Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
43.5MB

Mozgajmo o mozgu

U sklopu projekta Istraživanje mozga - Digitalna zaboravljivost u našoj su školi za učenike provedene aktivnosti i radionice s ciljem učenja o građi i ulogama mozga. Istraživačko učenje potiče interes učenika za znanost orijentirano je na učenike koji imaju kontrolu nad procesom učenja. U istraživačkom procesu učenja potiče se razvoj znanstvenog razmišljanja kod učenika, a uključuje različite kognitivne vještine otkrivanja, provođenja eksperimenata, vrednovanja rezultata, donošenja zaključaka i argumentiranja. Učenici konstruiraju i proširuju znanje, ali i komunikacijske vještine. Kao uvodnu aktivnost skupina učenika sastavila je i provela anketu o upotrebi digitalnih sadržaja i učenju među učenicima predmetne nastave i zaposlenicima škole. Analizirajući rezultate ankete uočili su da su učenici često kao problem učenja navode nedostatak koncentracije. Suradničkim učenjem istražili su povezanost kretanja i učenja, proučili su aktivnosti Brain Gym - a za bolju koordinaciju pokreta i usmjeravanje pažnje. Suradničko učenje pridonosi učinkovitijem razumijevanju i rješavanju složenijih zadataka, potiče razvoj socijalnih vještina i samopouzdanje. Istraživačkim projektom - Utjecaj konzumacije oraha i lješnjaka na kratkoročno pamćenje učenika, učenici su dokazali da se većom konzumacijom oraha i lješnjaka može poboljšati pamćenje. U ispitivanju u trajanju od 30 dana sudjelovalo je 75 ispitanika, po 25 u tri skupine: kontrolna skupina, orasi i lješnjaci. Praktičnim radom izvorne stvarnosti, sekcija mozga učenici su upoznali regije mozga sisavca – svinje te su istraživanjem dostupne relevantne literature i digitalnih simulacija trebali odrediti položaj i funkcije pojedinih dijelova mozga. Mini istraživanjem Kako mozak vidi, učenici su posjetili Muzej iluzija u Zagrebu, za zadatak su metodom obrnute učionice trebali istražiti, objasniti i prezentirati određenu optičku iluziju. Mini istraživanjem Kemija mozga, učenici su istražili utjecaj kemijskih spojeva na mozak. U suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu, Institutom za istraživanje mozga planirano je predavanje znanstvenika Instituta o mozgu, te obilazak Instituta. Rezultate projekta učenici su demonstrirali prezentacijama i igrifikacijama učenicima nižih razreda.

Kristina Gajski
Osnovna škola Gračani
Croatia

Završila je Prirodoslovno matematički fakultet u Zagrebu, smjer biologija. Zaposlena je u OŠ Gračani u Zagrebu, kao učiteljica savjetnica prirode i biologije. Član je Županijskog povjerenstva za natjecanje iz biologije. Voditeljica je projekta „Veliki za male“ i suvoditeljica programa Globe. Sudjelovala je u znanstvenom istraživanju OECD/PISA u području prirodoslovne pismenosti. Sudjelovala je kao član ocjenjivačke skupine za određivanje razine postignuća i nacionalne ispite u ocjenjivanju ispita iz biologije pri NCVVO. Članica je projektnog tima K2 Erasmus i školskog tima za kvalitetu. Autorica je metodičkih radionica, predavanja i digitalnih obrazovnih materijala. 2019. sudjelovala je u svojstvu mentora učenicima s istraživačkim radom na državnom natjecanju iz biologije. Sudjelovala je u edukaciji „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. 2020., 2021. i 2022. sudjelovala je kao izlagač na Carnetovoj konferenciji za korisnike. Redovito sudjeluje u projektima škole, natjecanjima i stručnim usavršavanjima, kako bi slijedila najnovije pedagoške trendove integracije STEM-a i IKT-a u nastavu.

Dražena Raguž Šimurina
Osnovna škola Gračani
Croatia

Završila je Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu, smjer fizika i kemija. Zaposlena je u OŠ Gračani u Zagrebu kao učiteljica savjetnica fizike i kemije. Svakodnevno za pripremu i u nastavi koristi digitalnu tehnologiju te aktivno sudjeluje u projektima škole i natjecanjima. Član je Županijskih povjerenstava za natjecanje iz fizike i kemije. Područje interesa su istraživačka i problemska nastava fizike i kemije, integracija STEM-a i IKT-a u nastavu i razvoj ključnih kompetencija za 21. stoljeće kod učenika. Dugogodišnji je vanjski suradnik NCVVO, od 2006. god. redovito sudjeluje u znanstvenom istraživanju OECD/PISA ( područje prirodoslovne pismenosti), član je radne skupine u NCVVO za izradu ispitne specifikacije i ispitnih materijala koji su bili dio evaluacije eksperimentalnog programa i ispitivanje kompetencije rješavanja problema. U školskoj godini 2021./2022. član je radne skupine u NCVVO koja sudjeluje u izradi i razvoju nacionalnih ispita i popratnih ispitnih materijala. Autorica je metodičkih radionica, predavanja i digitalnih obrazovnih materijala. Sudjelovala u edukaciji „Inovativna rješenje e-učenja za podršku nastavi“, završila je tečaj “Inspiring Science Education“ (suvremene metode poučavanja, e-alati i e-resursi) i tečaj „Inovativni nastavnici; primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata“. U školi provodi projekt „Veliki za male“ , suvoditeljica je programa Globe, članica je školskog projektnog tima K2 Erasmus i članica eTwinning projekata. 2020., 2021. i 2022. sudjelovala je kao izlagač na Carnetovoj konferenciji za korisnike. Različitim stručnim usavršavanjima i korištenjem digitalnih alata doprinosi obogaćivanju nastave i povećanju motivacije i interesa učenika te nastoji nastavu učiniti suvremenijom i kvalitetnijom.

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC