Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
15.1MB

Sve što o STEAM-u trebamo znati, naučili smo u vrtiću

Današnje generacije djece su digitalni urođenici i izvorni govornici „digitalnog“ jezika. Od rođenja su okruženi tehnologijom i nesumnjivo je promijenjen način na koji djeca razmišljaju i obrađuju informacije. Danas djecu pripremamo za budućnost i poslove koji još uvijek ne postoje. U digitalnoj eri u kojoj živimo, razvijanje računalnog razmišljanja i usvajanje osnovnih programerskih vještina su važan preduvjet za stvaranje informiranog, uključivog, ravnopravnog i održivog društva. Rani odgoj i obrazovanje su prva stepenica u obrazovnoj vertikali i neopisivo su važni za društvo u cjelini. Recentna istraživanja pokazuju kako kvalitetan, suvremeni i javno dostupan predškolski odgoj i obrazovanje daje jednak start djeci i u pozitivnoj je korelaciji s kasnijim školskim uspjehom.

Udruga "Neki novi klinci" od 2020. kroz projekt "Šareno programiranje-STEAM za najmlađe" surađuje s vrtićima na implementaciji programa koji razvijaju STEAM vještine kod djece predškolske dobi. U direktnom radu s djecom upotrebljavamo suvremenu didaktičku opremu (edukacijske robote prilagođene uzrastu i cjelovitom pristupu STEAM podučavanja) i suvremene metode rada. Promičemo rodnu ravnopravnost i veće uključivanje djevojčica u STEAM. U projekt smo uključili i predškolce posebnih obrazovnih potreba - djecu koja pokazuju nadarenost u STEAM području, kao i djecu s poremećajima iz spektra autizma.

Osim direktnog rada s djecom, uključili smo metodom društveno korisnog učenja studentice s Učiteljskog fakulteta (buduće odgajateljice). Proveli smo predavanja i radionice za odgojitelje iz područja robotike, računalnog razmišljanja i učenja programiranja u predškolskoj dobi. Također, u tijeku je provedba istraživanja kojim ispitujemo stavove o STEAM-u u predškolskom odgoju i obrazovanju s preko 400 ispitanika koju uključuju studente RPOO, stručne suradnike iz vrtića i odgojitelje.

Lucija Ćurko
Udruga "Neki novi klinci", Zagreb
Croatia

Lucija Ćurko završila je studij antropologije i etnologije na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom i nakon studija sudjeluje na brojnim domaćim i međunarodnim edukacijama o djelovanju civilnog društva. Ima iskustvo rada u provođenju kvalitativnih istraživanja na EU i Erasmus+ projektima. Radila je s različitim društvenim skupinama i društvenim dionicima poput državnih i gradskih institucija, škola, vrtića, centra za kulturu… Od 2015. radi kao stručna suradnica u udruzi „Neki novi klinci“, autorica i voditeljica projekata za djecu i mlade. Od posebnog interesa su joj projekti i aktivnosti koje su multidisciplinarne, razvijaju vještine 21. stoljeća kod djece, uključuju društveno korisno učenje, umrežavanje i podižu kvalitetu života u lokalnoj zajednici . Zanima je suvremena STEAM edukacija, uključivanje STEAM projekata u vrtićke i školske kurikulume, aktivnosti koje populariziraju i potiču jednako djevojčice i dječake na bavljenje STEAM-om i prostor za humanističke znanosti u suvremenom društvu

Arijana Plahutar
DV Sunčana, Zagreb
Croatia

Arijana Plahutar rođena je u Zagrebu gdje je završila osnovnu te srednju pedagošku školu. Nakon završene Pedagoške akademije u Zagrebu radi kao odgojiteljica u vrtićima Grada Zagreba. Pedagogiju je diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i od tada radi na poslovima pedagoga predškolske djece (trenutno u DV Sunčana u Zagrebu). Od 2014. godine, pod okriljem Hrvatskog pedagoško-književnog zbora, vodi Sekciju predškolskih pedagoga Grada Zagreba i pridruženih članica, kojoj je cilj promoviranje pedagoške struke te permanentno stručno usavršavanje predškolskih pedagoga. Godine 2019. promovirana je u stručno zvanje pedagoga savjetnika. Sudjelovala je na više domaćih i međunarodnih stručno- znanstvenih skupova prezentirajući postignuća odgojno-obrazovne prakse dječjih vrtića. Publicira članke u stručnim pedagoškim časopisima promovirajući suvremene intencije ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Autorica je knjige „Što veseli malog tigra!?“, priručnika s primjerima aktivnosti za poticanje spoznajnog razvoja predškolskog djeteta prema načelima NTC-ova sustava učenja.

Ivan Lipanović
OŠ Špansko Oranice, Udruga "Neki novi klinci"
Croatia

Ivan Lipanović, profesor matematike i informatike, u zvanju učitelja mentora Iskustvo rada na svim razinama obrazovnog sustava : u osnovnoj školi, srednjoj školi, fakultetu i državnoj agenciji za odgoj i obrazovanje. Dobitnik nagrade MZO za najuspješnije odgojno obrazovne djelatnike. Radi kao učitelj informatike u OŠ Špansko Oranice, Zagreb. Završio je edukaciju za rad s darovitom djecom. Predsjednik udruge „Neki novi klinci“ i programski koordinator. Osmišljava i provodi projekte koji potiču kreativni razvoj, usvajanje komunikacijskih, socijalnih i životnih vještina djece i mladih. Interes mu je neformalno obrazovanje, inovativni oblici učenja, interdisciplinarnost u obrazovnom radu, usvajanje životnih vještina te metode koje razvijaju logičko razmišljanje i zaključivanje kod djece i mladih. Aktivno se bavi popularizacijom programiranja, algoritamskog razmišljanja i kreativnog korištenja računala. Sudjeluje kao predavač na brojnim županijskim i državnim skupovima.

Monika Gudlin
DV Bajka
Croatia

Monika Gudlin studij jednopredmetne pedagogije upisala je u akademskoj godini 2006./2007. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Na temu „Strah od učenja stranih jezika“ diplomirala je pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ante Kolaka 2012. godine. Nakon toga, upisala je studij ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 2020. godine s temom “Umjetna inteligencija kao disruptivna tehnologija u odgoju i obrazovanju” pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Vatroslava Zovka. Između studija radila je kao odgajatelj u skupinama s integriranim engleskim programom u dječjem vrtiću. Trenutno je doktorandica na doktorskom studiju pedagogije pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta J. J. Strossmayer u Osijeku. Radi kao stručna suradnica pedagoginja u dječjem vrtiću Bajka te kao vanjska suradnica na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu na kolegijima “Antropologija odgoja i obrazovanja” i „Etika i bioetika u odgoju i obrazovanju“. Radila je kao suradnica na projektu „Praksom do veće zapošljivosti - obrazovanje temeljeno na iskustvu“ koji se provodio od strane Veleučilišta Baltazar Zaprešić. Tijekom studija i zaposlenja usavršavala se u području digitalne tehnologije u odgoju i obrazovanju, kibernetičke pedagogije, ranog učenja stranoga jezika te na području suvremene pedagogije djetinjstva. Trenutno sudjeluje u provođenju projekta “STEAM za najmlađe - šareno programiranje” u suradnji s udrugom Neki novi klinci. Aktivno je sudjelovala na više domaćih i međunarodnih stručno-znanstvenih skupova prezentirajući postignuća odgojno-obrazovne prakse. Autorica je znanstvenih i stručnih članaka koje je pisala u suradnji s različitim sveučilišnim profesorima.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC