Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Misli sva'ko da je nama lako

U okviru druge faze projekta e-Škole u periodu od rujna 2018. do rujna 2023. bilo je potrebno izgraditi lokalne bežične mreže na cca 1500 lokacija škola. Izgradnja lokalnih mreža jedan je od najkompleksnijih i najzahtjevnijih dijelova projekta, a dodatno je situaciju zakomplicirala pandemija i lockdown te posljedično nedostatak računalno-komunikacijske opreme na svjetskom tržištu. Dodatna poteškoća bila su i dva potresa u ovom periodu u kojima je oštećeno mnogo škola u Gradu Zagrebu i Zagrebačkoj županiji, Sisačko-moslavačkoj, Krapinsko-zagorskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj te Karlovačkoj županiji. Na dijelu tih škola izgrađene mreže bile su uništene, a na nekima je izgradnja morala biti odgođena radi obnove. Poseban izazov bile su zgrade škola koje su ujedno i zaštićena kulturna dobra. Projekt izgradnje mreža odvija se tri u ciklusa koja su započinjala s javnom nabavom, a obuhvaćaju projektiranje, kabliranje te ugradnju aktivne mrežne opreme, nakon koje škola ima funkcionalnu bežičnu mrežu. Sama nabava i koordinacija s konzorcijima dobavljača zahtjeva mnogo koordinacije s CARNET-ove strane, no u proces su bili uključeni i osnivači škola zaduženi za osiguravanje preduvjeta za izgradnju mreža na školama te škole koje su trebale izvođačima omogućiti radove u učionicama te sukladno tome prilagoditi odvijanje nastave. Za ovaj dugotrajan proces bilo je neophodno razviti partnerski odnos sa svim dionicima procesa te njihovo aktivno uključivanje. U provedbi ovog projekta ostvarena je uspješna suradnja svih uključenih, a u prezentaciji ćemo sudionike konferencije upoznati s izazovima i rješenjima koje smo nalazili u njihovom savladavanju s posebnim naglaskom na zanimljive, a ponekad i komične elemente. Vjerujemo kako će ova prezentacija biti interesantna sudionicima konferencije iz škola, jer su svi u određenom dijelu bili uključeni u ovaj proces te sada koriste samu infrastrukturu.

Patricia Pavlović
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Patricia Pavlović zaposlena je kao suradnica u Odjelu za podršku korisnicima. Svoj rad u CARNET-u započela je kao agentica na Helpdesku u timu za Podršku obrazovnom sustavu 2016. godine. 2019. godine nastavlja svoj angažman u projektnom timu e-Škole projekta. Patricia se u e-Škole projektu primarno bavi koordinacijom mrežnih projektnih aktivnosti što uključuje direktnu komunikaciju s kolegama iz mrežnog odjela, kolegama s Helpdeska, dobavljačima, osnivačima te direktno s korisnicima, odnosno školama. Osim navedenog, sudjeluje u provođenju i ostalih aktivnosti na e-Škole projektu.

Dora Jakopić
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Dora Jakopić voditeljica je tima za korisničku podršku u CARNET-u. Nakon tri godine rada kao agent na helpdesku u timu za podršku projektima, nastavlja svoj rad u ulozi voditeljice tima. Tim za podršku projektima pruža odgovore na upite vezane za projekt e-Škole i razvijenim uslugama (EMA, Edutorij, DOS, Scenariji poučavanja, CARNET sigma, CARNET delta, potpis.carnet.hr) te za sustav MDM. U okviru tima radi na organizaciji i unaprjeđenju komunikacije s korisnicima i kolegama iz Odjela za podršku korisnicima, edukacijama za upoznavanje novih CARNET-ovih usluga, optimizaciji procesa korištenih u svakodnevnom radu agenata i pružanju povratne informacije na njihov rad.

Sandro Bočkor
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET
Croatia

Sandro Bočkor voditelj je tima za korisničku podršku u CARNET-u. Rad u CARNET-u je započeo kao agent na helpdesku za CARNET-ove usluge koji između ostalog pruža podršku za lokalne mreže škola u okviru e-Škole projekta. Od početka 2022. godine nastavlja angažman kao voditelj tima gdje je organizira rad agenata i komunikaciju s korisnicima. U svojem radu u sklopu e-Škole projekta, posvećen je održavanju kvalitetne podrške te otklanjanju poteškoća koje se javljaju u sklopu projekta. Navedeno uključuje organizaciju raznih edukacija za agente, intenzivno praćenje kvalitete odgovora korisnicima i koordinaciju s ostalim timovima u sklopu CARNET-a.

Potrebno predznanje: nije nužno potrebno predznanje

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC