Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

Digitalna zrelost škola, samovrednovanje i vanjsko vrednovanje

Tijekom predavanja naglasit će se važnost i potreba za digitalnom transformacijom škola. Kroz projekt E-škole Okvir za digitalnu zrelost je bio unaprijeđen više puta, zajedno s pripadajućim instrumentom za samoprocjenu digitalne zrelosti škole. U predavanju će se prikazati zadnja inačica mjernog instrumenta koji je u potpunosti obnovljen, te naglasiti važnost nastavničke procjene stanja škole kao pomoć samoprocjeni od strane uprave škole. Prikazat će se i rezultati prošlih samovrednovanja i vanjskog vrednovanja, te trenutno stanje digitalne zrelosti po temeljnim područjima. Poseban naglasak stavit će se na važnost i utjecaj uprave škole na njenu digitalnu zrelost.

Nina Begičević Ređep
Fakultet organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu

Prof.dr.sc. Nina Begičević Ređep redovita je profesorica i dekanica Fakulteta organizacije i informatike, Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je informacijske znanosti, a završila je i poslijediplomski znanstveni studij Menadžment poslovnih sustava.

Sudjelovala je kao voditeljica/suvoditeljica/suradnica na više od dvadeset domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih projekata (Horizon 2020, INTERREG, Erasmus, HRZZ, Tempus, IPA, EUREKA i dr.). Trenutno vodi projekt Hrvatske zaklade za znanost pod nazivom «Podizanje zrelosti visokih učilišta za implementaciju analitika učenja – HELA», a sudjeluje i na projektu e-Škole u okviru kojeg vodi tim za razvoj Okvira digitalne zrelosti škola kao i provođenje vrednovanja digitalne zrelosti škola.

Igor Balaban
Fakultet organizacije i informatike

Igor Balaban je izvanredni profesor na Fakultetu organizacije i informatike (FOI), Sveučilišta u Zagrebu. Voditelj je Laboratorija za napredne tehnologije u obrazovanju, te voditelj Povjerenstva za e-učenje na FOI. Sudjelovao je u mnoštvu europskih i nacionalnih projekata, a nekoliko ih je i koordinirao. Autor je i koautor više od 60 znanstvenih i stručnih radova te surađuje s Zajedničkim istraživačkim centrom Europske komisije (JRC IPTS) kao vanjski stručnjak za DigComOrg i DigCompEdu okvire i SELFIE alat. Njegovo glavno područje interesa je učenje uz potporu tehnologije s posebnim naglaskom na prilagodljivost i personalizaciju u okruženju za učenje, te digitalnu transformaciju obrazovnih institucija. Također se bavi različitim aspektima procjene uspješne implementacije informacijskih sustava.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC