreb
Croatia

Josip Matković učitelj je Njemačkog jezika u OŠ dr- Vinka Žganca u Zagrebu. Od travnja 2021. član je Radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu Nacrta Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalnog plana razvoja sustava obrazovanja za razdoblje od 2021. do 2027. Bio je član nekoliko Povjerenstava za prosudbu udžbenika za Njemački jezik pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, kao i član Radne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za izradu prijedloga Kurikuluma za nastavni predmet Njemački jezik za osnovne škole i gimnazije. Od 2010. vanjski je suradnik Leksikografskog zavoda na projektu Hrvatskog biografskog leksikona, u 8. svesku objavljene su dvije njegove natuknice o dvama povijesnim osobama. I dalje je vanjski suradnik za buduće projekte Zavoda vezanima za povijest.

Marko Šolić
Profil Klett d.o.o.
Croatia

Marko Šolić je magistar edukacije fizike i informatike. Nakon rada u četiri osnovne škole, a posljednjih šest godina u OŠ Matije Gupca u Zagrebu, od 2022. godine zaposlen je u Profil Klett-u kao data science stručnjak. Član je Državnog Povjerenstva iz Informatike u kojem je voditelj skupine za Osnove Informatike. Za vrijeme rada u školi njegovi učenici osvojili su pet Oskara znanja pobjedama na državnim natjecanjima iz informatike, kojima se može pridodati i nekoliko drugih i trećih mjesta. Mentor je različitim robotičkim natjecateljskim ekipama koje su osvajale medalje na svjetskoj robotičkoj olimpijadi (WRO) te na natjecanju First Lego League, u sklopu kojeg je njegova ekipa 2019. godine sudjelovala na svjetskom prvenstvu u Libanonu.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja polaznika

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC