Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
3.6MB

Umjetna inteligencija u generiranju provjera znanja

Metodologije korištenja umjetne inteligencije u obrazovanju smatraju se najsuvremenijim trendovima u znanosti obrazovanja. Ovim radom predstavlja se metoda korištenja servisa umjetne inteligencije za generiranje pitanja u provjerama znanja prema zadanim predlošcima. Za demonstraciju metode izradili smo eksperimentalnu aplikaciju za generiranje pitanja u provjerama znanja. Aplikacija koristi platformu OpenAI za funkcionalnosti umjetne inteligencije. Kroz izmjenjive parametre predloška upita umjetnoj inteligenciji omogućeno je kreiranje pitanja različitih tipova. Predstavljenom metodom smanjuje se kognitivna opterećenost nastavnika prilikom pripreme vrednovanja učenika. Kao primjer koristili smo sadržaje predmeta Informatika, ali metoda je primjenjiva i u drugim nastavnim predmetima. Kroz interaktivno izlaganje želja nam je ukratko upoznati sudionike s platformom umjetne inteligencije OpenAI i mogućnošću njezina korištenja. OpenAI je tvrtka za istraživanje i implementaciju umjetne inteligencije sa željom da umjetna inteligencija koristi cijelom čovječanstvu. Korištenje platforme je za sada uglavnom besplatno. Svatko može na njoj napraviti svoj račun i koristiti je. Mogućnosti platforme su raznolike, ali nas je posebno zanimao aspekt njezina korištenja u svrhu kreiranja pitanja za provjeru znanja na osnovu jednostavnih upita na neku temu. Uz male modifikacije upita dobivaju se sve kvalitetniji odgovori s platforme, ali ponekad dođe i do neuspješnog formiranja pitanja. Bitna je i sama ideja za postavljanje pitanja koju nastavnik dobije s platforme. Dodatnom aplikacijom pokušali smo pojednostaviti izmjenu zahtjeva na pitanja kroz izmjenu različitih parametara unutar predloška za postavljanje upita na platformi. Nastavnik odabire od ponuđenih pitanja ona koja smatra ispravnim. Taj proces je još uvijek eksperimentalan i u ovom trenutku same provjere kreirane na takav način nisu realizirane u učionici, ali je u planu realizacija.

Juraj Dončević
Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu
Croatia

Juraj Dončević je magistrirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER), Sveučilište u Zagrebu. Trenutno radi kao asistent na Zavodu za primijenjeno računarstvo. Doktorand je na FER-u i bavi se istraživanjem vezanim uz softverske arhitekture, integraciju podataka i bidirekcionalizaciju programa. Član je IEEE.

Vesna Pavković-Dončević
Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Croatia

Vesna Pavković-Dončević diplomirala je 1999. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu, Matematički odjel, smjer Matematička informatika i statistika i stekla akademsko zvanje diplomirani inženjer matematike. Pedagoško psihološku izobrazbu završila je na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu 2001. Profesor mentor je od 2018. godine. Od 1990. zaposlena je u Ekonomskoj i birotehničkoj školi Bjelovar kao profesor matematike i informatike. Sudionik je radionice Netzwerk 1, ECO NET, Promotion of Training Firms in South Eastern Europe (Kultur kontakt Austria) i Modul II, sudionik projekta Centra za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva-CEPOR: Poduzetničke vještine i znanja('Pokrenite vlastiti posao');Trening za vođenje vježbeničkih tvrtki; Nove participativne metode podučavanja('Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje'), Učinkoviti marketing i prezentacijske vještine. Bila je suradnik je u mreži podrške samovrjednovanju škola od 2006 i suradnik u projektu Otvorena škola kao predavač informatičke izobrazbe, mentor u projektu „Od ideje do projekta“ za osnovne škole. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća nastavnika informatike/računalstva Bjelovarsko-bilogorske županije od 2008.-2011. i Carnetov edukator od 2010. -ICT Edu moduli 1.-6., te edukator u radionicama „Kako uspješno učiti u online okruženju“ 2018. Koautor je radionice „4 skoka do poduzetnika“ i seminara „Poslovni procesi u vježbeničkoj tvrtki“, triju seminara za Vježbenički ured (kazneni, građanski i prekršajni postupak) u suradnji s ASOO i Udrugom upravnih i birotehničkih škola, te koautor radionice za korištenje e-portfolia i aplikacije VUR za Uredsko poslovanje i dopisivanje. Sudionik u CRISS projektu i jedan od tri pokretača rada vježbeničkog ureda. Autor digitalnih sadržaja za udžbenik „Vježbenička tvrtka 3“.

Potrebno predznanje: Nisu potreba dodatna predznanja polaznika.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC