Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Upoznavanje sa sustavom za poslovanje ustanova CARNET Sigma

Ideja radionice je upoznavanje sudionika sa CARNET Sigma sustavom i modulima koji su razvijeni kroz e-Škole projekt. Uz samo upoznavanje sa aplikacijom, prikupit ćemo prijedloge za daljnji razvoj/izmjene sustava. Također, kroz zajednički rad ćemo se dotaknuti najčešćih pitanja i odgovora koji se pojavljuju.

U uvodnom dijelu, sudionici će biti upoznati sa sustavom CARNET Sigma, načinom prijave u sustav, preduvjetima za korištenje i spomenuti trenutne brojke korištenja sustava.

Prikazat će se mogućnosti i funkcionalnosti implementirane po pitanju nove Uredbe o uredskom poslovanju i na koji način ih koristiti te što nas dalje očekuje. Predstavit će se ideje o novim modulima koji su se iskazali potrebnim i iskoristivim za obrazovne ustanove i njihove nastavne procese. Kroz radionicu će se razgovarati sa školama o njihovim daljnjim potrebama kako bi se sustav čim više prilagodio školskom poslovanju. Zajedničkim radom proći će se potrebe u poslovnim procesima i poslovanju ustanova i razraditi ideje za daljnju digitalizaciju.

Na radionici će se razgovarati i o tome što je do sad razvijeno, koji su daljnji planovi i što je u začetcima

Radionica je namijenjena djelatnicima računovodstva i tajništva, ali i onima koji su upoznati s aplikacijom te bi voljeli sudjelovati u prijedlozima za nadogradnje i iskazati dodatne potrebe, a da su izvedive kroz sustav.

Prethodno predznanje nije potrebno s obzirom na profil sudionika. Sudionici će nakon radionice biti upoznati s načinom prijave u sustav, navigacijom kroz aplikaciju, osnovama poznavanja modula koji su dostupni, kojim kanalima se obratiti podršci i dostupnim materijalima potrebnim za edukaciji. Sudionici će biti u mogućnosti postavljati pitanja za cijelo vrijeme trajanja radionice.

Karla Lojen
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Karla Lojen zaposlena je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET u službi "Centri potpore". Posjeduje višegodišnje iskustvo rada s korisnicima u sustavu obrazovanja. Sudjeluje u aktivnostima vezanima uz drugu fazu programa e-Škole. Posjeduje radno iskustvo kao podrška korisnicima na projektu, u obliku podrške obrazovnom sustavu, ali i kao terenska podrška.

Marko Lovrić
InfoDom
Croatia

Marko Lovrić je diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Financije. U tvrtki InfoDom d.o.o. zaposlen je na poziciji vodećeg konzultanta za poslovna rješenja gdje sudjeluje na inozemnim i tuzemnim projektima implementacije i održavanja svjetskih ERP sustava kao što su Oracle EBS te ODOO Open source rješenje. Svoje višegodišnje iskustvo stekao je radeći na brojnim većim projektima u ulozi konzultanta i arhitekta rješenja, te poglavito stekao iskustvo u poslovnim procesima i poslovanju iz područja financija, logistike, te upravljanja projektima. Od značajnih projekata implementacije poslovnih rješenja izdvajaju se projekti u tvrtkama Elektroprivreda Crne Gore, Crnogorski elektrodistributivni sistem, Odašiljači i veze, Dalekovod, SIJ-Slovenska industrija jekla i druge. Veliko znanje prikupio je na brojnim implementacijama softvera za provođenje revizije i kontrolinga u većim bankama (Privredna banka Zagreb, Zagrebačka banka, Podravska banka, Hrvatska narodna banka, Centralna banka BiH…), Poreznoj upravi RH, revizorskim kućama i državnim uredima za reviziju u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Također, nekoliko godina obnašao je poslove direktora za financije i kontroling u tvrtki Infodom d.o.o. U ulozi voditelja i vodećeg konzultanta sudjelovao je na projektu lokalizacije i prilagodbe svjetskog rješenja za potrebe unaprjeđenja poslovanja školskih ustanova u okviru projekta ''e-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola'', gdje trenutno aktivno sudjeluje na projektu.

Kristina Sambolec
InfoDom d.o.o.
Croatia

Kristina Sambolec magistrirala je na Fakultetu organizacije i informatike Varaždin, smjer Ekonomika poduzetništva. U poduzeću Infodom zapošljava se na poziciji konzultanta za poslovna rješenja gdje sudjeluje na inozemnim i tuzemnim projektima implementacije i održavanja svjetskih Poslovno-informacijskih sustava kao što su Oracle EBS te ODOO Open source rješenje. Poslovno-informacijski sustav je modularan i najpotpuniji skup aplikacija koje pokrivaju gotovo sva područja poslovanja - od prodaje i marketinga, preko projekata, financija i upravljanja ljudskim kapitalom sve do obračuna plaće, upravljanja proizvodnjom i lancem opskrbe - procesi u kojima je aktivno sudjelovala u dizajnu i prilagodbi rješenja za specifične potrebe korisnika. Svoja znanja u području poslovnih rješenja stječe na projektima implementacije Oracle EBS-a u Odašiljačima i vezama, Elektroprivredi Crne gore, te Crnogorskom elektrodistributivnom sistemu. Također, sudjeluje na projektu analize i dizajna rješenja za lokalizaciju softvera sukladno zakonskim i poreznim propisima RH za poduzeće FlixBus; analize i preporuke unaprjeđenja ERP sustava sukladno najboljim svjetskim praksama za poduzeće Končar. Trenutno sudjeluje na projektima Razvoj i implementacija sustava za podršku poslovanju škola u sklopu projekta ''e-škole: uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola''. Na svim projektima sudjeluje i u educiranju korisnika za korištenje poslovnih rješenja. Svojim predanim radom na brojim projektima nastoji proširiti svoja znanja u poslovnim procesima kako profitnih organizacija, tako i proračunskih korisnika, kako bi unaprjeđenjem poslovnih rješenja maksimizirala profitabilnost i efikasnost korisnika, uz istovremeno zadovoljavanje zakonskih okvira pojedine zemlje.

Petra Pražić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Petra Pražić zaposlena je u Hrvatskoj akademskoj i istraživačkoj mreži - CARNET u službi "Centri potpore". Ima iskustva u radu s korisnicima u sustavu obrazovanja, specifično rad s korisnicima vezano uz e-Škole projekt.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja za ciljanu skupinu.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC