Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
90.1MB

e-Twinning projekt “SUPERPOWERED – veliki za male”

Zajednički projekt Srednje škole Zlatar i Osnovne škole Ante Kovačića Zlatar, dobar je primjer suradnje nastavnika STEM područja, vršnjačkog poučavanja, igrifikacije i robotike. Nastavnici osnovne i srednje škole kroz zajedničke aktivnosti i uz unaprijed osmišljene zadatke potiču učenike na istraživanje i rješavanje problema. Srednjoškolci uz pomoć svojih mentora pripremaju radionice robotike te poučavaju osnovnoškolce osnovama programiranje robota koristeći Lego EV3 edukacijske komplete, podloge i elemente sa FLL natjecanja RePLAY, Cargo Connect i Superpowered. Nakon što osnovnoškolci upoznaju osnovne dijelove robota, vrste senzora, načine očitavanje podataka sa senzora, pokretanje motora - sve što je potrebno da se robot kreće, priča i hoda, kreću sa rješavanjem zahtjevnijih zadataka i unaprijed definiranih misija. Umjesto gotovih rješenja, učenici sami i uz pomoć svojih vršnjaka istražuju razne načine rješavanja problema. Proces učenja u kontekstu STEM obrazovanja je društveni proces komunikacije, suradnje, interakcije, istraživanja, kritičkog i kreativnog mišljenja. Korištenje igrifikacije i gotovih scenarija poučavanja u robotici pomaže u razvoju različitih skupina vještina, uključujući i vještine 21. stoljeća kao što su medijska i tehnološka pismenost, socijalne vještine, rješavanje problema, kritično razmišljanje, kreativnost, znatiželja, donošenje odluka,.. Srednjoškolci su se odlično snašli u ulogama predavača te na originalan način prenijeli svoje znanje osnovnoškolcima. Na taj način proširili su i svoje znanje iz programiranja, jer je poznato da najbolje učimo kada poučavamo druge. Osnovnoškolci su odlično prihvatili vršnjačko poučavanje, a pošto su radili u grupama po troje učenika, ujedno su kroz suradničko učenje razvijali komunikativnost, toleranciju i empatiju. Bili su vrlo aktivni, poticali jedni druge i zajedno rješavali probleme. Kod ovakvog načina rada učenici pokazuju veći interes za aktivnosti učenja i ostvaruju bolje rezultate. Uvažavaju se različitosti i njeguju pozitivni vršnjački odnosi. Stiče se samopouzdanje i sigurnost u radu. Najbolji učenici iz obje škole će kao ekipa sudjelovati na natjecanju FLL Superpowered 2023 u organizaciji Hrvatskog robotičkog saveza i FER-a.

Vesna Pisačić
Srednja škola Zlatar
Croatia

Vesna Pisačić, diplomirani informatičar, radi u Srednjoj školi Zlatar kao nastavnica informatike i računalstva. Godine 2018. drugi put je promovirana u zvanje profesor savjetnik. Sudjeluje na školskim, županijskim i državnim natjecanjima iz informatike, održava mrežnu stranicu Srednje škole Zlatar, održava radionice i predavanja za nastavnike na stručnim skupovima te priprema učenike za natjecanja iz područja informatike. Proteklih nekoliko godina sudjeluje u ispravljanju ispita državne mature. Od školske godine 2018./2019. voditeljica je Županijskog aktiva nastavnika informatike za srednje škole Krapinsko-zagorske županije.

Stjepan Pisačić
Srednja škola Zlatar
Croatia

Stjepan Pisačić, dipl.ing.prometa, radi u Srednjoj školi Zlatar kao nastavnik prometne skupine predmeta. 2013. godine napreduje u zvanje profesor savjetnik. Bio je član radne skupine za izradu standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i strukovnog kurikuluma za zanimanje Tehničar za poštanske i financijske usluge. Bio je više puta mentor pripravnicima do stručnog ispita. Od 2015. godine do danas je voditelj Međužupanijskog stručnog vijeća za logistiku i špediciju i za zračni promet. Održao više predavanja na županijskoj i državnoj razini. Pripremio više tematskih izložbi otvorenih za javnost, kao i javnih i kulturnih priredbi u školi te je više godina sudjelovao u pripremanju i provedbi natjecanja na razini škole. Bio je član organizacijskog odbora za organizaciju Državnog natjecanja učenika u obrazovnom sektoru promet i logistika te je bio mentor učenicima koji su imali uspješne rezultate na Državnim natjecanjima. Sudjelovao je u izradi predmetnog kurikuluma te je suautor udžbenika Promet i logistika za strani jezik u struci u sklopu projekta: EDSIPI@-Engleski i njemački jezik u strojarstvu i prometu-interaktivno. Voditelj je stručnog vijeća prometa, ekonomije i prava u Srednjoj školi Zlatar. Član je radnih skupina za izradu sektorskih kurikuluma i strukovnih kurikuluma za Promet u logistika.

Nina Posarić
Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar
Croatia

Nina Posarić, učiteljica informatike u OŠ Ante Kovačića Zlatar unatrag 30 godina. Završila je Fakultet organizacije i informatike te pedagoško-psihološku izobrazbu. Bila je voditeljica Županijskog stručnog vijeća učitelja informatike Krapinsko-zagorske županije od 2006. do 2018. godine. Mentorica desetak pripravnika, učitelja informatike. Održala je 200-tinjak predavanja i radionica vezanih uz primjenu IKT-a u nastavi. Recenzentica je udžbenika informatike #Moj portal za osmi razred. Dugi niz godina priprema učenike za sudjelovanje na svim razinama natjecanja iz informatike. U listopadu 2018. drugi je put promovirana u zvanje učiteljice savjetnice.

Potrebno predznanje: nisu potrebna predznanja polaznika

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC