Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Promjene u strukovnom obrazovanju

Pridružite se diskusiji o modernizaciji sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja s voditeljem BoF-a prof. Milom Živčićem, ravnateljem Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. Modernizacija strukovnog obrazovanja u RH i razvoj novih strukovnih kurikuluma snažno je povezan s potrebama tržišta rada kroz izrađene standarde zanimanja i standarde kvalifikacija sukladno HKO-u i koji će se temeljiti na kurikularnom pristupu i ishodima učenja. Stjecanje kvalifikacija u strukovnom obrazovanju temelji se na procesu učenja koje je snažno povezano s poslovima koje će učenici obavljati na budućem radnom mjestu te za nastavak obrazovanja i cjeloživotno učenje. Kako bi se postigli željeni učinci u procesu strukovnog obrazovanja, nužna je snažna povezanost svih njegovih dionika: učenika, nastavnika u ustanovama za strukovno obrazovanje i/ili u regionalnim centrima kompetentnosti, mentora kod poslodavca i drugih. Tako će se ostvariti zahtjev da se strukovni kurikulumi planiraju na temelju kompetencija potrebnih na radnom mjestu, odnosno u zanimanju, a da se proces učenja i poučavanja realizira u realnim ili simuliranim situacijama radne aktivnosti. Proces učenja temeljenog na radu ključni je pristup te posebnost strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Raspravit će se teme poput modularne nastave, uloge strukovnih nastavnika i nastavnika općeobrazovnih predmeta i učenja temeljenog na radu na cjelokupan razvoj učenika strukovnih škola.

Mile Živčić
Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Croatia

Mile Živčić, prof., diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Radio je kao profesor povijesti do 2006. godine, kada se zapošljava na radnom mjestu višeg stručnog savjetnika u Agenciji za obrazovanje odraslih. 2011. godine imenovan je pomoćnikom ravnatelja Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, a od svibnja 2015. godine postaje i ravnateljem. Tijekom svoje karijere g. Živčić aktivno je sudjelovao u nizu konferencija, seminara i stručnih skupova u organizaciji različitih domaćih i međunarodnih institucija i organizacija kao npr. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za mobilnost i projekte EU, Hrvatsko andragoško društvo, Andragoški centar Slovenije, European Association for the Education of Adults – EAEA, Deutsche Volkshochschul-Verband – DVV itd. Objavio je nekoliko stručnih članaka i sudjelovao u brojnim međunarodnim projektima u području obrazovanja odraslih i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja. Osim toga, bio je član nekoliko Povjerenstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te član ekspertne skupine za praćenje i planiranje provedbe strategije obrazovanja odraslih.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC