Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
9.0MB

Budućnost je u digitalnom dizajnu - Figma for education

Izlaganje upoznaje sudionike s najmoćnijim programom za digitalni dizajn današnjice - Figmom, koja je nedavno dobila inačicu za obrazovanje, "Figma for education". Kako u osnovnoj školi u kurikulumu nastave informatike nije predviđeno mjesto za digitalni dizajn, kroz izlaganje se proteže nekoliko ideja na koje načine je moguće kroz postojeće ishode provući izradu digitalnog sadržaja u Figmi. Iako je vrlo izgledom vrlo jednostavan alat, Figma omogućuje izradu izrazito kompleksnog sadržaja, a najčešće ga se koristi u izradi prototipova aplikacija i web stranica. Snalaženje u ovakvoj vrsti programskog alata omogućit će učenicima savladavanje osnova u digitalnom dizajnu koji je danas vrlo unosan i tražen posao. Osim toga, Figma je alat u kojem je na vrlo jednostavne načine moguće uspostaviti digitalnu interakciju više korisnika istovremeno i kao takav je, osim za dizajn, izvrstan i za razmjenu digitalnih sadržaja, ideja i slično. Interakciju više korisnika uspostavit će se kroz datoteku FigJam u kojoj se mogu raditi umne mape, brainstorming, radionice, razna planiranja, prikaz podataka kroz dijagrame te različite igre kroz koje se sudionici radionica mogu više upoznati, dok se sadržaj dizajnira u Design file-u. Samo predavanje zamišljeno je u dva dijela. Prvi dio u kojem se prikazuje na koji način se može interaktivno uključiti u FigJam Figme te koje su mogućnosti FigJama. Sudionike se upoznaje sa sučeljem, postavljanjem post-it papirića na kojem se može pisati, fotografiranjem sudionika u igrama razbijanja leda, postavljanje naljepnica i slično te prikaz različitih template-a s kojima si mogu olakšati posao u organizaciji. Drugi dio predavanja jest prikaz ideja za nastavu informatike u kojoj učenici izrađuju digitalni sadržaj u Design file-u i međusobno komuniciraju u spomenutom programskom alatu kroz FigJam. „Figma for education“ u potpunosti je besplatan te ga je kao takvog šteta ne iskoristiti u nastavi.

Marijana Jakelić
Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
Croatia

Marijana Jakelić već 7. godinu predaje informatiku u OŠ Kneževi Vinogradi. U slobodno vrijeme bavi se grafičkim dizajnom i UX/UI dizajnom.

Mirela Bazikić
Osnovna škola Kneževi Vinogradi, Kneževi Vinogradi
Croatia

Mirela Bazikić učiteljica je matematike u OŠ Kneževi Vinogradi. Slobodno vrijeme provodi družeći se s prijateljima, igrajući sudoku i rješavajući križaljke.

Potrebno predznanje: Osnove rada na računalu

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC