Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Putevima CARNET-ovih usluga

Korisničko je iskustvo cjelokupna prosudba o usluzi koju korisnik stječe pretraživanjem internetskih stranica, razgovorom s korisničkom službom, registracijom u različite sustave, sudjelovanjem na događanjima i uključivanjem u ostale aktivnosti neke organizacije. Sudionici CARNET-ove konferencije većinom su i korisnici CARNET-ovih usluga. Nastojeći doprinijeti i unaprijediti njihovo iskustvo korištenja usluga, u razgovorima će se analizirati dosadašnje iskustvo korištenja CARNET-ovim uslugama. Predstavit će se i paleta usluga dostupna određenim kategorijama korisnika. Prikupljanje povratnih informacija i njihova analiza, pružit će sigurne temelje razvoju i unaprjeđenju usluga, a posredno i korisničkog iskustva. Na radionicama će se komunicirati potrebe korisnika CARNET-ovih usluga, izazovi s kojima se susreću, prijedlozi za unaprjeđenje usluga s ciljem proaktivnog djelovanja i održavanja pozitivnog odnosa korisnika i CARNET-a. Sudionici radionica imat će priliku dati svoje primjere korištenja CARNET-ovih usluga te predstaviti izazove s kojima se susreću. CARNET oduvijek nastoji istražiti potrebe i želje svojih korisnika te prema tome razvijati, prilagođavati i održavati svoje usluge. Ove su radionice samo jedan od načina na koji to postiže. Radionice su osmišljene kao razgovori sa zainteresiranim sudionicima na temu CARNET-ovih usluga - jesu li im poznate, dobivaju li pravovremene informacije o uslugama, služe li im u svakodnevnom poslovanju, olakšavaju li im poslovne procese, treba li pojedinu uslugu unaprijediti da bi ispunila svoj puni potencijal, jesu li potrebne dodatne upute za korištenje pojedine usluge? Nastojeći zadržati pozitivan smjer u procesu digitalnog osnaživanja svojih korisnika, radionice su platforma za razmjenu prijedloga, iskustava i drugih informacija između CARNET-a i njegovih korisnika. Iskustva s radionica doprinijeti će digitalnom osnaživanju naših korisnika.

Mirna Babić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Mirna Babić je zaposlena u CARNET-ovom odjelu podrške korisnicima. Područje interesa joj je istraživanje zadovoljstva korisničkog iskustva, a u CARNET-u sudjeluje i u mnogim drugim istraživanjima. Volontira u udruzi Kako si? Mirna je diplomirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i stekla titulu magistre psihologije.

Petra Premerl
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Petra Premerl je koordinatorica CARNET-ovog Odjela podrške korisnicima i voditeljica tima za unaprjeđenje korisničkog iskustva. Bavi se i komunikacijskim aktivnostima .hr registra. Svoj rad u CARNET-u započinje 2008. godine kao članica organizacijskog tima konferencije za korisnike - CUC. Nakon pet godina postaje voditeljica CUC organizacijskog tima. Vodila je i organizaciju Suvremenih tehnologija u obrazovanju - STO. Tijekom rada u Uredu za administraciju i vođenje posebnih programa bila je zadužena za organizaciju ostalih CARNET-ovih događanja. U CARNET-ovom programu e-Škole bila je zamjenica voditeljice elementa Diseminacija i vidljivost, a u projektu Centar za naprednu računalnu zaštitu administratorica projekta. Diplomirala je na Veleučilištu Vern’ i stekla titulu stručne specijalistice upravljanja poslovnim komunikacijama.

Matea Turčić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Matea Turčić završila je preddiplomski studij na Fakultetu organizacije i informatike i time stekla naziv stručna prvostupnica poslovne informatike. Zaposlena je kao članica zagrebačkog mobilnog tima u CARNET-u, a dio je tima od početka osnivanja istog. Posjeduje iskustvo u podršci obrazovnom sustavu, podršci korisnicima na projektu te terenskoj podršci, a osim toga sudjelovala je u nizu aktivnosti koje provode mobilni timovi, poput kreiranja weba za stručnjake za tehničku podršku, kreiranje i održavanje internog web mjesta za pružanje podrške školama na terenu te održavanju predavanja za djelatnike škola. S obzirom na svoje iskustvo u radu s korisnicima, ove se godine priključujue i timu za unaprjeđenje korisničkog iskustva.

Nikolina Čujić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET Radno mjesto: stručna suradnica

Potrebno predznanje: Prethodno stečena znanja i iskustva nisu neophodna za sudjelovanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC