Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
5.8MB
Puni tekst rada
View File
pdf
197KB

Digitalna r(e)volucija

Osnovna škola Vijenac iz Osijeka jedna je od prvih 20 izabranih za sudjelovanje u pilot projektu “e-Škole Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola”. Tijekom godina sustavnoga rada na digitalnom unaprjeđivanju nastavnoga rada kroz stručna usavršavanja, neposredan rad s učenicima i stručnjacima, učitelji i stručni suradnici osmislili su digitalne obrazovne sadržaje te ovladali brojnim računalnim programima i alatima. Na temelju okvira za podizanje razine digitalne zrelosti škole razradili smo područja koja su pridonijela digitalnoj zrelosti Škole. Okvir digitalne zrelosti škola u ovome projektu strukturiran je u pet područja:1. Planiranje, upravljanje i vođenje, 2. IKT u učenju i poučavanju, 3. Razvoj digitalnih kompetencija, 4. IKT kultura te 5. IKT infrastruktura. Za svaki element Okvira za digitalnu zrelost škola uspostavljene su razine zrelosti. Razradili smo područja koja su pridonijela digitalnoj zrelosti Škole te od Digitalne početnice postali Digitalno zrela škola. U radu su prikazane aktivnosti koje su doprinijele digitalnoj zrelosti Škole, ali i izazovi s kojima se Škola suočila u procesu digitalne transformacije, a koji se prvenstveno odnose na promjenu paradigme poučavanja. Osnažili smo područja digitalne zrelosti kroz IKT u učenju i poučavanju, IKT i učenici, IKT i učitelji, IKT kultura, IKT infrastruktura te IKT i pandemija. Tijekom rada Osnovne škole Vijenac kontinuirano smo osmišljavali i realizirali originalne projekte kojima smo sustavno povećavali kvalitetu nastavnoga rada. Želja nam je suvremenom informacijsko - komunikacijskom tehnologijom i pristupom informacijama poticati osobni razvoj učitelja koji će kvalitetno pripremiti svakoga učenika za daljnje osobno obrazovanje. Znanje i vještine koje stječu u osnovnoj školi podloga su za aktivan život u 21. stoljeću. Kada stari okviri postanu nezadovoljavajući, život se premješta da bi se ostvario u nekom novom obliku. Događa se revolucija. Tisuće i tisuće malih revolucija slijede jedna za drugom unutar univerzalne evolucije; no, koliko god bile sitne, one su ipak dio tog beskrajnog pokreta.

Zrinka Radanović
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Zrinka Radanović, mag.bibl. et mag.educ.philol.croat u zvanju savjetnice radi kao stručna suradnica školska knjižničarka u Osnovnoj školi Vijenac u Osijeku. Tijekom osamnaest godina rada aktivno sudjeluje na brojnim projektima što na školskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Mentorica studentima Filozofskog fakulteta u Osijeku. Zalaže se za odgojno-obrazovnu ulogu školskog knjižničara te povezivanju knjižnične i informacijske pismenosti uporabom novih tehnologija.  

Vesna Vrbošić
Osnovna škola Vijenac, Osijek
Croatia

Vesna Vrbošić, profesorica pedagogije zaposlena je u OŠ Vijenac u Osijeku. Od 1998. godine radi u OŠ Vijenac na radnome mjestu stručne suradnice pedagoginje, a 2014. godine imenovana je ravnateljicom Škole i na tome mjestu radi i danas.  

Tijekom svoga rada aktivno je sudjelovala u brojnim projektima od školske do međunarodne razine. Osobitu pozornost zavrjeđuju pilot projekt e-Škole u kojem je sudjelovala od samoga početka od 2015. godine, kao i originalni projekt OŠ Vijenac „Domaća zadaća - iznimka, a ne pravilo“, koji se provodi i danas, a započeo je 2004. godine s ciljem unaprjeđivanja nastavnoga rada i rasterećivanja učenika.  

Tijekom osam godina obavljala je posao voditeljice Županijskog stručnog vijeća stručnih suradnika pedagoga Osječko-baranjske županije. Bila je mentorica na stručnim ispitima za stručne suradnike pedagoge, a sada je član stručnog povjerenstva na stručnim ispitima za stručne suradnike pedagoge i učitelje fizike. Bila je mentorica studentima Filozofskog fakulteta. Obavljala je poslove višeg predavača na Učiteljskom fakultetu u Osijeku.  

Među prvima je osmislila, postavila i administrirala mrežnu stranicu OŠ Vijenac. Za Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agenciju za odgoj i obrazovanje, Filozofski fakultet i Učiteljski fakultet održala je brojna predavanja i radionice na županijskoj, međužupanijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Aktivno sudjeluje i osmišljava 56 godina dugu međunarodnu suradnju s Hrvatskom školom iz Pečuha.  

Na prijedlog Učiteljskog vijeća Osnovne škole Vijenac, 2006. godine promovirana je u zvanje stručni suradnik-mentor, 2011. godine u zvanje stručni suradnik-savjetnik, a 2021. godine ravnatelj-mentor

Potrebno predznanje: nema

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC