Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »

e-Škole – početak kraja ili kraj početka?

CARNET je 2006. godine započeo sa spajanjem škola na CARNET mrežu i to je bila prijelomna točka u kojoj je CARNET prebacio svoj fokus s akademskih na odgojno obrazovne ustanove. Upoznajući se tijekom godina sa školama krenuli smo u razvoj novih usluga poput hosting usluge za škole, elektroničkih identiteta, webmaila, CMS-a za webove škola i naše perjanice - e-Dnevnika. Škole su sustav koji je u informacijsko-komunikacijskom smislu zahtijevao velika ulaganja, što Državni proračun samostalno nije mogao realizirati. Ulaskom u Europsku Uniju otvorila se mogućnost financiranja takvih projekta i CARNET je krenuo osmišljavati cjeloviti projekt informatizacije škola, kao i njihovih nastavnih i poslovnih procesa. Sada, skoro deset godina poslije, na kraju smo tog procesa. Ili tek na početku? Preostalo je još 6 mjeseci do kraja projekta e-Škole, a CARNET i škole su tijekom cijelog tog puta zajedno rasli i razvijali se. Tijekom provedbe smo se susreli s brojnim vanjskim i nepredviđenim izazovima s kojima smo se uspješno izborili i koji su nas naučili da budemo bolji i fleksibilniji. Uz snažnu podršku naših korisnika i projektnih partnera aktivnosti se i dalje uspješno odvijaju i projektni rezultati se ostvaruju. Predstavit ćemo vam gdje smo sada, što smo naučili i što nas sve zajedno još čeka do kraja provedbe ovog, za sve nas, važnog projekta. I najvažnije, pokazati vam što nas čeka nakon e-Škola.

Goran Škvarč
Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNET

Goran Škvarč zaposlen je u CARNET-u kao savjetnik ravnatelja za suradnju s javnom upravom. U 19 godina prošao je poslove od stručnog suradnika, voditelja posebnih programa i projekata, voditelja poslovnih komunikacija i koordinatora međunarodne suradnje, pomoćnika ravnatelja za podršku obrazovanju te trenutno zamjenika voditelja projekta e-Škole. Sudjeluje u radu CARNET-ove konferencije za korisnike od 2004. godine te je s vremenom prošao sve poslove, od tajnika konferencije, voditelja organizacije, člana Programskog odbora i četiri puta predsjednika Programskog odbora. Sudjelovao je u gotovo svim komunikacijskim projektima CARNET-a unatrag 15 godina, a brojne od njih je i vodio.

Potrebno predznanje: Nisu potrebna predznanja.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC