Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
4.4MB

Izrada IOT WiFi meteorološke stanice u on-line simulatoru

Na ovoj radionici polaznici će biti upoznati sa ESP32 mikroupravljačem, njegovim mogućnostima spajanja na E-škole WiFi mrežu, postavljanjem i konfiguracijom besplatnog računa na ThingSpeak servisu u oblaku, te će onda u on-line simulatoru izraditi jednostavni IOT uređaj (meteorološku stanicu) koji će slati vrijednost temperature i vlažnosti zraka na navedeni servis. U prvom dijelu radionice polaznici će vidjeti kako konfigurirati školski WiFi preko portala https://mreza.e.skole.hr da bi omogućili spajanje IOT uređaja na školsku WiFi mrežu, odnosno naučiti kako kreirati novu WiFi mrežu (SSID), kako podesiti enkripciju i na koji VLAN povezati novo kreiranu mrežu. Nakon toga polazni će kreirati besplatne račune na servisu ThingSpeak koji će nam omogućavati da šaljemo izmjerene podatke u Oblak, koje ćemo onda naknadno prikazivati u obliku grafova. Nakon kreiranja besplatnog računa polaznici će kreirati kanal za slanje podataka, kreirati ključ kanala, te podesiti polja za slanje podataka (temperatura, vlažnost itd…). U drugom dijelu radionice polaznici će u on-line simulatoru napisati jednostavniji C++ kod koji će omogućavati povezivanje ESP32 mikroupravljača na virtualnu WiFi mrežu. Nakon povezivanja na WiFi mrežu polaznici će povezati senzor za mjerenje temperature na mikroupravljač, te će napisati kod koji omogućava očitavanje temperature sa senzora. Na kraju ćemo povezati kod za spajanje na WiFi mrežu i mjerenje temperature, te ćemo nadopuniti naš kod da izmjerenu temperaturu šaljemo na kanal u oblaku koji smo kreirali na početku radionice. Na kraju radionice program napisan u simulatoru isprobati ćemo na pravom fizičkom mikroupravljaču, te će polaznici dobiti link na primjere gotovih kodova za navedeni mikroupravljač koji omogućava mjerenje temperature, tlaka i vlažnosti uz pomoć drugih senzora. Nakon završene radionice polaznici će samostalno moći izraditi IOT WiFi meteorološku stanicu koja će slati podatke u oblak.

Danijel Ptičar
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Croatia

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću i nastavnica kemije u OŠ Pavao Belas u Brdovcu. Napredovala je u zvanje savjetnika, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima, te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima

Vesna Marić
Srednja Škola Ban Josip Jelačić, Zaprešić
Croatia

Vesna Marić rođena je 1977.g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je fiziku i kemiju na Prirodoslovno matematičkom fakultetu sveučilišta u Zagrebu i od 2006. g. radi kao nastavnica fizike u Srednjoj Školi Ban Josip Jelačić u Zaprešiću i nastavnica kemije u OŠ Pavao Belas u Brdovcu. Napredovala je u zvanje savjetnika, a svoje znanstvene interese usmjerava ka suvremenim pristupima nastavi prirodnih znanosti. Svoje znanstvene i stručne radove prezentira na Županijskim i Državnim stručnim vijećima, te u stručnim časopisima, te intenzivno radi na popularizaciji znanosti kroz razne projekte sa učenicima.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna specifična predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC