Skip to main content
CUC 2023: Era digitalne zrelosti

Cijeli program »
Prezentacija
View File
pptx
16.4MB

Inventurko

Microsoft Excell jednostavan je, ali moćan alat čija primjena omogućuje vođenje različitih evidencija u privatnom i poslovnom životu jednom kada se ovlada njegovim osnovnim funkcijama. Poznavanjem pravila za unos podataka u ćelije te upotrebom matematičkih operatora i funkcija, radnji list postaje kalkulator za različite izračune. Kako bi pojednostavili proces inventure koja se u školi provodi svake godine i učinili popis školske opreme preglednijim, učenici koji pohađaju izvannastavne aktivnosti Mladi informatičari i Mladi matematičari izradili su bazu podataka postojeće školske opreme. Korištenjem inventurnih listi školske opreme izrađena je baza podataka u programu Microsoft Excell. Učenici su u nju unosili inventurne brojeve, naziv osnovnog sredstva, količinu, datum nabave, nabavnu vrijednost, stopu amortizacije i trenutnu vrijednost za svaku godinu korištenja. Učenici su bili podijeljeni u timove, a svaki je tim trebao obraditi dvije učionice i pripadne kabinete. U tablici su otvorili radni list za svaku učionicu i kabinet. Za svaki komad opreme trebali su ispuniti tablicu s podatcima, pronaći za njega račun i skenirati ga te uvrstiti u bazu podataka način da se, dok se klikne na inventurni broj, pojavi račun toga sredstva. Zatim su učenici oblikovali tablicu određivanjem i unošenjem formula koje automatski određuju vrijednost opreme. U izradi baze podataka veliku pomoć pružila je i računovotkinja škole koja nam se pridružila na nekim našim satovima i učenicima objasnila način izračuna vrijednosti opreme i stope amortizacije za pojedina sredstva. Bazu podataka školskog inventara učenici su prezentirali na satovima informatike i na učiteljskom vijeću. Ovom aktivnošću učenici su doprinijeli digitalnoj transformaciji nenastavnih procesa u školi te općenito digitalnom sazrijevanju škole i njezinih djelatnika.

Miodrag Maksimović
Osnovna škola Sokolovac
Croatia

Rođen je 24. studenog 1968. godine. Po završetku srednje škole upisuje Rudarsko-geološko-naftni fakultetu u Zagrebu, smjer naftno rudarstvo, na kojem diplomira 30. lipnja 1994. godine i stječe zvanje diplomiranog inženjera naftnog rudarstva. Zbog poteškoća koje su to vrijeme bile prisutne u zapošljavanju, a u nedostatku stručnih kadrova u školstvu prihvaća rad na radnom mjestu učitelja tehničke kulture u OŠ Legrad u Legradu gdje radi od 13.09.1993.godine do 31.08.2002.godine. Tijekom rada u OŠ Legrad završava Pedagoško-psihološku izobrazbu, te uspješno polaže tečaj o osposobljenosti učitelja za vođenje informatičke učionice i rad s računalima u osnovnoj školi. U OŠ Sokolovac dolazi 01.09.2002. godine na radno mjesto učitelja informatike i tehničke kulture. Redovito s učenicima odlazi na natjecanja, te je član Županijskog povjerenstva za pripremu i provođenje natjecanja. U projektu e-Škole drži predavanja učiteljima po školama na nivou Koprivničko-križevačke županije. Početkom 2005. godine imenovan je članom Stručnog povjerenstva za utvrđivanje usklađenosti školskih udžbenika i priručnika s udžbeničkim standardom, nastavnim sadržajima i ciljevima odgojno obrazovnog rada pri Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa u kojem djeluje po potrebi do sada. Od 2005.-2016. godine je voditelj županijskog stručnog vijeća za učitelje informatike u osnovnim školama Koprivničko-križevačke županije Tri je puta bio mentor pripravnicima, te svojim znanjem i iskustvom pomogao prilikom polaganja stručnog ispita. U izvannastavnom stručnom radu sudjelovao je u nekolicini predavanja i radionica na ŽSV učitelja informatike, ravnatelja, te na Carnetovim korisničkim konferencijama. U struci je napredovao kao učitelj mentor i učitelj savjetnik. Trenutno je po drugi puta od 2018. godine učitelj savjetnik.

Jelena Hunjadi
Osnovna škola Sokolovac
Croatia

Rođena je 16. srpnja 1992. godine. Osnovnu školu završila je u Donjoj Dubravi, nakon čega upisuje Gimnaziju Čakovec. Po završetku srednje škole upisuje Prirodoslovno matematički fakultet, smjer Matematika, na kojem je diplomirala 2016. i stekla zvanje magistre edukacije matematike i informatike. U Osnovnoj školi Sokolovac zapošljava se 2016. godine na radno mjesto nastavnice matematike. Aktivno sudjeluje u radu škole kroz povjerenstva za natjecanja, pripreme događanja, Tim za kvalitetu i Tim za e-učenje. U izvannastavnom stručnom radu sudjelovala je u nekolicini predavanja na ŽSV učitelja matematike te na Carnetovoj korisničkoj konferenciji.

Tanja Brlek Lončarek
Osnovna škola Sokolovac
Croatia

Rođena je 18. svibnja 1990. godine. Osnovnu školu završila je u Ludbregu, nakon čega upisuje Prvu gimnaziju Varaždin. Po završetku srednje škole upisuje Prirodoslovno matematički fakultet, smjer Matematika, na kojem je diplomirala 2019. i stekla zvanje magistre edukacije matematike i informatike. U Osnovnoj školi Sokolovac zapošljava se 2019. godine na radno mjesto nastavnice matematike i informatike. Aktivno sudjeluje u radu škole kroz povjerenstva za natjecanja, pripreme događanja, Tim za kvalitetu i Tim za e-učenje. U izvannastavnom stručnom radu sudjelovala je u nekolicini predavanja na ŽSV učitelja matematike te na Carnetovoj korisničkoj konferenciji.

Potrebno predznanje: Nije potrebno predznanje.

 


Powered by OpenConf®
Copyright ©2002-2022 Zakon Group LLC