Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Istraživanje učinaka projekta e-Škole (II. faza): Rezultati fokus grupa nastavnika i ravnatelja.

U istraživanju učinaka provedbe projekta e-Škole (II. faza) najveći dio podataka prikupljao se kvantitativnom metodologijom, ali provedene su i fokus grupe s ciljanim skupinama kako bi se omogućilo dubinsko razumijevanje učinaka projekta na glavne istraživačke konstrukte te su kvalitativno analizirani zapisi rasprava u fokus grupama. Primarni cilj fokus grupa bio je provjeriti efekte provedbe projekta na stavove i iskustva nastavnika, ravnatelja i stručnjaka za tehničku podršku. Također, cilj je bio ispitati je li došlo do promjena u učenju i poučavanju na razini škole te je li došlo do promjena u upravljanju školom iz perspektive ravnatelja. Provedeno je ukupno 12 fokus grupa s nastavnicima, ravnateljima i stručnjacima za tehničku podršku iz odabranih škola koje su uključene u projekt e-Škole. Prilikom odabira sudionika, vodilo se računa da u uzorku budu podjednako uključene škole iz pilot projekta i škole uključene u II. fazi projekta, osnovne i srednje škole te centri za odgoj i obrazovanje. Također, uključene su bile velike i male škole/centri iz većih i manjih gradova u RH, kao i škole/centri različitih razina digitalne zrelosti. U fokus grupama sudjelovalo je ukupno 40 nastavnika, 22 ravnatelja i 7 stručnjaka za tehničku podršku. U prezentaciji će biti prikazani stavovi i iskustva nastavnika i ravnatelja osnovnih i srednjih škola te centara za odgoj i obrazovanje koji su sudjelovali u fokus grupama. Također, ukratko će se prikazati i rezultati fokus grupa provedenih sa stručnjacima za tehničku podršku zaposlenim u osnovnim i srednjim školama.

prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Croatia

Prof. dr. sc. Svjetlana Kolić-Vehovec diplomirala je psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirala na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu u Ljubljani. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci i predaje predmete iz područja Edukacijske psihologije. Uglavnom se bavi istraživanjima kognitivnih, metakognitivnih i motivacijskih čimbenika čitanja i učenja, a posljednjih godina učinkom IKT-a na učenje. Objavila je četiri knjige, više poglavlja u knjigama međunarodnih renomiranih izdavača i više od 50 znanstvenih radova. Sudjelovala je na više od 80 domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih skupova. Bila je voditeljica sedam znanstvenih projekata. Trenutno je voditeljica projekta Istraživanje učinaka projekta e-Škole (II. faza) koji se provodi u okviru Centra za primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju, a na projektu Znanstvena provjera učinaka pilot projekta e-Škole u bila je ključni istraživač. Također, bila je voditeljica tima Filozofskog fakulteta kao partnera na projektu Obzor 2020 eConfidence u okviru kojeg su se razvile i evaluirale dvije ozbiljne igre. Bila je glavna urednica časopisa Psihologijske teme, a sada je članica uredništva časopisa European Journal of Psychology of Education, časopisa Metacognition and Learning te Frontiers in Psychology (Educational psychology). Bila je pročelnica Odsjeka za psihologiju, dugogodišnja predstojnica Katedre za kognitivnu, razvojnu i edukacijsku psihologiju, a obnašala je i dužnost Prodekanice za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

prof. dr. sc. Zoran Sušanj
Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Croatia

Prof. dr. sc. Zoran Sušanj diplomirao je psihologiju na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, magistrirao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, a doktorirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Redoviti je profesor u trajnom zvanju na Odsjeku za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci, gdje je ujedno i voditelj Centra za primijenjenu psihologiju, a bio je i pročelnik Odsjeka za psihologiju. Na diplomskom studiju psihologije predaje Organizacijsku psihologiju, Psihologiju rukovođenja i Organizacijski razvoj, a nastavu iz šireg područja psihologije rada i organizacijske psihologije izvodi i na drugim diplomskim i poslijediplomskim studijima u zemlji i inozemstvu. Provodi istraživanja u području radne motivacije, rukovođenja, organizacijske klime, kulture i pravednosti. Objavio je šezdesetak znanstvenih i stručnih radova te dvije knjige. Bio je voditelj projekta Znanstvena provjera učinaka pilot projekta e-Škole koji je proveo tim stručnjaka Centra za Primijenjenu psihologiju Odsjeka za psihologiju Filozofskoga fakulteta u Rijeci.

Potrebno predznanje: nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC