Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
13.1MB

Digitalni materijali za učenje u strukovnim školama

Hrvatski robotički savez s partnerima provodi projekt pod nazivom „Developing Innovative, Modern and Hands-on Digital Teaching Materials with a Focus on Robotics, Cloud and IoT for VET“, skraćeno (R-IoT-C)4VET. U uvodnom dijelu predstaviti ćemo sudionicima ovaj projekt kojemu je cilj obogaćivanje resursa za digitalno obrazovanje i učenje na daljinu. Njegovom provedbom želimo doprinijeti prilagodbi strukovnog obrazovanja i osposobljavanja potrebama tržišta rada te povećati svijest o inovacijama. Razvijeni sadržaji za učenje mogu se koristiti za modernizaciju kurikuluma, a poslužiti će jednako učiteljima i učenicima strukovnih škola te ostalima koje obuhvaćena područja zanimaju. Svi sadržaji razvijani su u skladu s Europskim okvirom za razvoj digitalnih kompetencija (DigComp) i usmjereni su na jačanje kapaciteta potrebnih za digitalnu transformaciju obrazovanja i učenja te za održavanje koraka s promjenama u traženim vještinama i kompetencijama. Sudionicima ćemo prikazati inovativni alat za samoprocjenu (self-assesment tool) baziran na umjetnoj inteligenciji koji usmjerava učenike na učenje. Alat je zamišljen kao digitalni savjetnik koji najprije vrši procjenu znanja i vještina učenika, a zatim daje prijedloge što trebaju učiti. Može ga se koristiti i u svakodnevnoj praksi za poboljšanje učinkovitosti praćenja procesa učenja. U drugom dijelu predavanja polaznici će imati priliku vidjeti dio digitalnih materijala za učenje iz područja robotike, interneta stvari i računalstva u oblaku. Materijali su upotpunjeni s praktičnim primjerima s ciljem povezivanja teorije i prakse što je izuzetno bitno kod strukovnog obrazovanja. U zadnjem dijelu prezentacije prikazati ćemo našu Moodle digitalnu platformu za učenje koja omogućava kreiranje elektronskih obrazovnih sadržaja te ocjenjivanje, evaluaciju i praćenje napretka učenika. Za Moodle smo se odlučili jer je besplatan, sadrži velik broj opcija, jednostavan je i siguran za primjenu te zbog jezične podrške. U zaključnom dijelu prezentacije sudionici će dobiti informacije kako navedene sadržaje, alate i platformu za učenje mogu koristiti u svojoj nastavi ili za usavršavanje svojih znanja.

Željko Krnjajić
Hrvatski robotičk savez
Croatia

Željko Krnjajićč je rođen 1969. u Novoj Gradiški gdje je završio osnovnu i srednju školu te stekao zvanje matematičara-informatičara. Od dodatnih kvalifikacija završio je osposobljavanje za samostalnog računovođu. Posjeduje međunarodne certifikate za rad s Arduino i Raspberry Pi platformama. Uz organizacijsko-administrativne poslove koje trenutno obavlja kao tajnik Hrvatskog robotičkog saveza djeluje i kao edukator, a postigao je zapažene rezultate kao mentor na raznim domaćim i svjetskim natjecanjima. Dobitnik je državne nagrade tehničke kulture Faust Vrančić za rad s djecom I mladima u 2018. godini. Član je Savjeta za razvoj civilnog društva iz područja tehničke kulture. U posljednje vrijeme sudjeluje u provedbi Erasmus+ projekata ARTIE i RIOTC4VET te intenzivno radi na proučavanju novih tehnologija, posebice u područjima umjetne inteligencije i Internet of Things te osmišljavanju edukativnih aktivnosti kojima bi se ta područja približila korisnicima.

Janko Radigović
Hrvatski robotičk savez
Croatia

Janko Radigović, zaposlen na mjestu stručnog suradnika u Hrvatskom robotičkom savezu (HROBOS), završio je preddiplomski studij informatike na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu i stekao zvanje inženjera informatike. Od dodatnih kvalifikacija završio je pedagoško-psihološko-didaktičku metodičku izobrazbu strukovno-teorijske nastave u tehničkom području na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Njegovo djelovanje u tehničkoj kulturi počelo je 2001. godine u Samoboru, kada je otvorivši informatičku tvrtku Olymp davao edukacije odraslim osobama za osnovna i napredna korištenja računalom. Ljubav prema edukaciji i prenošenju stečenih znanja nastavlja se 2011. godine kada počinje raditi u osnovnim i srednjim školama kao učitelj informatike i nastavnik računalstva. U „Školskoj knjizi“ zapošljava se 2014. godine na mjestu urednika informatike i tehničke kulture. Kao urednik uređuje brojna stručna izdanja s područja informatike i tehničke kulture, kao i velik broj udžbenika i priručnika za osnovne i srednje škole iz informatike i tehničke kulture. Ssudjelovao je u provedbi projekta „Izrada otvorenih digitalnih obrazovnih sadržaja“ u sklopu nacionalnog programa „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“. Uz druge stručnjake, radio je na izradi digitalnog obrazovnog sadržaja za Tehničku kulturu 5 kao dio Algebrinog autorskog tima. Od 2018. imenovan je od vijeća Europe ambasadorom za Hrvatsku za europski tjedan programiranja (#CodeWeek), a od 2019. godine proglašen i nacionalnim koordinatorom Europskog tjedna robotike (The European Robotics Week, ERW). Od 2017. godine postaje predsjednik udruge SMBWireless. Janko Radigović je u 2020. godini dobio i povelju o godišnjoj nagradi zajednice tehničke kulture Zagrebačke županije „Rudolf Perešin“ i 2022. godišnju nagradu Hrvatske zajednice tehničke kulture.

Ivana Storjak
Hrvatski robotički savez
Croatia

Ivana Storjak, završila je diplomski studij na Sveučilištu u Zagrebu Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) gdje je stekla titulu magistre (Mag. Ing. Techn. Inf.). Nakon dvije godine rada u industriji na mjestu programera, nastavlja obrazovanje na doktorskom studiju FER-a kao znanstveni novak Hrvatske zaklade za znanost te obnaša dužnost asistenta na FER-u.Trenutno je zaposlena na mjestu stručnog suradnika u Hrvatskom robotičkom savezu (HROBOS), dok na FER-u nastavlja nastavno i znanstveno djelovanje. Popularizacijom znanosti i STEM-a bavi se od 2012., prvo kao član udruge eSTUDENT, a kasnije kao član Organizacijskog odbora programa popularizacije znanosti FER-a ŠUZA – iz škole u znanost i akademsku zajednicu“. Sudjelovala je u organizaciji i provedbi brojnih znanstveno popularnih događanja, radionica programiranja i robotike, te robotičkim kampovima i natjecanjima. Djeluje na domaćim projektima „Transformacija robota u edukacijsko sredstvo“ (Hrvatska zaklada za znanost), Regionalni znanstveni centar - RaSTEM i međunarodnim Erasmus + projektima „RoboGirls“ i „STEM in action“. Objavila je 8 članaka u časopisima i zbornicima s međunarodnih konferencija u području edukacijske robotike i tehnologijom potpomognutog učenja.

Potrebno predznanje: Prethodna predznanja, vještine i iskustva nisu potrebna.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC