Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
232KB

Od GOCa do ROCa

Ovaj rad nema pretenzije biti znanstveni, pa ni stručni članak, već svojevrsni oblik preglednog rada o digitalnim početcima i iskustvima jedne srednje škole. U ovom radu želimo prikazati neke od aktivnosti i digitalnih iskustava Geodetske škole od kada je prestala biti članica Građevinskog obrazovnog centra, pa do pred nadamo se skoro otvaranje Regionalnog obrazovnog centra, sada u školi kao samostalnoj ustanovi. U ovim iskustvima i aktivnostima škola je ostvarivala odličnu suradnju s CARNET-om, a koje su zatim dobile potvrdu kvalitete u projektu e-Škole. Geodetska škola članica je CARNET-a od 1996. godine. Suradnja s CARNET-om omogućila nam je mnoge aktivnosti tijekom proteklih 27 godina, a pojavom projekta e-Škole, ona odlazi na još višu razinu. Štoviše, vrhunac suradnje smatramo sudjelovanje u pilotu i drugoj fazi projekta e-Škole: Razvoj sustava digitalno zrelih škola. U ovom radu ćemo navest izazove koje smo manje ili više uspješno rješavali i dobrobiti koji su iz toga proizašli. Spomenut ćemo i eventualne poteškoće koje su se uz put pojavljivale. U svim aktivnostima koje navodimo najviše je bilo entuzijazma. Često smo bili usamljeni jahači (tzv. lone ranger approach), sve do dolaska projekta e-Škole koji nam je potvrdio da smo bili na dobrom putu, ali nas i dodatno digitalno osnažio te učvrstio. Kroz opis iskustava i digitalnih aktivnosti u radu Geodetske škole, a ponajviše kroz suradnju s Carnetom, želimo pokazati široj javnosti proces sazrijevanja jedne škole od digitalnog početnika do digitalno zrelog korisnika. Nadamo se kako jedan ovakav prikaz može biti poticaj onima koji su na tome putu da se trud isplati, a onima koji su već tamo, da potvrde i utvrde svoja dragocjena iskustva.

Zlatan Soldo
Geodetska škola
Croatia

Geodetska škola

Nakon osam godina rada u geodetskom gospodarstvu, Zlatan Soldo dipl. ing. geodezije (profesor-savjetnik) od 1991. godine predaje strukovne predmete u Geodetskoj tehničkoj školi. Od 1994. godine do danas je voditelj informatičke učionice. Od 1996. bio je CARnet koodinator u Geodetskoj školi. U svojoj školi vodio je i vodi više međunarodnih projekata vezanih za ekologiju i primjenu IKT u školstvu. Završio je ELA-u smjer Course Design. Više puta držao predavanja na CUCu. Autor je, koautor i urednik više naslova iz područja geodezije, informatike i tehničke kulture. Kao urednik dva puta je dobio nagradu Josip Juraj Strossmayer za područje tehničke znanosti. Za svoj pedagoški rad nagrađen je Godišnjom nagradom "Ivan Filipović" za promicanje pedagoške teorije i prakse. Nositelj je Ministrovog priznanja za uspješan, kvalitetan i kreativan rad. Odlikovan je Redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana. Oženjen je. Otac troje djece.

Ratko Medan
Geodetska škola
Croatia

Geodetska škola Ratko Medan dipl.ing.geod. profesor savjetnik u Geodetskoj školi u Zagrebu, Av. Većeslava Holjevca 15.

Rođen u Zagrebu, 16.12.1978. Završio srednju Geodetsku tehničku školu u Zagrebu, nakon koje upisuje Geodetski fakultet i kojeg završava 2004. godine.

Tijekom i nakon završenog fakulteta radi na geodetskim poslovima u privredi te se u rujnu 2005. zapošljava u Geodetskoj tehničkoj školi.

Tijekom svog rada u školi surađuje na različitim školskim projektima. Vodio je Geodetski praktikum unutar škole i učeničku praksu nekoliko godina. Završava Carnetovu ELA-u (smjer Tutoring). Sudjeluje na CUC-u zadnjih nekoliko godina kao autor radova, radionica i interaktivnih izlaganja.

Koordinator i član u više radnih skupina za izradu kurikularnih dokumenata iz podsektora Geodezija. Sudjelovao je i vodio školski projektni tim u sklopu EU projekta "Grading soft skills - GRASS" za prepoznavanje, razvijanje i vrednovanje socijalnih vještina. Vodio tim učenika Geodetske škole na prvom Copernicus hackathonu u Zagrebu za izradu različitih aplikativnih rješenja na temelju satelitskih snimaka programa Copernicus.

Oženjen. Otac troje djece.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC