Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
27.8MB

Svaki tjedan pokus jedan-razvijamo prirodoslovnu pismenost

PISA (Programme for International Student Assessment) najveće je svjetsko istraživanje u obrazovanju kojim se nastoji ispitati koliko su učenici spremni kritički misliti, analizirati, logički zaključivati, snalaziti se u novim situacijama i koristiti potencijal novih tehnologija te živjeti u svijetu kao aktivni i odgovorni građani. Zadaci iz PISA testiranja od učenika zahtijevaju znanstveno objašnjavanje pojava, vrednovanje i osmišljavanje znanstvenih pitanja te interpretiranje znanstvenih podataka i dokaza. Neki od sadašnjih učenika 7. razreda sudjelovati će kao petnaestogodišnjaci u istraživanju 2025. godine, kada će dominatna domena biti upravo prirodoslovlje uz provjeru čitalačke i matematičke pismenosti te nekih novih aktualnih područja. Djeca od najranijeg uzrasta trebaju steći osnovne spoznaje o prirodi, postavljati pitanja, tražiti odgovore o uzročno-posljedičnim vezama i razvijati kritički stav odnosno razvijati znanstveni način razmišljanja koji ima svoje jasno definirane etape. Kroz istraživačko- spoznajne aktivnosti djeci predškolskog uzrasta održana je radionica na način da im je pročitana tematska priča kao motivacija i nakon toga su izvedeni pokusi vezani uz pročitanu priču. Učenici se u 3. razredu prvi put upoznaju sa metodologijom znanstvenog istraživanja pa su kroz vršnjačko podučavanje i pokuse učenika 7. razreda usvojili prve eksperimentalne vještine i koristili platformu Virtual Lab- Kids. Učenici viših razreda su kroz školski projekt „Svaki tjedan pokus jedan“ radili mini istraživačke projekte, koristili računalne simulacije Phet i Algodoo i digitalne alate Wakelet i Book Creator. Prilikom posjeta Festivalu balona i interaktivnoj Hiši eksperimentov u Ljubljani imali su priliku naći se u konkretnoj problemskoj situaciji i pronaći rješenje zahvaljujući usvojenim znanjima i vještinama kroz istraživačke projekte. Razumijevanje i pozitivan stav prema prirodnim znanostima i tehnologiji, te uporaba umjetne inteligencije ključna je u pripremi mladih za život u modernom društvu u kojem će svakodnevno donositi odluke na osobnoj, lokalnoj ili globalnoj razini i primjenjivati prirodoslovna znanja u kontekstu stvarnih životnih situacija.

Dražena Raguž Šimurina
Osnovna škola Gračani, Zagreb
Croatia

Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer fizika i kemija. Zaposlena je u OŠ Gračani u Zagrebu kao učiteljica savjetnica fizike i kemije. Svakodnevno za pripremu i u nastavi koristi digitalnu tehnologiju te aktivno sudjeluje u projektima škole i natjecanjima. Član je Županijskih povjerenstava za natjecanje iz fizike i kemije. Područje interesa su istraživačka i problemska nastava fizike i kemije, integracija STEM-a i IKT-a u nastavu i razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika. Dugogodišnji je vanjski suradnik NCVVO, od 2006. god. redovito sudjeluje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA ( područje prirodoslovne pismenosti), član je radne skupine u NCVVO za izradu ispitne specifikacije i ispitnih materijala koji su bili dio evaluacije eksperimentalnog programa i ispitivanje kompetencije rješavanja problema. U školskoj godini 2021./2022. član je radne skupine u NCVVO koja sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala. Autorica je metodičkih radionica, predavanja i digitalnih obrazovnih materijala. Sudjelovala u edukaciji „Inovativna rješenje e-učenja za podršku nastavi“, završila je tečaj “Inspiring Science Education“ (suvremene metode poučavanja, e-alati i e-resursi) i tečaj „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. U školi provodi projekt „Veliki za male“ , suvoditeljica je programa Globe, članica je školskog projektnog tima K2 Erasmus i članica eTwinning projekata. 2020., 2021. i 2022. sudjelovala je kao izlagač na Carnetovoj konferenciji za korisnike. Različitim stručnim usavršavanjima i korištenjem digitalnih alata doprinosi obogaćivanju nastave i povećanju motivacije i interesa učenika te nastoji nastavu učiniti suvremenijom i kvalitetnijom.

Kristina Gajski
Osnovna škola Gračani
Croatia

Završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer biologija. Zaposlena je u OŠ Gračani u Zagrebu, kao učiteljica savjetnica prirode i biologije. Član je Županijskog povjerenstva za natjecanje iz biologije. Voditeljica je projekta „Veliki za male“ i suvoditeljica programa Globe. Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju OECD/PISA u području prirodoslovne pismenosti. Sudjelovala je kao član ocjenjivačke skupine za određivanje razine postignuća i nacionalne ispite u ocjenjivanju ispita iz biologije pri NCVVO. Članica je projektnog tima K2 Erasmus i školskog tima za kvalitetu. Autorica je metodičkih radionica, predavanja i digitalnih obrazovnih materijala. 2019. sudjelovala je u svojstvu mentora učenicima s istraživačkim radom na državnom natjecanju iz biologije. Sudjelovala je u edukaciji „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. 2020., 2021. i 2022. sudjelovala je kao izlagač na Carnetovoj konferenciji za korisnike. Redovito sudjeluje u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima, kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije STEM-a i IKT-a u nastavu.

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC