Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
7.0MB

Provedba programa socijalno-emocionalnog učenja u vrijeme pandemije

U razdoblju od jeseni 2019. do kraja 2021. godine u 35 osnovnih škola Republike Hrvatske implementiran je program Lions quest – Vještine za adolescenciju. Implementacija programa provedena je uz podršku Ministartva znanosti i obrazovanje i Zavoda za javno zdravstvo, tadašnjeg Ureda za suzbijanje zlouporabe droge te u suradnji s Uredom ujedinjenih naroda za prevenciju droge i kriminaliteta (UNODC). Program LQ- Vještine za adolescenciju je znanstveno evaluiran kao učinkovit i nalazi se u svjetskim bazama učinkovitih preventivnih programa. Ovio je jedini preventivni program ove znanstvene razine koji se sustavno uvodi u hrvatske škole. Evaluaciju učinka programa radili su znanstvenici sa Stanford sveučilišta. Hrvatska je bila 108. država u koju je program implementiran. Pilot faza implementacije programa trajala je dvije školske godine tijekom kojih je program u potpunosti proveden u 35 osnovnih škola i jednoj ustanovi socijalne skrbi. U provedbi nas je zadesila pandemija, što su bili posve novi uvjeti provedbe programa koji ima strpga pravil aimplementacije. Unatoč posebnim uvjetima rada tijekom pandemije, program se u većini škola ipak redovno provodio, uz prilagodbu novonastalim uvjetima. Tijekom susreta praćenja, učitelji su predstavili kreativne modele provedbe programa u uvjetima pandemije. Načine prilagodbe provedbe programa učenja socijalno-emocionalnih vještina (SEL) pozvani smo predstaviti u Beču, na redovnom zasjedanju Ujedinjenih naroda CND. Implementaciji ovog programa u Hrvatskoj te rezultatima evaluacije opisani su u znanstvenim radovima dsotuonima na poveznicama: https://psycnet.apa.org/record/2020-39183-001 i https://pesquisa.bvsalud.org/global-literature-on-novel-coronavirus-2019-ncov/resource/ru/covidwho-2110107 Na konferenciji bi se predstavila prilagodba provedbe programa socijalno-emocionalnog učenja Lions quest - vještine za adolescenciju koji je prvenstveno osmišljen za provedbu interaktivno, radioničkim aktivnostima te alate koji su pri tome korišteni.

Alma-Marija Rovis Brandić
Agencija za odgoj i obrazovanje
Croatia

Osnovnu školu završila je u Bujama, Gimnaziju u Puli, a 1985. diplomirala je na Edukacijsko-rehabilitacijskom, tadašnjem Fakultetu za defektologiju u Zagrebu. Od 1985. do 1999. radila je u sustavu zdravstva u i socijalne skrbi od 1999. do 2015. u osnovnoj školi, a od 2015. godine zaposlena je u Agenciji za odgoj i obrazovanje na radnom mjestu više savjetnice za defektologa (socijalne pedagoge) gdje vodi brigu o radu s učenicima s problemima u ponašanju te o preventivnom radu u odgojno-obrazovnim ustanovama. Od 2002. godine bila je vanjski suradnik Agencije za odgoj i obrazovanje te Ministarstva znanosti i obrazovanja u planiranju, osmišljavanju i provedbi edukacija za sve profile stručnih radnika zaposlenih u odgojno-obrazovnom sustavu na gradskoj, međužupanijskoj i državnoj razini. Godine 2021. izabrana je u zvanje višeg predavača u polju pedagogije, znanstvena grada socijalna pedagogija, nositelj kolegija Rane socijalnopedagoške intervencije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu. Od 2020. godine predsjednica sam Hrvatske komore socijalnih pedagoga. Služi se engleskim i talijanskim jezikom Dodatne edukacije: NLP buisnesspractitioner, NLP master 2009.-2011. Transforma.d.o.o.; ICT in special needs education, October 2006., UNESCO institut; sada na 7. semestru edukacije iz psihoterapije.

Potrebno predznanje: razumijevanje odgojne uloge škole

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC