Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
509KB

Ravnatelj u digitalnoj eri

Posao ravnatelja/ravnateljice odgojno-obrazovne ustanove u kratkom je vremenu, baš kao i posao učitelja i nastavnika, doživio korjenite promjene, a sve zahvaljujući digitalnoj eri, u kojoj tehnologija značajno utječe ne sva područja života suvremenog čovjeka. Digitalizacija i računalna opremljenost u mnogome su unaprijedile različite aspekte poslova ravnatelja, a samog rukovoditelja škole učinile osobom koja je, uz sve svoje odgovornosti, najodgovornija za podizanje digitalne zrelosti ustanove kojom upravlja. Stoga je neobično važno osvijestiti i izdvojiti mnoštvo procesa kojima ravnatelj u svom radu motivira i pokreće kolektiv u primjeni novih tehnologija. Sve su to područja rada ravnatelja koja su, ulaskom u digitalnu eru, od ravnatelja iziskivala prihvaćanje novih modela i strategija u upravljanju školom. Uz sve navedene dobrobiti nužno je osvijestiti te ukazivati i na nedostatke procesa digitalizacije, od gubitka socijalnog kontakta i međusobnog povezivanja svih sudionika školskog života do skupljeg procesa školovanja u smislu nabave i održavanja opreme. Digitalna era po prvi je put u povijesti odgojno-obrazovne ustanove dovela u situaciju u kojoj su učenici u primjeni novih tehnologija educiraniji od svojih učitelja, što nekima od njih nije lako priznati i pomiriti se s time (zbog čega je nerijetko i dolazilo do otpora). Ipak, uvođenje novih tehnologija u velikoj mjeri unaprjeđuje odgojno-obrazovni proces i rukovođenje školom, a za razvoj digitalne zrelosti ustanove ravnatelj koji njome upravlja neosporno je ključna osoba. Diskusiju će voditi profesorica Snježana Fištrović, zagovornica suvremenih pristupa u obrazovanju i voditeljica brojnih edukacija u sklopu projekta e-Škole. Primjenom novih tehnologija unaprjeđuje svoj odgojno-obrazovni rad s posebnim naglaskom na poticanje suradničkog učenja, što predstavlja dobro polazište za osmišljavanje kvalitetne diskusije u kojoj će svi sudionici biti pozvani za iznošenje svojih iskustava i kvalitetnih rješenja. Na CUC-u 2022. sudjelovala je kao moderatorica panela na temu Podrška i osnaživanje u kriznim vremenima.

Darija Begedin
Osnovna škola Grabrik
Croatia

Darija Begedin ravnateljica je Osnovne škole Grabrik u Karlovcu. Prije toga radila je kao nastavnik Hrvatskoga jezika u srednjoj strukovnoj školi i učitelj Hrvatskoga jezika u osnovnoj školi. U OŠ Grabrik radi od 1996. godine, a ravnateljicom postaje 2021. godine. U svom izvannastavnom stručnom radu vodila je Županijsko stručno vijeće za izvannastavne aktivnosti, koordinirala rad tima u sklopu projekta Samovrednovanje škola, kao član sudjelovala u radu Stručnog povjerenstva Ureda za utvrđivanje psihofizičkog stanja učenika u osnovnim i srednjim školama Karlovačke županije, koordinirala Tim za prevenciju u okviru Preventivnog programa Grada Karlovca, predsjedala Kulturnim vijećem za knjigu i nakladništvo Grada Karlovca, radila kao predsjednica i članica organizacijskih odbora za provedbu smotre LiDraNo i provedbu županijskih natjecanja u poznavanju hrvatskoga jezika. Zvanje učitelja savjetnika stekla je 2012. godine. Kao autor sudjelovala je u radu autorskih timova za izradu udžbeničkih i digitalnih obrazovnih sadržaja. Posebno zanimanje pokazuje za područje govorništva i retoričke uvjerljivosti. U upravljanju i vođenju škole školski je kurikulum unaprijedila novim projektnim aktivnostima u području rada s djecom izbjeglicama, preventivnom programu te programu rada s darovitim učenicima. Uređenjem unutarnjih i vanjskih prostora škole unaprijeđeni su i materijalni uvjeti, a škola je vrlo uspješno funkcionirala u kriznim uvjetima pandemije, potresa i izbjegličke krize. Kao ravnatelj redovito sudjeluje na stručnim skupovima na lokalnoj i nacionalnoj razini. Na CUC-u je kao član autorskog tima sudjelovala 2019. godine konferencijskim radom na temu rada s darovitim učenicima te 2022. godine kao panelist sudjelovala u raspravi na temu Podrška i osnaživanje u kriznim vremenima.

Snježana Štranjgar
Gimnazija Karlovac
Croatia

Snežana Štranjgar ravnateljica je Gimnazije Karlovac. Prije toga radila je kao učitelj i nastavnik Geografije i Povijesti u osnovnoj i srednjoj strukovnoj školi. U Gimnaziji Karlovac radi od 1993. godine, a ravnateljicom postaje 2017. godine. U svom izvannastavnom stručnom radu vodila je Županijsko stručno vijeće nastavnika Povijesti, kao član sudjelovala u radu Povjerenstva za provedbu stručnih ispita za nastavnike Povijesti, redovito se stručno usavršavala na stručnim skupovima županijske i državne razine te međunarodnim edukacijama u Izraelu, SAD-u, Francuskoj i Japanu. Radila je kao ispitna koordinatorica za ispite Državne mature. Zvanje nastavnika savjetnika stekla je 2009. godine. U upravljanju i vođenju škole unaprijedila je obrazovno područje uvođenjem programa prirodoslovne gimnazije, modificiranjem programa jezične i prirodoslovno-matematičke gimnazije te ishodila suglasnost resornog ministarstva za program opće gimnazije na engleskom jeziku. Također, unaprijedila je materijalne uvjete škole uređenjem unutrašnjosti škole, uređenjem okoliša škole i izgradnjom protupožarnih stuba i prateće infrastrukture. Kao ravnatelj redovito sudjeluje na stručnim skupovima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (županijska stručna vijeća, seminari za ravnatelje u organizaciji AZOO-a i UHSR-a, Konferencija ESHA u Skopju 2019.,Erasmus+projekt - edukacija za ravnatelje na Tenerifima 2020.), a u okviru projektne suradnje povezuje se s deset najstarijih gimnazija u RH 2017., Gimnazijom Josipa Slavenskog iz Čakovca i Gimnazijom Novo mesto. Na CUC-u je 2022. godine sudjelovala kao panelist u raspravi na temu Podrška i osnaživanje u kriznim vremenima.

Snježana Erdeljac
Mješovito industrijsko - obrtnička škola
Croatia

Snježana Erdeljac ravnateljica je Mješovite industrijsko-obrtničke škole u Karlovcu od 2012. godine. Prije toga radila je kao predavač stručnih predmeta u prehrambenoj struci za trogodišnja i četverogodišnja zanimanja, voditelj praktične nastave te predavač i ispitivač u obrazovanju odraslih u matičnoj školi. U zvanje ravnatelja mentora promovirana je 2021. godine. U svom izvannastavnom stručnom radu pojavljuje se kao autor Kataloga znanja za majstorski ispit, Okvirnih planova i programa za zanimanje pekar i pivar po klasičnom sistemu, Programa osposobljavanja odraslih za zanimanje pomoćni pekar, a unaprjeđenju struke pridonosi kao stalni član Povjerenstva za provedbu majstorskih ispita pri Obrtničkoj komori Karlovac, član Radne grupe za izradu pomoćničkih ispita za zanimanje pekar i mesar, član Sekcije za strukovno obrazovanje pri HAZU, član Sektorskog vijeća poljoprivreda, prehrana i veterina, član Upravnog odbora CEDEFOP-ova projekta „Thematic Country Review on Apprenticeship in Croatia, od 2019. predsjednica Zajednice graditeljskih škola Republike Hrvatske, predsjednica Prosudbenog povjerenstva disciplina Suha gradnja Worldskills Croatia 2019, 2020., 2021., član Povjerenstva za vrednovanje zahtjeva za upis standarda kvalifikacije pri Agenciji za strukovno obrazovanje. 2021. godine završila je program stručnog usavršavanja pod nazivom 2. akademija ravnateljice. Kao ravnatelj redovito sudjeluje na stručnim skupovima i projektima na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini (Erasmus +, Comenius, Leonardo da Vinci). Na CUC-u je 2022. godine sudjelovala kao panelist u raspravi na temu Podrška i osnaživanje u kriznim vremenima.

Snježana Fištrović
Gimnazija Karlovac
Croatia

Snježana Fištrović (Tuzla, 20.12.1983.) Maturirala je 2002. godine u Ekonomsko-turističkoj školi u Karlovcu. Studirala je njemački jezik i književnost i pedagogiju na Sveučilištu u Zadru. Diplomirala je 2008. godine i stekla zvanje profesorice njemačkoga jezika i književnosti i profesorice pedagogije. Od 2008. do 2016. godine radi kao nastavnica njemačkoga jezika u osnovnim školama na području Karlovačke županije, OŠ Dragojle Jarnević, OŠ Generalski Stol, OŠ Katarine Zrinski i OŠ Krnjak. Od 2016. do 2021. godine radi kao nastavnica njemačkog jezika u Gimnaziji Karlovac. 2017. godine napredovala je u zvanje mentora. Od 2021. godine radi kao pedagoginja u Gimnaziji Karlovac. Zagovornica je suvremenih pristupa u obrazovanju te u svom svakodnevnom radu primjenjuje nove tehnologije kako bi unaprijedila nastavni proces s posebnim naglaskom na razvijanju kritičkog mišljenja i poticanje suradničkog učenja. Završila je E-learning akademiju, smjer Course design te se redovito usavršava u području primjene tehnologija u obrazovanju putem različitih radionica, online seminara i tečajeva. Sa svojim učenicima sudjeluje u eTwinning projektima te je aktivno sudjelovala u CARNet-ovim projektima Škole 2.0, ISE, ODS i ICT Edu. Provodila je brojne edukacije u sklopu projekta e-Škole te je sudjelovala u izradi scenarija poučavanja za međupredmetne teme. Udana i majka dvoje djece.

Potrebno predznanje: nisu potrebna nikakva predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC