Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
16.3MB

Zrna kave & zrna znanja

„Štikleci iz šalice“ eTwinning projekt 10 strukovnih škola Grada Zagreba primjer je holističkog pristupa odgojno-obrazovnom procesu i predstavlja inovativan način interdisciplinarnog pristupa učenju. Škole su se kroz različita područja povezale oko zajedničke teme – kava, koristeći digitalne alate i metode integrativnog rada. U projektu se tema kava proučavala iz aspekta strukovnih kurikuluma škola partnera: I. tehnička škola Tesla, Agronomska škola, Trgovačka škola, Škola za cestovni promet, Prehrambeno-tehnološka škola, Elektrostrojarska obrtnička škola, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, I. ekonomska škola, Hotelijersko-turistička škola i Škola za medicinske sestre Vinogradska. Tematska korelacija integrirala je predmet proučavanja teme kave s više različitih strukovnih aspekata. Na taj način se kod učenika, na temelju stečenih znanja prema strukovnom kurikulumu svake pojedine škole partnera u projektu, problemski pristupa istraživanju sadržaja koji je praktična nadogradnja već stečenih znanja. Načelo interdisciplinarnosti, odnosno integracije smisleno povezanih sadržaja različitih znanstvenih disciplina jedno je od najvažnijih pristupa u odgojno – obrazovnom radu jer učenicima omogućava izgrađivanje cjelovite slike izučavanog sadržaja, ali i učinkovitije konstruiranje znanja kao i njegovo povezivanje s prethodnim znanjima. Na taj način znanja su strukturirana u zajedničku cjelinu. Integrirana nastava je korisna za učenike, ali i za nastavnike koji pri tom izgrađuju nova znanja i stječu uvid u druge predmete te lakše mogu povezati nastavne sadržaje, dok učenici lakše povezuju znanja u cjelinu te postižu operativnost i trajnost znanja kroz njihovu konkretnu primjenu. Težište stjecanja strukovnih kompetencija na radnom mjestu jest praktični rad gdje će se učenici na osnovu usvojenih stečenih znanja i vještina povezati direktno s poslodavcem. Upravo je tvrtka Arabesca d.o.o. prepoznala integrativan način poučavanja kao inovativan i kreativan način promocije interdisciplinarnog pristupa u stvarnom radnom okruženju. Ovo je primjer povezivanja strukovnog kurikuluma škola i njihovih strukovnih područja sa radnim okružjem i doprinos budućoj kurikularnoj reformi strukovnog obrazovanja u Republici Hrvatskoj.

Ružica Lončar
I. tehnička škola Tesla, Klaićeva 7, Zagreb
Croatia

Ružica Lončar, prof. geologije i geografije, savjetnik zaposlena je u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu. Diplomirala je na PMF – u Geografski odsjek 1998. godine. Voditeljica je ŽSV -a nastavnika geografije u strukovnim školama Grada Zagreba, autorica udžbenika iz geografije za 1. razred četverogodišnjih strukovnih škola, metodičkih priručnika, inovativnih metoda poučavanja od kojih je izrada digitalnih obrazovnih sadržaja u sklopu projekta MZO i – nastava, geomatematika, autorica niza projekata održivog razvoja i sl. Sudjelovala je u brojnim nacionalnim i međunarodnim projektima, izložbama inovacija uglavnom usmjerenim na utjecaj tehnologije na okoliš, gospodarstvo i stanovništvo u kojima potiče učenike na kritičko i kreativno mišljenje s ciljem rješavanja problema na temelju prethodno usvojenih znanja. Vrlo često povezuje znanja iz geografije i strukovnih tehničkih predmeta što omogućuje razvoj tehničke inteligencije. Aktivno sudjeluje na stručnim skupovima i konferencijama gdje je održala niz radionica i predavanja. U školskoj godini 2020./2021.i 2021./2022. izabrana je u petstotinjak najuspješnijih odgojno – obrazovnih djelatnika koji su doprinijeli unaprjeđenju odgojno – obrazovnog sustava Republike Hrvatske.

Helena Jilek Kubalek
I. tehnička škola Tesla
Croatia

Helena Jilek Kubalek I.tehnička škola Tesla, Zagreb na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala povijest i češki jezik. Zaposlena na mjestu profesorice povijesti u I. tehničkoj školi Tesla u Zagrebu. U šk. g. 2021./2022. stekla zvanje savjetnice. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća nastavnika povijesti u strukovnim školama Grada Zagreba i Zagrebačke županije. Od 2018.g. aktivna je u brojnim eTwinning projektima koji su redovito nagrađivani nacionalnim i europskim oznakama kvalitete. Dugi niz godina mentorica studentima povijesti u okviru predmeta Korelacijske vježbe i nastavna praksa. Autorica video lekcija iz povijesti za 3. i 4. razred gimnazije u okviru projekta MZO i-nastava. Redovito se stručno usavršava na stručnim i znanstvenim skupovima i seminarima.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC