Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
1.4MB

Arduino Nano i pulsno-širinska modulacija

Upravljanje elektrouređajima u našoj okolini postaje sve jednostavnije i jeftinije. Uzrok tome je pojava mikroupravljača. Jedan od jednostavnijih mikroupravljača je i Arduino Nano. U ovoj radionici polaznici će dobiti potreban materijal za rad i to: Arduino Nano pločicu, eksperimentalnu pločicu, LED diode, mali istosmjerni motor, tranzistor, otpornike, potenciometar i fotootpornik. Upoznat će se s analogno digitalnom konverzijom (ADC), pulsno širinskom modulacijom (PWM) i radom tranzistora kao sklopke. U elektronici se signali dijele na: analogne i digitalne. Za početak, sve što većinom osjećamo, vidimo, čujemo je analogni signal, a ono što računalni procesor vidi je digitalni signal. Mjerenja analognih signala su kontinuirana. Rezultati mjerenja analognih signala putem mikroupravljača utječu na upravljanje i regulaciju izvršnih članova. Analognim signalom ne možemo direktno upravljati izvršnim članovima već za to koristimo analogno digitalnu konverziju. Arduino Nano ima ugrađen 10 bitni analogno digitalni konverter. Dakle taj konverter može pretvoriti naponski ili strujni signal u broj od 0 do 1023. Takav broj se dalje koristi u upravljanju i regulaciji izvršnih članova. Upravljanje i regulaciju izvršnih članova, LED dioda i malih istosmjernih motora, u ovoj radionici polaznici će vršiti putem pulsno širinske modulacije. Takva modulacija je već definirana u Arduino IDE razvojnom okruženju, koji ćemo koristiti u ovoj radionici, te je potrebno samo podesiti parametre da bi dobili željeni rezultat. Polaznici će savladati i kako definirati na svoj jednostavni način vlastitu pulsno širinsku modulaciju. Kao analogne senzore koristiti će potenciometar i fotootpornik. Očitanja sa senzora iskoristiti će putem analogno digitalne konverzije za pulsno širinsku modulaciju i na taj način upravljat će brzinom trčećeg svjetla, intezitetom svjetlosti LED dioda te brzinom vrtnje istosmjernog motora.

Mirijan Ritoša
Srednja škola Buzet
Croatia

Rođen 16.2.1965. godine. Diplomirao na FER-u Zagreb. Nastavnik je strukovnih predmeta u području elektrotehnike. Ima 22 godine rada u privredi u raznim poduzećima u Istri. U Srednjoj školi Buzet zaposlen je od 2014. godine i izuzetno aktivno sudjeluje u pisanju prijava i provedbi dosadašnjih Erasmus+ projekata kao vrsni poznavatelj struke.

Pino Zidarić
Srednja škola Buzet
Croatia

Rođen 25.10.1994. godine. Diplomirao na Odjelu za informatiku u Rijeci. Nastavnik je računlstva. U Srednjoj školi Buzet zaposlen je od 2019. godine i aktivno sudjeluje na Erasmus+ projetkima i na unapređenju rada škole i njezinih zaposlenika. U slobodno vrijeme se bavi digitalnim marketingom i poljoprivredom.

Potrebno predznanje: Predznanja nisu potrebna, ali su poželjna kao osnovno znanje programiranja i poznavanje binarnog sustava.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC