Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
92.1MB

Kad Microsoft pomaže...

U današnjem društvu inkluzija je imperativ kada govorimo o osobama s invaliditetom. Inkluzija kao nastojanje da se svi ljudi integriraju u društvo kako bi mogli pridonosit kao pojedinci. Kada govorimo o inkluziji u obrazovanju, naglasak je na uključivanju svih učenika u obrazovani proces, neovisno o njihovom psihofizičkom stanju, kulturnim i socijalnim različitostima.. Odgoj i obrazovanje učenika s teškoćama u razvoju temelji se na načelima prihvaćanja različitosti učenika, prihvaćanja različitih osobitosti razvoja učenika, osiguravanja uvjeta i potpore za ostvarivanje maksimalnoga razvoja potencijala svakoga pojedinog učenika.

Kako bi uključili u svakodnevne školske aktivnost i nastavni proces, te olakšali učenicima s posebnim odgojno obrazovnim potrebama stjecanje novih znanja i kompetencija, današnjim učiteljima i učenicima nude mnoga moderna pomagala, digitalni alati i programi.

Asisitvna tehnologija s druge strane predstavlja bilo koji uređaj, softver ili oprema koja pomaže pri učenju, komunikaciji ili jednostavno olakšava svakodnevne aktivnosti. Korištenje određene asistivne tehnologije ovisi o teškoći, prema tome razlikujemo tehnologiju za čitanje, pisanje, matematiku i razumijevanje slušanog.

U sustav Microsoft Office 365, koji je besplatan i dostupan svima učiteljima i učenicima, ugrađen je širok raspon pristupačnosti i asistivne tehnologije koja učenicima s teškoćama omogućuje lakše učenje. Asisitvni alati koji su integrirani unutar Microsoft Office 365 kao što su: Uređivač (Editor), Stopljeni čitač ( Immersive reader), Matematički asistent ( Math Assistant), Diktiranje (Dicattion) i Pripovjedač (Narration). Ovim interaktivnim izlaganjem pokazat ćemo sudionicima kako smo implementirali Microsoftove asistivne alate u nastavu fizike kako bismo učenicima s teškoćama olakšali obrazovni proces. Opisati ćemo svaki pojedini asistivni alat kao i primjere kojima smo se služile u vlastitoj učionici.

Ivana Ljevnaić
Osnovna škola "August Cesarec" Ivankovo
Croatia

Ivana Ljevnaić, učitelj savjetnik u OŠ "August Cesarec" u Ivankovu. Diplomirala je 2006. na odjelu za Fiziku sveučilišta J.J. Strossmayera u Osjeku te stekla zvanje profesora fizike i tehničke kulture. Suautorica je Zbirke zadataka "Fizika plus" te autorica testova i digitalnih sadržaja za učenike sa teskoćama iz fizike za 7. i 8.razred. Tri godine je Microsoftov inovativni edukacijski stručnjak. Održava razne radionice i predavanja na državnoj i međunarodnoj razini.

Marija Gaurina
Technical and industrial secondary school Ruđera Boškovića in Sinj
Croatia

Marija Gaurina, profesorica je mentorica fizike i informatike u Tehničkoj i Industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju. Školovanje je nastavila 2020. godine na poslijediplomskom doktorskom studiju Istraživanja u edukaciji prirodnih i Tehničkih znanosti u Splitu na PMF-u, smjer fizika. Pet godina je ambasadorica Scientixa za Republiku Hrvatsku, Microsoftov inovativni edukacijski stručnjak, certificirani National Geographic edukator i član stručne radne skupine za European Schoolnet Academy i Polar Star. Održava razne STEM radionice, seminare i tečajeve na lokalnoj, nacionalnoj i međunarodnoj razini, uživo i online. Njezin znanstveni interes uključuje analizu elemenata igrifikacije i njihovog utjecaja na edukacijsku fiziku osobito na srednjoškolskoj razini obrazovanja, konceptualne umne karte u prirodoslovnom obrazovanju te višestruke reprezentacije u obrazovanju fizike.

Potrebno predznanje: Bez potrebnog predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC