Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.9MB

Učimo zajedno u studijskog grupi

Cjeloživotno učenje i obrazovanje kod učitelja/nastavnika/profesora od iznimne je važnosti za njihov rast i razvoj kao i radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca. Jedan od načina kontinuiranog profesionalnog razvoja i kontinuiranog unaprjeđenja digitalnih kompetencija odgojno-obrazovnih djelatnika je i sudjelovanje u međunarodnim masovnim online tečajevima (MOOC). Novi načini sudjelovanja na MOOC-ovima uz studijske grupe novost su u praksi cjeloživotnog kontinuiranog razvoja učitelja i ovim primjerom želim približiti tu mogućnost odgojno-obrazovnim djelatnicima.

U ovom radu predstavit ću mogući oblik sudjelovanja u organiziranom međunarodnom okruženju masovnog otvorenog online tečaja, ali u lokalnom kontekstu i uz vođenje na lokalnoj razini kroz rad u studijskim grupama. Pohađanje masivnih online tečajeva kroz studijske grupe novijeg je datuma i pokazalo se korisnim iz mnogih razloga, a koji uključuju bolju motivaciju, lakše prihvaćanje tečajeva, olakšavanje jezičnih i drugih barijera koje inače sputavaju pojedince za uključivanje u ovakav vid cjeloživotnog obrazovanja.

Kroz prezentaciju pokazati primjer rada studijske grupe u osnovnoj školi i zajedničkog vođenog sudjelovanja u masivnom online tečaju u organizaciji European Schoolnet Academy, EU Code Week Bootcamp 2022. U studijskog grupi učitelji jedni druge motiviraju i potiču na rad, aktivnost i ideje te uklanjaju barijere povezane s nepoznavanjem stranog jezika, težim snalaženjem u digitalnom svijetu kao i teškoći pri organizaciji vlastitog učenja. Istovremeno, znanja i vještine koje članovi studijske grupe steknu u tečaju, stavljaju se u praksu u lokanom kontekstu i prema lokalnim potrebama škole ili mjesta. Izlaganje će pokazati cjelokupni tijek rada na tečaju, od procesa formiranja grupe, preko organizacije sastanaka, opisa tijeka sastanaka, rada na sastancima, primjera završnih radova i na kraju preuzimanja certifikata i podjele uspjeha. Izlaganje na primjeru pokazati sve prednosti rada na masovnom tečaju u okviru studijske grupe.

Kristina Slišurić
OŠ "Matija Gubec" Cernik
Croatia

Kristina Slišurić, rođena 20. prosinca 1978. u Varaždinu. Diplomirala 2001. na FOI u Varaždinu i stekla zvanje diplomiranog informatičara. 2002./2003. položila kolegije pedagoško-psihološkog obrazovanja na Visokoj učiteljskoj školi, Čakovec. Dobitnica Rektorove nagrade 2002. godine. Radi kao učiteljica informatike u OŠ „Matija Gubec“ Cernik. Završila program Medijacije Foruma za slobodu odgoja i AZOO. Niz godina mentor je učenicima na Državnoj razini natjecanja Infokup. Urednica je monografije „250 godina školstva u Cerniku – 150 godina svjetovnog školstva“ izdane 2010. Radi kao član radne skupine za informatiku za provedbu cjelovite kurikularne reforme. U listopadu 2019. promovirana u zvanje učitelja mentora. Dobitnica je nagrade od strane Ministarstva za najbolji DOS u prosincu 2018., te nagrade MZO za najuspješnijeg odgojno-obrazovnog djelatnika 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022. godine. Sudjelovala u izradi inovativnih metodičkih preporuka za ostvarivanje odgojno-obrazovnih ishoda predmetnih kurikuluma i međupredmetnih tema. Snimala videolekcije – Škola za život od ožujka do lipnja 2020., te u projektu i-nastava u školskoj godini 2020./2021. i 2021./2022. U rujnu 2021. postala je dio velike zajednice inovativnih nastavnika MIE stručnjaka kao MIE expert za generaciju 2021./2022. Od veljače 2022. ima status Leading Teacher u projektu CodeWeek. Voditeljica studijske grupe u MOOC tečaju EU CodeWeek Bootcamp. Aktivno sudjeluje u projektu Budi Internet genijalac Udruge Suradnici u učenju kao i ostalim projektima udruge. Volonterski uključena u rad Organizacijskog odbora za međunarodno natjecanje Dabar. Autorica zadataka za međunarodno natjecanje Dabar. Objavljuje digitalne obrazovne sadržaje na Edutoriju, objavljuje članke s primjerima dobre prakse u online časopisima. Voditeljica Županijskog stručnog vijeća Informatike/Računalstva za Brodsko-posavsku županiju.

Potrebno predznanje: nisu potrebna nikakva predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC