Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.7MB

BrainSTEMing - igra koja znanost čini opipljivom

BrainSTEMing je didaktička igra proizašla iz uočene potrebe za osvježenjem načina poučavanja, učenja i vrednovanja te ideje o materijalizaciji nastavnog sredstva za poučavanje apstraktnih pojmova igrifikacijom u nastavnim predmetima STEM područja: tehnička kultura, fizika, matematika, kemija i informatika. Igra trenutno sadrži pomoću 3D printera materijalizirana slova, brojeve, matematičke operacije, oznake, simbole iz grčkog alfabeta, kvadratiće površine 1cm2, 1 dm2, šuplju kocku 0.5 dm3 , kockice volumena 1 cm3, te kartice sa zadacima za učenika-igrača u fizičkom obliku, a u izradi su i digitalne kartice izrađene u alatu Wordwall. Fizički je opipljiva, pa stoga u vizualnom i taktilnom smislu aktivira učenikova osjetila i omogućuje dinamičnu, aktivnu nastavu u svim uvjetima – u učionici i izvan nje, čak i u uvjetima kada električna struja i tehnologija nisu dostupne. Omogućuje da se proces učenja i pamćenja događa kroz igru, zabavu i natjecanje, jer je korisnik cijelo vrijeme suočen sa sadržajima koje treba usvojiti, a nije mu nametnuto da sjedi i uči. Zadaci, kartice, vremensko ograničenje za rješavanje zadataka, pridruživanje sadržaja i općenito materijalizacija apstraktnih pojmova omogućuju učitelju, djelomično i učeniku, da sam kreira kako će igra teći, kojom dinamikom, hoće li ju upotrijebiti tijekom poučavanja ili za vrednovanje naučenog. Učenik „slaže“ ili raspoznaje formule i izraze, pridružuje im mjerne jedinice, popunjava volumene... Potiče se brzina razmišljanja i povezivanja, od znanja na razini prepoznavanja do analize i primijenjenog znanja. Korištenje je moguće i sa učenicima koji imaju poteškoće u vidu disleksije ili disgrafije, učenicima koji imaju potrebu za kretanjem i dinamičnijim nastavnim satom, darovitim učenicima kojima su potrebni izazovi. Planirano je na sve elemente dodati Brailleovo pismo kako bi igra bila uporabiva i sa slijepim ili slabovidnim osobama. BraiSTEMing je testirana na nastavi fizike i tehničke kulture, a uskoro i na nastavi matematike, kemije i informatike, te razrednoj nastavi.

Zrinka Josipović
osnovna škola "Grigor Vitez", Osijek
Croatia

Zrinka Josipović rođena je u Osijeku 15.5.1985. godine. Diplomirala je na Građevinskom fakultetu u Osijeku i stekla zvanje dipl.ing.građevinarstva. Nakon nekoliko godina rada u struci, upisuje pri Filozofskom fakultetu u Osijeku pedagoško psihološko didaktičko metodičku izobrazbu nakon koje počinje raditi kao pripravnik za učitelja tehničke kulture u osnovnoj školi. Po položenom stručnom ispitu za učitelja tehničke kulture zapošljava se u osnovnoj školi "Grigor Vitez" u Osijeku gdje i danas radi kao učiteljica tehničke kulture, te u osnovnoj školi Draž kao učiteljica fizike. Voditeljica je učeničke zadruge "Vitezovi" i aktivan član tima za vizualni dojam škole. Sudjeluje kao mentor učenicima na školskim i županijskim natjecanjima iz tehničke kulture, te je nekoliko puta bila u ocjenjivačkom žiriju za vrednovanje praktičnih učeničkih radova. Uspješno sudjeluje u raznim projektima u školi i izvan nje kao voditelj ili suradnik i rado se odaziva na sve pozive suradnju. Kontinuirano se educira i unaprjeđuje načine i metode svog rada. Vrlo je komunikativna, maštovita i fleksibilna osoba koja uživa u poslu koji radi.

Violeta Kardoš
osnovna škola Ladimirevci, Ladimirevci
Croatia

Violeta Kardoš, rođena je 1977. godine u Osijeku gdje je na Pedagoškom fakultetu, Sveučilišta J. J. Strossmayera, završila studij fizike i politehnike. Sa svojih 18 godina radnog iskustva radila na više škola, a zadnjih 9 godina radi kao učiteljica fizike i tehničke kulture u OŠ Ladimirevci i PŠ Ivanovci. Promovirana je u zvanje učitelja mentora 2017. godine. Aktivno je uključena u izradu i provedbu razvojnog plana škole, školskih projekata i tribina te je i nositelj različitih aktivnosti u školama. Uz redovnu nastavu nastoji doprinijeti popularizaciji STEM područja u svojoj lokalnoj zajednici. Autorica je Priručnika za učitelje tehničke kulture koji rade s djecom s teškoćama u redovitom školskom sustavu za 5.,6.,7. i 8.razred osnovne škole.

Katarina Tomić
osnovna škola Tenja, Tenja
Croatia

Katarina Tomić rođena je 13.1.1983. u Osijeku. Po zanimanju je profesor fizike i tehničke kulture s informatikom, a zaposlena u OŠ "Tenja u Tenji kao učiteljica tehničke kulture. Dobitnica je nagrade Hrvatske zajednice tehničke kulture za 2016.godinu, te državne nagrade Faust Vrančić za 2016. godinu. Redovito se stručno usavršava i trudi se svoju kreativnost prenijeti na svoje učenike.

Potrebno predznanje: Učitelj/nastavnik u osnovnoj školi ili stručni suradnik osnove rada na računalu Komunikativnost Maštovitost

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC