Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
37.6MB

Pogled iz svemira

Daroviti i potencijalno daroviti učenici osnovne škole Trilj koji pohađaju INA Klub istraživača istraživali su posljedice urbanizacije na klimatske promjene, geografski prostor i promjenu okolišnih obilježja nastalih u određenom vremenu. Sudionici će se upoznati s radom Tima za darovite OŠ Trilj i njihovim metodama primjene satelitskih podatka u interdisciplinarnom pristupu nastavi informatike, geografije, biologije, kemije i fizike. Interaktivno izlaganje upoznati će polaznike s radom darovitih učenika i njihovim korištenjem platforme EO Browser. Ova platforma se služi podacima Sentinel satelita Copernicus sustava Europske svemirske agencije. Učenici su istražili podatke satelita koji se koriste u promatranju Zemlje. Naučili su odrediti kriterije pretraživanja relevantnih podataka različitih kategorija. Usporedili su fotografije različitih kategorija u vremenskim intervalima te interpretirali tematske karte. Izradili su vremensku lentu preko koje se zorno vide promjene na Zemlji. Iskustvo rada s prostornim podacima omogućilo je učenicima kvalitetno i dubinsko razumijevanje složenosti prirodnih i antropogenih procesa koji utječu na promjene na Zemlji. Cilj interaktivnog izlaganja je prikaz primjera dobre prakse i razvijanje kompetencija učitelja za rad s darovitim učenicima. Sudionicima izlaganja će biti prikazano kako izabrati geografsko područje interesa u određenom vremenskom periodu uz minimalnu pokrivenost oblaka. Saznati će kako odabrati teme istraživanja kao što su: urbanizacija, atmosfera i zagađenost zraka, vegetacija, šumski požari, poplave, suše, vulkansko djelovanje, oceani i vodene površine, geološka obilježja prostora, pokrivenost snijegom i ledom. Sudionicima će se demonstrirati kako kroz digitalni alat EO Browser kod darovitih i potencijalno darovitih učenika razvijati transverzalne vještine koje su neophodne za budućnost; kritičko i inovativno razmišljanje, komunikacijske vještine, suradnički i timski rad, kritički osvrt na informacijske podatke unutar konteksta, analizu podataka u online okruženju te refleksivno mišljenje.

Anita Čota
Osnovna škola Trilj
Croatia

Diplomirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zadru i stekla zvanje profesora geografije i sociologije. Zaposlena u Osnovnoj školi Trilj gdje je članica Tima za darovite i Tima za kvalitetu. Sudionica je međunarodnih i državnih projekata kao što su "Assesment of Transversal Skills 2020" (ATS2020) odnosno "Vrednovanje generičkih kompetencija 2020", PLATON projekt - inovativni okvir edukacija nastavnika kroz velike ideje znanosti, Global Schools Program kao Global Schools Advocate za Hrvatsku 2022. godine, MenSi - mentorstvo za unapređivanje škole, Biomozaik Krš i more. Izlaže na državnim i međunarodnim skupovima.

Ivana Marić Zerdun
Osnovna škola Trilj
Croatia

Diplomirala je na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu i stekla zvanje profesora biologije i kemije. Zaposlena je u Osnovnoj školi Trilj kao učiteljica biologije i kemije te je u istoj članica Tima za darovite i Tima za kvalitetu. Voditeljica je Županijskog stručnog vijeća učitelja kemije za osnovnu školu Splitsko-dalmatinske županije. Suautor je udžbenika, radnih bilježnica, digitalnih sadržaja i priručnika kemije, zbirke zadataka iz ekologije i multimedijalnih materijala. Stekla je zvanje učitelja savjetnika. Članica je ekološke udruge Sunce. Član je ISE Hrvatske zajednice i stekla je značke Inovativni nastavnik: znalac i Inovativni nastavnik: Guru sudjelovanjem na online tečaju "Inovativni nastavnici: primjena obrazovnih trendova i digitalnih alata". Sudjelovala u projektu "Assesment of Transversal Skills 2020" (ATS2020) odnosno "Vrednovanje generičkih kompetencija 2020", u PLATON projektu - inovativni okvir edukacija nastavnika kroz velike ideje znanosti, Rijeke znanja, MenSI - mentorstvo za unapređivanje škole, Biomozaik - Krš i more. Izlagač je na županijskom, državnim i međunarodnim skupovima.

Mia Ćuk Vuco
Osnovna škola Trilj
Croatia

Diplomirala na Prirodoslovno matematičkom fakultetu u Splitu i stekla zvanje magistra fizike. Zaposlena u Osnovnoj školi Trilj i Osnovnoj školi Petra Kružića u Klisu. Članica je Tima za darovite i Tima za kvalitetu u Osnovne škole Trilj. Sudionica je međunarodnih i državnih projekata kao što su MenSI - mentorstvo za unapređivanje škole, Biomozaik - Krš i more. Izlaže na državnim i međunarodnim skupovima.

Potrebno predznanje: Sadržaj nastavnih predmeta STEM područja i osnovna razina informatičkih vještina.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC