Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
12.0MB

Izrada 3D modela iz snimljenih fotografija

Fotogrametrija je tehnologija, umijeće i znanost prikupljanja pouzdanih informacija o fizičkim objektima i okolišu snimanjem, mjerenjem te interpretacijom fotografskih snimki i uzoraka. Kako bi iz fotografija određenog objekta odredili njegovo stanje i oblik, odnosno izradili 3D model, koristimo se navedenom tehnologijom. Fotogrametrija kao disciplina je vrlo zahvalna za korištenje, pogotovo iz razloga što za dobivanje finalnog produkta nije potrebno imati skupu opremu, a također postoje i besplatni fotogrametrijski softveri pomoću kojih možemo obraditi podatke i dobiti kvalitetan prikaz, odnosno 3D model. Jedan od takvih softvera je i 3DF Zephyr koji će biti predstavljen na ovoj radionici. Sudionici radionice bit će upoznati s osnovnim pojmovima vezanim uz 3D modeliranje i fotogrametriju, metodama, opremom i načinima snimanja fotografija u svrhu izrade 3D modela, kao i procesom izrade 3D modela u samom programu uz pomoć unaprijed danih fotografija. Ovom radionicom svi sudionici će biti upoznati s jednom novom tehnologijom koja može biti od velike koristi u različitim aspektima obrazovanja s obzirom na široku primjenu 3D modeliranja. Kao takvo, 3D modeliranje je odličan izbor za one koji žele u sklopu digitalne nastave proširiti svoje znanje, ali i znanje učenika, i omogućiti razvoj jedne kreativno - tehničke vještine. 3D modeliranje se danas koristi u brojnim zanimanjima te nije isključivo vezano uz fotogrametriju i primjenu u geodetskoj struci. Arhitektonske vizualizacije, dizajniranje likova za videoigre, filmove ili reklame, 3D dizajn različitih proizvoda ili dijelova prooizvoda kod kojih su osim samog dizajna jako bitne i precizne mjere na modelu i 3D animacije samo su neke od grana primjene jedne ovako važne tehnike današnjice.

Jasna Čajsa Beber
Geodetska škola
Croatia

Jasna Čajsa Beber, dipl.ing.geod., nastavnica je strukovnih predmeta iz područja geodezije i geoinformatike u Geodetskoj školi u Zagrebu u kojoj radi od 2015. godine. Nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja za matematičko – fizičkog tehničara u Bjelovaru odlazi u Zagreb gdje 1996. godine završava preddiplomski studij geodezije, a 2012. godine i diplomski studij na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1998. godine radi u Zavodu za fotogrametriju u području restitucije, fotogrametrije i informacijske sigurnosti te kao voditeljica sektora obrade. Tijekom rada u Zavodu za fotogrametriju sudjeluje na brojnim projektima obrade satelitskih snimaka, aerofotogrametrijskog snimanja, izrade DOF-a, urbanističkog plana Grada Zagreba, održavanja baza podataka registra prostornih jedinica, katastarske izmjere i izrade 3D modela brojnih hrvatskih gradova. Osim navedenog, posjeduje i zvanje sudskog vještaka u području geodezije. S obzirom na prethodno radno iskustvo, u Geodetskoj školi zadužena je ponajviše za područje informatike te fotogrametrije i daljinskih istraživanja. Sudjeluje i u brojnim projektima i izvannastavnim aktivnostima za poboljšanje i promaknuće rada škole, kao što je natjecanje This is our time, Erasmus+ projekti, izrada standarda zanimanja i modernizacija školskog kurikuluma.

Irena Janton
Geodetska škola
Croatia

Irena Janton, mag.ing.geod.et geoinf., nastavnica je strukovnih predmeta iz područja geodezije i geoinformatike u Geodetskoj školi u Zagrebu u kojoj radi od 2020. godine. Svoje osnovnoškolsko obrazovanje započela je u Ivanić-Gradu, a nastavila u Zagrebu gdje 2012. godine završava IV gimnaziju i srednju glazbenu školu Pavla Markovca. 2020. godine završava diplomski studij geodezije i geoinformatike na Geodetskom fakultetu u Zagrebu. Tijekom školovanja sudjelovala je u razmjeni studenata u okviru Erasmus projekta na Politehničkom sveučilištu u Valenciji te u studentskom programu "Work & Travel" u SAD-u. Također, pohađala je brojne domaće i međunarodne konferencije iz područja geodezije i geoinformatike, a 2019. godine sudjeluje u organizaciji Regionalnog susreta studenata geodezije u Zagrebu za što 2020. godine dobiva Dekanovu nagradu Geodetskog fakulteta i Rektorovu nagradu Sveučilišta u Zagrebu. U Geodetskoj školi od samih početaka redovito surađuje s ostalim nastavnicima i učenicima na provođenju projekata i natjecanja, kao što su World Skills Croatia, CAD Hrvatska, Dabar i This is our time.

Potrebno predznanje: Osnovna razina korištenja računala

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC