Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Alati za nadzor i praćenje sigurnosti eŠkola

Tijekom provedbe projekta eŠkole, ICENT je u suradnji s Nacionalnim CERT-om radio na alatima koji bi trebali pomoći podizanju sigurnosti eŠkola. Dodatno, ICENT je na temelju tog rada objavio, ili su u postupku objave, i znanstvnei radovi. U ovom interaktivnom izlaganju bit će dan osnovni uvod u neke sigurnosne teme, a potom će se detaljnije demonstrirati dva razvijena alata i njihovo korištenje. Jedan alat služi za praćenje sigurnosnih problema na resursima te omogućava izradu raznih statistika. Drugi alat kontinuirano prati Web prostor eŠkola, i općenito Web prostor u HR, te se nad prikupljenim podacima mogu raditi razne obrade. Isto tako će za svaki alat biti navedeni budući razvoj do kraja projekta, kao i mogućnosti nekakvog daljnjeg razvoja, poglavito po pitanju korištenja umjetne inteligencije i istraživanja.

Izlaganje će trajati 60 minuta.

Stjepan Groš
Inovacijski centar Nikola Tesla
Croatia

Stjepan Groš je izvanredni profesor na Fakultetu elektrotehnike i računarstva sveučilišta u Zagrebu na kojemu je voditelj Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost i drži niz kolegija iz područja kibernetičke sigurnosti. Član je povjerenstva i predavač na sveučilišnom specijalističkom studiju Informacijska sigurnost. Suradnik je u Inovacijskom centru Nikola Tesla zadužen za kibernetičku sigurnost. Stjepan Groš bavi se kibernetičkom i informacijskom sigurnošću te je autor niza radova i pozvanih predavanja iz tog područja. Također, voditelj je niza projekata s temom informacijske i kibernetičke sigurnosti.

Marin Vuković
Inovacijski centar Nikola Tesla

Marin Vuković je izvanredni profesor na Zavodu za telekomunikacije Fakulteta elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Objavio je više od 40 znanstvenih i stručnih radova na konferencijama i u časopisima. Aktivno je sudjelovao na panelima, okruglim stolovima te održao pozvana predavanja s ciljem popularizacije struke i znanosti. Koautor je patenta pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo. Kao voditelj, istraživač i sudionik sudjelovao je na domaćim znanstvenim projektima, projektima financiranim sredstvima EU te na više projekata suradnje s gospodarstvom. Voditelj je više industrijskih projekata te jednog znanstvenog projekta. Član je strukovnih udruga IEEE i KES International.

Ivan Kovačević
Inovacijski centar Nikola Tesla
Croatia

Ivan Kovačević diplomirao je na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva, na kojem trenutno pohađa doktorski studij. Član je Laboratorija za Informacijsku Sigurnost i Privatnost i sudjeluje u nekoliko znanstveno-istraživačkih projekata u području kibernetičke sigurnosti koji se provode na Fakultetu Elektrotehnike i Računarstva i u Inovacijskom Centru Nikola Tesla. Bavi se Istraživačkim radom u području kibernetičke sigurnosti, s fokusom na pripremu i provođenje kibernetičkih vježbi. U istom području je objavio i niz znanstvenih radova. Na fakultetu sudjeluje u provedbi laboratorijskih vježbi na nekoliko kolegija u području kibernetičke sigurnosti i u mentoriranju studenata.

Bruno Skendrović
Inovacijski centar Nikola Tesla
Croatia

Bruno Skendrović je magistar računarstva s preko dvije godine radnog iskustva na Fakultetu elektrotehnike i računarstva, Sveučilišta u Zagrebu i već godinu dana rada u Inovacijskom centru Nikola Tesla kao mlađi istraživač na projektu e-Škole. Glavne grane istraživanja su mu kibernetička sigurnost i strojno učenje. Također, obavlja asistentske dužnosti na FER-u na kolegijima koji obrađuju gradivo kibernetičke sigurnosti.

Adrian Komadina
Inovacijski centar Nikola Tesla
Croatia

Adrian Komadina je zavodski suradnik i student doktorskog studija na Fakultetu elektrotehnike i računarstva sveučilišta u Zagrebu. Kao zaposlenik Fakulteta elektrotehnike i računarstva dio je Laboratorija za informacijsku sigurnost i privatnost. Adrian Komadina je ujedno i suradnik u Inovacijskom centru Nikola Tesla zadužen za kibernetičku sigurnost. Kao student doktorskog studija Adrian Komadina se u sklopu svoga istraživanja bavi područjima vizualizacije, kibernetičke sigurnosti i znanosti o podacima unutar kojih je autor nekolicine radova.

Mihael Marović
Inovacijski centar Nikola Tesla
Croatia

Mihael Marović stekao je na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER-u) titulu prvostupnika inženjera računarstva te magistra inženjera računarstva. Za vrijeme preddiplomskog studija položio je dodatne predmete: Natjecateljsko programiranje, Objektno orijentirano programiranje, Programiranje u Haskellu. Za vrijeme diplomskog studija je sudjelovao na razmjeni na KTH-u (Švedska, Stockholm). Za vrijeme studiranja diplomskog studija radio je kao Web developer u SofaScoreu. Također, osvojio je prvo mjesto na timskom natjecanju u programiranju umjetne inteligencije (AIBG - AI battleground - godine 2017.). Po završetku diplomskog studija se zaposlio u Visage Technologiesu kao R&D inženjer gdje je radio dvije godine. Nakon toga, 2020. godine, započeo je s doktoratom na FER-u gdje radi kao zavodski suradnik u vezi informacijske sigurnosti. Dobro se služi sljedećim programskim jezicima: C#, C, C++, Python, MATLAB, Java, PHP.

Bruno Štengl
Inovacijski centar Nikola Tesla
Croatia

Bruno Štengl je doktorand na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Glavno područje istraživanja mu je sigurnost industrijskih sustava u sklopu projekta CEKOM-SUS na FER-u. Interesa mu je računalna sigurnosti, kako industrijskih sustava tako i tradicionalnih IT sustava te se bavi razvojem inovativnih alata, metodologije i metrike za obučavanje osoblja zaduženog za kibernetičku sigurnost, ali i drugog nespecijaliziranog osoblja. Po struci je magistar elektrotehnike i informacijskih tehnologija. Redovan je član tima za CTF natjecanja s nekolicinom zapaženih rezultata (SANS CTF, Infobip CTF). Sudjelovao je u Cyber Defense vježbama NATO Cyber Coalition 2020., 2021. i 2022. Asistent je te provodi laboratorijske vježbe na predmetima: Sigurnost računalnih sustava, Ofenzivna sigurnost, Sigurnosne prijetnje na internetu te Sigurnost operacijskih sustava i aplikacija.

Potrebno predznanje: Potrebno poznavanje Weba i Web aplikacija te načina na koji sve to radi

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC