Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
31.1MB

Ready, steady, go ! Priprema, pozor, kreni!

Mogu li učenici utjecati na kvalitetu života lokalne zajednice? Jesu li sposobni koristiti digitalne tehnologije u plemenite i korisne svrhe? U svega jednoj školskoj godini uspjeli smo senzibilizirati učenike i stanovnike Nove Gradiške po pitanju kvalitete života osoba s tjelesnim oštećenjem, razviti interes za geografska znanja i isticati njihovu povezanost sa svakodnevnim životom, poticati učenike na snalaženje u prostoru i donošenje logičnih zaključaka, vježbati digitalnu pismenost učenika i kartirati prostor pomoću GIS sustava. Učenici su izrađivali digitalne plakate s ciljem senzibiliziranja javnosti i svojih kolega na poteškoće s kojima se osobe s tjelesnim oštećenjima susreću svakodnevno pri obavljanju različitih aktivnosti (školovanje, zdravstvene usluge,…) koristeći alate Canva i Piktochart. Plakati su predstavljeni povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom 3. prosinca 2021. Za provođenje ovog projekta škola nam je osigurala licencu ArcGIS Online. Anketirali smo ispitanike s tjelesnim oštećenjima i one bez koristeći ArcGIS Survey123 i otkrili da veliki dio naših ispitanika uočava postojanje problema pristupačnosti različitih lokacija (zdravstvenih, financijskih, ugostiteljskih,…) osobama s tjelesnim oštećenjima. Koristeći Living Atlas i Map Viewer izradili smo tematsku kartu Nove Gradiške i postavili slojeve koji su omogućili daljnje terensko istraživanje. Pomoću Field Maps-a učenici su fotografirali i unosili na kartu na ArcGIS online sustavu mjesta dostupna tjelesnim invalidima. Rezultati ankete i karta prezentirani su u StoryMaps-u. Cjelokupni rad učenici su bilježili u svojim Terenskim dnevnicima s naglaskom na mjesta nepristupačna tjelesnim invalidima. Zadovoljni smo jer smo uspjeli interdisciplinarno povezati područja predmeta geografije, psihologije i hrvatskog jezika. Surađivali smo s Volonterskim klubom Acta Gimnazije Nova Gradiška i Gradskom knjižnicom Nova Gradiška gdje smo održali druženje i radionicu za djecu i mlade s tjelesnim invaliditetom te Udrugom Prevencija. Rezultati projekta i tematska karta prezentirani su predstavnicima Grada Nova Gradiška. Konačni cilj projekta je izrada interaktivne ploče s digitalnom kartom u centru grada.

Đurđica Eržić
Gimnazija Nova Gradiška
Croatia

Đurđica Eržić, prof.

Rođena je 13. travnja 1981. godine u Novoj Gradiški gdje je završila osnovnu školu i 1995. upisala Opću gimnaziju. Godine 1999. je maturirala i upisala Prirodoslovno-matematički i Filozofski fakultet u Zagrebu. Diplomirala je te stekla zvanje profesora geografije i povijesti 2004. godine. Prvu školsku godinu je radila u Osnovnoj školi Markovac gdje je odradila pripravnički staž i položila stručni ispit. U prosincu 2005. zaposlila se u Gimnaziji Nova Gradiška kao nastavnik geografije i povijesti gdje i sad radi. Sudjelovala je s učenicima na županijskim i državnim natjecanjima iz geografije i povijesti. Suautorica je priručnika Obrazovanje za održivi razvoj izdavača Agencije za odgoj i obrazovanje i Kultur kontakt Austria (Zagreb, 2011. godine). Status profesora mentora je stekla 2016. godine. Aktivno je sudjelovala na međunarodnim edukacijama o Holkaustu i Održivom razvoju u Hrvatskoj i inozemstvu (Izrael , Poljska, Austrija). Provela je brojne projekte na školskoj i međunarodnoj razini ( Bocko pomaže, Škola za život, škola kroz život, Šafran…) U organizaciji Foruma za slobodu odgoja završila je seminar stručnog usavršavanja Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje. Redovito je sudjelovala na edukacijama u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje , Carneta i Hrvatskog geografskog društva.

Koraljka Hausnet-Lasović
Gimnazija Nova Gradiška
Croatia

Rođena je 2. rujna 1971. godine u Novoj Gradiški gdje je završila osnovnu i srednju školu matematičko-informatičkog smjera. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu završila je studij psihologije. U Gimnaziji Nova Gradiška zaposlena je kao nastavnik psihologije od 1996. godine. Radila je kao psiholog u Timu za psihosocijalnu pomoć ratnim stradalnicima, te kao predavač za predmete Psihologija prodaje, Ponašanje potrošača i Poslovna komunikacija u Pučkom otvorenom učilištu AMC Nova Gradiška. U prosincu 2022. godine napredovala je u zvanje prof. savjetnik. Završila je edukacije Čitanje i pisanje za kritičko mišljenje, edukaciju za voditelja debatnog kluba, 1. i 2. stupanj edukacije za KBT terapeuta te edukaciju za voditelja programa „Dječji kreativni odgovor na sukob“. Dugogodišnji je voditelj Tima za kvalitetu Gimnazije Nova Gradiška o čijem radu je imala izlaganje na konferenciji „Uvođenje vanjskog vrednovanja i samovrednovanja u obrazovni sustav RH“ 2009. godine. Sudjelovala je u izradi kurikula za projekt Prevencije nasilja u adolescentnim vezama koji je vodilo Društvo za psihološku pomoć u suradnji sa organizacijom Movisie iz Utrechta. Sudjelovala je kao školski koordinator u projektu „Eureka- rad s darovitom djecom Brodsko-posavske županije“, međunarodnom projektu Erasmus +Ka2 projektu „You on my mind“,projektu i-nastava kao član stručne radne skupine za izradu digitalnih materijala za nastavni predmet psihologije, te projektu „Demokratsko procijepljenje- Debatni klubovi i deliberativna demokracija kao model razvoja demokratskih kompetencija i parcipitativnog donošenja odluka. Kao voditelj debatnog kluba GNG sudjelovala je nekoliko puta na državnom natjecanju u debati u organizaciji AZOO i HDD-a. Član je Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva.

Potrebno predznanje: nisu potrebna predznanja

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC