Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
954KB

Oodlü - moj razredni asistent

Edukativna digitalna platforma Oodlü obrazovna je platforma koja je dostupna i na hrvatskom jeziku pa je samim time dostupna edukatorima različitih profila. Osmišljena je prema sustavu igrifikacije pri čemu učenici za točno riješene zadatke dobivaju virtualne oodlü bodove i mijenjaju ih za virtualne ili stvarne nagrade, potiče kreiranje nastavnog procesa po načelima diferencijacije, pedocentrizma i inkluzivnosti. Također, ova platforma aktivno uključuje učenike u nastavni proces jer im omogućava kreiranje vlastitih pitanja koje mogu rješavati njihovi vršnjaci. Na taj se način potiče i učenikova digitalna pismenost u sigurnom okruženju pod kontrolom učitelja i/ili roditelja, s obzirom da registracijom učenika u potpunosti upravlja učitelj. U uvodnom dijelu radionice polaznici će se upoznati s osnovama funkcioniranja platforme Oodlü, njenim značajkama, tipovima pitanja pri izradi kvizova, tipovima igara koje učenici mogu igrati nakon točno odgovorenog pitanja. Osim toga autorice će primjerima iz prakse prikazati korištenje platforme u radu s učenicima razredne i predmetne nastave, s posebnim naglaskom na kreiranje sadržaja za učenike s posebnim potrebama i inojezične učenike. U radioničkom dijelu polaznici će se preko računala registrirati na platformu te naučiti kreirati vlastite razrede, kako priključiti učenike, izraditi bazu pitanja, zadati zadatke učenicima, dati im povratnu informaciju o točnosti riješenih zadataka, koristiti Oodlü bodove kroz sustav nagrađivanja te koristiti detaljne analitičke podatke sustava za praćenje i formativno vrednovanje učenika. Cilj radionice je osposobiti polaznike za uspješno korištenje edukativne digitalne platforme Oodlü u nastavnom procesu. Naglasak će biti na izradi individualiziranih sadržaja namijenjenima učenicima s posebnim potrebama, prilikom čega će polaznici dobiti smjernice kako oblikovati sadržaje koristeći ciljane individualizirane postupke i ciljane topove zadataka koje platforma pruža.

Iva Palčić Strčić
Osnovna škola Središće, Zagreb
Croatia

Iva Palčić Strčić diplomirana je učiteljica razredne nastave s pojačanim programom iz nastavnog predmeta engleski jezik. Od 2006. do 2020. godine radila je kao verbotonalni učitelj-rehabilitator engleskog jezika s učenicima oštećena sluha i govora u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG. Od 2020. godine radi kao učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Središće. Napredovala je u zvanje učitelj savjetnik. Nekoliko je godina bila voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja engleskog jezika za Grad Zagreb. Od 2016. godine vanjski je suradnik za engleski jezik u izdavaštvu Školske knjige. Četiri godine zaredom dobitnica je nagrade za najboljeg odgojno-obrazovnog radnike koju dodjeljuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Autorica i suautorica je nekoliko priručnika te dodatnih digitalnih sadržaja uz udžbenike u izdanju Školske knjige. Drži predavanja i radionice na temu poučavanja učenika s teškoćama te na temu korištenja digitalnih alata. Uz predavanja i radionice na stručnim skupovima prikazuje primjere prakse iz područja projektne nastave, metodike i korištenja digitalnih alata u nastavnom procesu.

Lidija Cvetko
Osnovna škola Alojzija Stepinca, Zagreb
Croatia

Lidija Cvetko je učiteljica razredne nastave u Osnovnoj školi Alojzija Stepinca iz Zagreba. Ima 29 godina radnog iskustva u učionici. Učitelj je mentor, MIE Trainer, MIE Expert i MIE Fellow za 2020/2021. 2021./2022., 2022./2023., Wakelet, Book Creator i ClassDojo Ambassador, Nearpod i Pear Deck Certified Author, Level 1 i Level 2 Google Certified Author. Voditeljica aktivnosti eTwinning projekta Webučionica putem kojeg vodi i koordinira webinare o digitalnim alatima. U posljednje četiri godine svakodnevnim webinarima i s nekoliko višednevnih edukacija (“Osnovni izazov”, “Ljetni izazov”, “Zimski izazov” i “Suradničko učenje”) educirano je oko 13.000 prosvjetnih djelatnika iz RH i regije. Nastavni proces, u učionici i online, a naročito za potrebe inkluzije učenika s teškoćama i inojezičara, obogaćuje raznim digitalnim alatima koji doprinose ostvarivanju ishoda nastavnih sadržaja, te komunikaciji s roditeljima. Redoviti polaznik domaćih i stranih usavršavanja.

Potrebno predznanje: Osnovno poznavanje rada na računalu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC