Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pdf
520KB

Sva lica EduBlica - mikroučenje uz digitalne sadržaje

Upoznajte EduBlic - kratke sadržaje (do 10 minuta) za samostalno učenje, koji nastavnicima pomažu riješiti probleme i/ili situacije s kojima se susreću u praksi, a sadržajno su usmjereni na omogućavanje razvoja digitalnih kompetencija prema Europskom okviru digitalnih kompetencija za obrazovatelje. EduBlic čine mikrolekcije koje mogu sadržavati tekst, sliku, interaktivni element, ponekad i videosadržaj, i videolekcije koje sadrže isključivo videosadržaje (videoupute, animirani video ili videointervju), koje u kratkom vremenu daju konkretne odgovore na postavljena pitanja ili prikazuju iskustva u korištenju različitih aplikacija i alata, a teme variraju od onih kao što su „Osnovna pravila ponašanja na internetu“ do onih poput „Kako se spajaju projektor i prijenosno računalo“.

Marina Nikolić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNET
Croatia

Marina Nikolić je specijalistica u CARNET-ovom Odjelu za podršku obrazovanju, u Službi za podršku e-obrazovanju. Posljednjih pet godina intenzivno je uključena u provedbu aktivnosti u okviru projekta e-Škole. Prethodno zaposlenju u CARNET-u, organizirala je događaje, vodila marketinške i druge promotivne aktivnosti u sklopu različitih projekata u obrazovnom sektoru, kao i aktivnosti međunarodne suradnje obrazovnih institucija. Kao projektni menadžer radila je na planiranju, razvoju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih projekata, a sudjelovala je i u Erasmus+ mobilnostima kao član nenastavnog i nastavnog osoblja u Sloveniji i Finskoj, gdje je držala predavanja i organizirala radionice sa studentima. Završila je diplomski studij (smjer Marketing) na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Nositeljica je IPMA certifikata (razina D), a 2019. godine sudjelovala je u petotjednom programu Tech Innovation and Entrepreneurship, Professional Fellows Program u SAD-u, čiji je sponzor američki Državni ured za obrazovanje i kulturu.

Marko Brajković
Školska knjiga

Marko Brajković profesor je hrvatskog jezika i književnosti, a diplomirao je 2008. na Filozofskom faklultetu u Osijeku. 13 godina radio je kao učitelj hrvatskog jezika u Osnovnoj školi Lovas, a trenutno je zaposlen na mjestu ravnatelja iste škole. Područje interesa su mu korištenje digitalnih alata u nastavi, izrada digitalnih sadržaja i eLearning. Autor je digitalnih sadržaja za čitanku Snaga riječi i udžbenik Naš hrvatski u Školskoj knjizi, vanjski suradnik Agencije za mobilnosti i projekte Europske unije u svojstvu eTwinning ambasadora, predavač na radionicama za nastavnike u projektu e-Škole. Tijekom rada dodatno se stručno usavršavao u Hrvatskoj i inozemstvu, a primjere dobre prakse rado dijeli na webinarima, stručnim vijećima i radionicama.

Potrebno predznanje: Predznanja nisu potrebna.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC