Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
6.2MB

Poboljšanje informacijske sigurnosti škola

Poboljšanje sigurnosti informacijskih sustava škola utječe pozitivno na njeno poslovanje. Stoga je potrebno donijeti interne dokumente kojim će se urediti politike i procedure kojima će škole nastojati poboljšati informacijsku sigurnost sukladno pozitivnim propisima i pravilima struke. Svrha politike informacijske sigurnosti je utvrđivanje općih ciljeva i smjernica za održavanje povjerljivosti, cjelovitosti i raspoloživosti informacija kojima škole raspolažu. Dokumenti bi trebali osigurati aktivno sudjelovanje svih zaposlenika i učenika te ostalih suradnika škola da sigurno i odgovorno koriste IKT tehnologiju pri svakodnevnom radu, uz pomoć ovlaštenih i educiranih osoba na školi, koje su imenovane da brinu za sigurnosnu politiku te imaju podršku ravnatelja u cijelom tom procesu. Za izradu dobre sigurnosne politike potrebno je utvrditi rizike i prijetnje te procijeniti ozbiljnost posljedica incidenata na samo poslovanje škola. Ako škola već ima sigurnosnu politiku koju redovno provodi, potrebno je provoditi redovne revizije sigurnosne politike. Razmjenom iskustava potrebno je dobiti informaciju kakvo je stanje na školama te trebaju li škole pomoć u izradi, reviziji ili provedbi sigurnosnih politika.

Ivana Jelačić
CARNET
Croatia

Ivana Jelačić je pravnica u Nacionalnom CERT-u. Trenutni fokus njenog interesa je informacijska sigurnost i pravo informacijskih tehnologija s naglaskom na kibernetičku sigurnost. Trenutno radi na ažuriranju i implementaciji nove verzije politike informacijske sigurnosti u CARNET-u sukladno zakonu i međunarodnim standardima. 1999. diplomirala je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a 2016. je završila poslijediplomski specijalistički interdisciplinarni studij Javna uprava na Sveučilištu u Zagrebu. U CARNET-u je od 2001. pa do 2021. godine radila kao voditeljica pravnih poslova. Posjeduje iskustvo u pripremi ugovora, izradi općih akata i drugih dokumenata, davanju pravnih mišljenja i tumačenja zakona, praćenju zakonodavstva, savjetovanju Uprave, zaposlenika i suradnika o svim pravnim pitanjima, te u koordinaciji i provedbi postupaka javne nabave. Redovno je surađivala na IKT projektima. Nakon 20 godina odlučila je usredotočiti se na pravo informacijskih tehnologija i kibernetičku sigurnost. 2022. godine stekla je certifikat Lead auditor ISO 27001:2013 i Interni auditor ISO 9001:2015.

Vlado Pribolšan
CARNET
Croatia

Vlado Pribolšan je savjetnik za informacijsku sigurnost. Trenutno je fokusiran na područje informacijske sigurnosti, implementacije sigurnosne politike i GDPR-a u CARNET-u, što uključuje analizu poslovnih procesa, njihovu dokumentaciju i preporuke za poboljšanje. Godine 1990. Vlado je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike Sveučilišta u Zagrebu, a 1998. godine je magistrirao na istom fakultetu. Tijekom rada u CARNET-u, od 1998. godine, sudjelovao je u raznim projektima vezanim uz računalnu i informacijsku sigurnost, projektiranje i implementaciju raznih servisa. Sudjeluje u GÉANT (Multi-Gigabit European Academic Network) međunarodnim projektima, koje sufinancira Europska unija. Bio je zamjenik ravnatelja CARNET-a. Prije CARNET-a radio je u Hrvatskom Telekomu kao sistem inženjer videotex sustava i voditelj odjela za Internet.

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC