Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.8MB

Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, ASOO, od 2019. provodi ESF-ov projekt Modernizacija sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s ciljem razvoja inovativnih i fleksibilnih sektorskih i strukovnih kurikuluma temeljenih na potrebama tržišta rada uz jačanje kompetencija odgojno-obrazovnih radnika za uvođenje i provedbu kurikuluma. Stjecanje kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju temelji se na procesu učenja koje je snažno povezano s poslovima koje će polaznici obavljati na budućem radnom mjestu. Kako bi se postigli željeni učinci u procesu strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, nužna je snažna povezanost svih njegovih dionika: polaznika, nastavnika u ustanovama za strukovno obrazovanje i/ili u regionalnim centrima kompetentnosti i ustanovama za obrazovanje odraslih, mentora kod poslodavca i drugih. Tako će se ostvariti zahtjev da se strukovni kurikulumi planiraju na temelju kompetencija potrebnih na radnom mjestu, odnosno u zanimanju, a da se proces učenja i poučavanja realizira u realnim ili simuliranim situacijama radne aktivnosti. Proces učenja temeljenog na radu ključni je pristup te posebnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Da bi strukovno obrazovanje zaista udovoljilo potrebama svijeta rada, prije izrade strukovnog kurikuluma potrebno je provesti analizu i ispitivanje tržišta, izraditi standarde zanimanja te standarde kvalifikacija. Od 2019. do danas ASOO je izradio 120 standarda zanimanja, 75 standarda kvalifikacija (još 68 standarda je u završnoj fazi izrade) te 60 strukovnih kurikuluma (još 62 su u različitim fazama izrade). Do rujna 2023. ASOO će izraditi sve planirane strukovne kurikulume, a u školskoj godini 2023./2024. provodit će intenzivno stručno usavršavanje nastavnika, ravnatelja i stručnih suradnika za primjenu novih, modularno strukturiranih strukovnih kurikuluma. Ovime bi se pridonijelo razvoju strukovnog obrazovanja i osposobljavanja koje je privlačno, inovativno, relevantno, inkluzivno, povezano s tržištem rada te koje će omogućiti polaznicima stjecanje kompetencija za osobni i profesionalni razvoj te nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje.

Vesna Anđelić
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Croatia

Vesna Andelić trenutačno radi kao pomoćnica ravnatelja za razvoj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO), nacionalnoj instituciji za planiranje, razvoj, organizaciju, provedbu, proučavanje i unaprjeđenje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja odraslih u Republici Hrvatskoj. Diplomirala je 1991. na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilište u Zagrebu. Stručno obrazovanje nakon fakulteta nastavila je na području operacijskih sustava, automatike, računalnog umrežavanja i EU projekata. Područje njezinog interesa je osiguranje kvalitete u obrazovanju i implementacija digitalnih rješenja. Njezina područja stručnosti i profesionalnog iskustva su politika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, razvoj standarda zanimanja, strukovne kvalifikacije i kurikulumi te europski alati i instrumenti za strukovno obrazovanje i osposobljavanje. U svom radu komunicira s širokom mrežom strukovnih škola i dionika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Svoje stručno znanje primjenjuje u provedbi različitih europskih projekata i aktivnosti usmjerenih na razvoj i unapređenje sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Sudjelovala je u razvoju novog modela stručnog usavršavanja za nastavnike strukovnih škola, Aktivno sudjeluje u ESF-ovu projektu (2018. – 2022.) razvoja novih standarda zanimanja i kvalifikacija u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju u Hrvatskoj istraživanjem tržišta rada i prilagođavanjem obrazovanja potrebama tržišta rada.

Potrebno predznanje: nema

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC