Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Na kibernetičkom frontu ništa novo

Kibernetičke prijetnje jedan su od najvećih izazova današnjice. S obzirom na sve veću ovisnost o tehnologijama interes napadača postao je sve veći, bilo da se radi o stjecanju financijske koristi, prikupljanju osjetljivih i osobnih podataka ili određenoj vrsti industrijske špijunaže. Prema tome, obrazovna zajednica također je zanimljiva napadačima, što zbog pristupa velikoj količini podataka što zbog pristupu rezultatima određenih istraživanja. CARNET-ov odjel za Nacionalni CERT bavi se incidentom ako se jedna od strana u incidentu nalazi u Republici Hrvatskoj, odnosno ako je u .hr domeni ili hrvatskom IP adresnom prostoru. Statistike obrađenih incidenata u Nacionalnom CERT-u pokazale su da je najveći interes napadača prema školama početkom rujna odnosno početkom nove školske godine. U tom periodu izvode se DDoS napadi na važne servise koje koristi pojedina škola ali povećava se broj phishing napada kojim napadači pokušavaju prikupiti korisničke podatke učitelja i profesora i na taj način pristupiti servisima koje koriste. Sudionici interaktivnog izlaganja imat će priliku naučiti što je Nacionalni CERT i kako je nastao, kojim se aktivnostima bavi te koji mu je djelokrug rada. Služba za obradu incidenata unutar Nacionalnog CERT-a sudionicima će približiti pojam računalno-sigurnosnog incidenta, koje sve tipove napada obrađuju te na koji način ispravno prepoznati i prijaviti računalno-sigurnosni incident. Bit će prikazani primjeri stvarnih incidenata koje je obradio Nacionalni CERT te će sudionici naučiti prepoznati koje opasnosti vrebaju na internetu, osobito u obrazovnom sustavu. Osim toga, sudionici će naučiti na koje načine napadači dolaze do osobnih podataka žrtvi, mailova ili lozinki. Prisutnima će biti objašnjeno na koji način mogu prijaviti incident i što sve pravilna prijava sadrži te kome se mogu obratiti za pomoć. Izlaganje će trajati 45 minuta.

Šime Mikecin
CARNET
Croatia

Zaposlen kao viši tehničar u Službi za obradu incidenata. Završio je preddiplomski studij Održavanje računalnih sustava a trenutno pohađa diplomski studij Informacijske sigurnosti i digitalne forenzike. Primarni posao mu je obrada, analiza i odgovor na pristigle računalno-sigurnosne incidente, bilo u javnom IP prostoru u RH ili CARNET-u. Sudjeluje na projektu e-Škole, odnosno više aktivnosti samog projekta. Također aktivno sudjeluje na kibernetičkim vježbama NATO Cyber Coalition i Cyber Europe. Glavni fokus mu je na defenzivi, odnosno obrani od računalno-sigurnosnih incidenata a područja interesa su digitalna forenzika, na koji način rade napadači, socijali inženjering i OSINT.

Bruno Varga
CARNET
Croatia

Bruno je završio diplomski studij informacijske sigurnosti i digitalne forenzike te je zaposlen kao inženjer za računalnu sigurnost u CARNET-ovom odjelu za Nacionalni CERT. Radi na poslovima unutar Službe za obradu incidenata koji primarno obuhvaćaju obradu, analizu i odgovor na računalno-sigurnosne incidente. Osim obrade incidenata, bavi se održavanjem i unaprijeđenjem internih servisa i skripti za automatizaciju obrade incidenata. Također radi na raznim aktivnostima projekata kao što su e-Škole i BrAIn te sudjeluje u kibernetičkom vježbama NATO Cyber Coalition i Cyber Europe. Glavni interes mu je na defenzivnoj strani sigurnosti s područjima interesa u digitalnoj forenzici, analizi malicioznog softvera i automatizacijom procesa.

Potrebno predznanje: osnovno služenje računalom i internetom

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC